World Watch List 2022

14 februari 2022 | Afrika, Asien, Utlandsmission

Varje år sedan 1993 tar organisationen Open Doors fram en lista över de femtio länder i världen där man bedömer att det är svårast att leva som kristen. Utifrån sex delbedömningar – privatliv, familjeliv, sociala nätverk, livet som medborgare, kyrkoliv och våld – räknas ett totalvärde fram för att representera nivån av förföljelse i ett land. Den högsta möjliga summan är 100 och alla länder som hamnar på minst 81 poäng betraktas lida av extrem förföljelse. Nivån 61–80 räknas som mycket allvarlig förföljelse och nivån 41–60 definieras som allvarlig förföljelse.

För tio år sedan var det ett enda land som nådde den värsta nivån av förföljelse. Det var Nordkorea, som har legat på förstaplatsen i decennier. Fram till i år. På World Watch list 2022 ligger Afghanistan högst upp och Nordkorea först på andra plats. Värre än så är att inte mindre än elva länder nu når den högsta nivån. Av dessa finns Afghanistan, Libyen, Jemen, Eritrea, Iran och Saudiarabien bland dem som Norea stöder mediemission i.

Läs mer om World Watch List på Open Doors webbplats.

Sök efter kategori