Women of Hope i Karakalpakistan

7 januari 2022 | Centralasien, Program till kvinnor, TWR, Uzbekistan, Women of Hope

Norea har under flera år förmedlat ekonomiskt stöd till TWR Women of Hope i Ukraina och Kroatien. Sedan 2019 går gåvorna även till Karakalpakistan som är en autonom republik i Uzbekistan vid den uttorkade Aralsjön. Radioprogrammet Women of Hope produceras på flera olika språk i den centralasiatiska regionen. Av säkerhetsskäl nämns varken namn eller land i följande artikel. 

Jag arbetar på ett skrädderi. När jag går till arbetet på morgonen sätter jag på mig hörlurarna och börjar lyssna på era program. Folk tror att jag lyssnar på musik, men jag hör på Guds Ord. Jag gillar familjeprogrammen, vittnesbörden, predikningarna, Vägen genom Bibeln, Women of Hope och andra program. Min svägerska gör på samma sätt. Vi arbetar med händerna, men vi lyssnar på sådant som bygger upp våra själar. Tack så väldigt mycket för ert program.

Responsen kommer från en kvinna som lyssnar på radioprogrammet Women of Hope i den centralasiatiska regionen. Hon är en av de cirka 72 miljoner människor som bor i området.

Kristendomen förr och nu

I gamla tider beboddes området mestadels av nomadstammar. Kristendomen nådde området tidigt, men fick litet utrymme efter islams intåg på 700-talet. De sista kristna resterna fördrevs av Timur Lenk och hans ättlingar på 1400-talet. Det var i först i mitten av artonhundratalet, när de ryska jordbruksarbetarna kom, som den ryskortodoxa kyrkan etablerades. Den sågs som den icke-etniska folkgruppens religion.

Under sovjettiden kontrollerades och förföljdes alla religionsutövare av statliga myndigheter och flera generationer växte upp som ateister. I slutet av den sovjetiska eran lättade trycket och människor fick frihet att utöva sin religion. Det resulterade i att många människor sökte sig till nyetablerade kyrkor. Men motståndet mot missionärerna växte och islam blev mycket aktiv. Religionsfriheten ersattes med stränga restriktioner.

I dagens Centralasien riskerar kristna att utsättas för allvarlig förföljelse. Den centralasiatiska kyrkan är ung och många barn som växer upp i kristna familjer lever med vetskapen om att mamma och pappa när som helst kan arresteras och fängslas. Att förbli stark och lita på Gud när livet är svårt är en av de första sakerna som de troende behöver lära sig.

TWR Women of Hope i Centralasien

Men trots allt motstånd är medarbetarna inom TWR Women of Hope i Centralasien ivriga att förmedla evangeliet till sina medsystrar via radion.

– Med stor glädje och entusiasm producerar teamen program, säger den regionala koordinatorn för Centralasien.

Medarbetarna i Centralasien fick möjlighet att träffas. Det var mycket betydelsefullt att kunna dela sina erfarenheter med varandra. De berättade om sår som hade helats och att de lever i en kultur där begreppet förlåtelse inte existerar utan bara blind lydnad. Deras egna erfarenheter hjälper dem att på ett empatiskt sätt möta sina lyssnare som går igenom sådant som de själva har mött.

– Jag måste säga det en gång till. För mig personligen är Women of Hope till stor välsignelse och det är så underbart att vi kan erbjuda ett sådant innehåll till kvinnor som känner sig hjälplösa och lever under hopplösa omständigheter. Gud är så god som har utrustat oss med ett sådant bra verktyg och en mikrofon för att kunna proklamera Guds stora kärlek till människorna. För att övervinna vår svaghet påminner vi oss själva om att vi bor i ett muslimskt land och vi vet inte hur mycket tid som återstår för oss att kunna sprida evangeliet. Vi vill uppmuntra alla andra att leva enligt Guds Ord så att människor runt omkring oss kan se Kristi ljus i oss”, berättar en av medarbetarna.

Delade berättelser och respons från lyssnare

En annan medarbetare i de centralasiatiska teamen delade en berättelse om hur även barn får vara viktiga redskap i Guds hand:

Jag besökte min familj och våra släktingar som bor på långt ifrån oss. Det var ett mycket fullspäckat besök, men bra. Min största glädje var när jag slutligen kunde be öppet och fritt med hjälp av Herren och min dotter. En intressant situation uppstod. Min femåriga dotter började plötsligt be för sin pappa, sina bröder och andra mitt bland mina släktingar. Min mamma och min syster började lyssna på hennes böner. Sedan bad släktingarna henne att även be för dem. Så hon började be med sin barnatro för var och en av släktingarna som var samlade. Två av dem sa, `Amen´ mellan hennes böner. Före vår avresa berättade jag för min mamma och syster att jag dagligen brukade be om Guds välsignelse över dem. För första gången satte de sig inte emot det!  Tidigare brukade de säga, `Om du tror på din Gud, gör det i så fall, men lämna oss utanför! ´ Tack Herre! Långsamt besvarar han mina böner.”

En kvinna som är ensam kristen skrev till ett av produktionsteamen och berättade att hon hamnade i en depression på grund av brist på gemenskap och avståndet till andra kristna. Nu lyssnar hon på Women of Hope och hennes liv har fullständigt förändrats. Hon är fri från sin depression och hon ser meningen med livet igen. Radiosändningarna är nu hennes kyrka.

Vår pastor reser ofta till en grupp som lyssnar på vårt radioprogram. De berättade för honom att de alltid sätter på radion klockan 21:30 för att lyssna på de kristna programmen. Det var mycket uppmuntrande för oss att få en sådan återkoppling. Många kvinnor kan inte gå till kyrkan på grund av att deras män inte tror eller släktingar som hindrar dem. Det är en välsignelse att de kan höra om Herren via radio, internet och lyssna på cd-skivor.

Tack för att du är med och stöder TWR Women of Hope med dina förböner och gåvor.

Texten är skriven av Maggan Johansson för Noreanytt nummer 1, 2020.
Foto: Ismael Alonso (CC BY-NC-ND 2.0)

Sök efter kategori