Vikariat utlyses

6 juli 2022 | Norea allmänt

Vik. Mediemissionär 20–100 %

Arbetsplats:                    Noreas expedition i centrala Ängelholm
Tid:                                  15 augusti 2022 – sista augusti 2023
Omfattning:                    Totalt 100 procent, förmodligen fördelat på två till tre arbetstagare.

Norea Sverige utlyser ett eller flera vikariat om sammanlagt 100 procent. En av våra medarbetare kommer att vara föräldraledig och vi behöver under den tiden ersätta hennes kompetens. Samtidigt passar vi på att komplettera med annan kompetens. Vi söker dig som vill ingå i ett arbetslag som sprider evangeliet om Jesus Kristus via elektroniska medier och som genom insamlingsverksamhet stöttar motsvarande verksamhet i flera andra länder och regioner, och som besitter en eller flera av de kompetenser vi söker:

  1. Kompetensområde ekonomi: Hantera löpande bokföring och ekonomiskt in- och utflöde, ha kontakt med banker, testamentsförvaltare etcetera, regelbundet förse styrelse med aktuella ekonomiska rapporter.
  2. Kompetensområde administration: Sköta löpande kontorsadministration med underhåll av medlems- och prenumerationsregister, posthantering, eventuellt stödfunktion till ekonomidelen.
  3. Kompetensområde projektledning: Hålla koll på deadlines, samordna och sköta kontakter i samband med projekt, såväl återkommande såsom utgivning av informationstidningar, som produktion av medieprogram.
  4. Kompetensområde design och kommunikation: Utforma utskick och andra trycksaker, arbeta med kommunikation via egen webbplats och sociala medier.
  5. Kompetensområde webutveckling: Tekniskt underhåll och utveckling av webbtjänster.
  6. Kompetensområde medieredigering: Redigering av ljud- och videoprogram.
  7. Kompetensområde IT: Underhåll och utveckling av kontorets hård- och mjukvarupark (Windowsdatorer arbetande mot NAS).

Tjänsten eller tjänsterna är alltså på vikariatbas under ett år. En del av kompetensområdena kan vi sedan komma att vilja permanenta nyanställning av.

Skicka din ansökan till missionsledare David Castor, [email protected].
Frågor kan ställas till David och till tjänsteinnehavare Rebecka Lordhem, [email protected]. Båda kan nås på kontorets telefon, 0431 – 414750.

Tillsättning snarast.

Annonsen som PDF: Utlyst vik 2022-2023

Sök efter kategori