2018-03-19

Välkommen till Noreas årsmöte och missionskväll!

Kvällens huvudtalare är Gjohn-Marko Berisha. Han växte upp
i en muslimsk familj i Kosovo. Planen var att bli imam. När
Gjohn-Marko mötte Jesus tog livet en annan vändning än vad
han hade tänkt sig.
Idag är han en flitigt anlitad föreläsare om

islam och kristen mission på hemmaplan.
Under lördagskvällen
kommer Gjohn-Marko Berisha att tala över ämnet, ”Evangelisation på Balkan och i Sverige.”

Information om Noreas verksamhet både under
lördagskvällen och kyrkfikat på söndagen.

Program

Lördag 14 april
15.15 Välkomstfika
16.00 Noreas årsmöte
17.15 Kvällsmat
18.30 Andakt, Johan Åström
Information om Noreas arbete, Noreas medarbetare Evangelisation på Balkan och i Sverige, Gjohn-Marko Berisha
20.30 Kvällsfika
Söndag 15 april
11.00 Gudstjänst i Roseniuskyrkan, Martin Helgessondärefter kyrkfika med information om Noreas arbete
Plats: Roseniuskyrkan, Smala gränd 5 i Stockholm
Kostnad: Fika och kvällsmat till självkostnadspris
Anmälan: För att kunna beräkna maten vill vi att du anmäler dig senast 10:e april via telefon 0431-414 750 eller epost norea@noreasverige.se.