Jag välkomnar att lyssna till serien om hur flodberättelsen harmonierar med dokumenthypotesen. Den här serien är en fortsättning på spellistan om urhistoriens struktur del ett. Men man kan också lyssna eller titta på den här spellistan först om man så vill.

Jag välkomnar att lyssna till serien om hur flodberättelsen harmonierar med dokumenthypotesen. Den här serien är en fortsättning på spellistan om urhistoriens struktur del ett. Men man kan också lyssna eller titta på den här spellistan först om man så vill.