2018-05-07

Vågar du vara modig?

Foto: Pixabay

Det är en fråga jag kan ställa till mig själv också. Vågar jag vara modig?
Det är så lätt att säga: Var redo, alltid redo när vi kanske tänker oss att det gäller när vi ställer upp för andra. Det kan vara både lätt och roligt eller till och med utmanande. Men hur är det när det verkligen gäller något som är svårt. Hur redo är vi då för att vara modiga?

I Bibeln kan vi läsa om Jesus. Han var både modig och redo, mycket mer redo än vad vi kan tro. Jesus vet vad hans sista vecka i livet innebär. Vid ett första ögonkast kan vi lätt tro att allt är som vanligt. Han kom till Jerusalem för att fira det osyrade brödets högtid precis som alla andra judar. Det är en högtid som började långt tillbaka i tiden och judarna firade den till minne av befrielsen från slaveriet i Egypten som pågått i ca 400 år. Mose vågade utmana Farao i Egypten och för det befriade folket tog livet en helt annan riktning. De som gick från Farao var modiga som vågade gå på löftet från Herren om befrielse.

Jesus var modig och helt redo, när han på Palmsöndagen gick sista passet i riktning mot korset. En väg som inte var helt lätt att gå. Vår väg kanske inte heller är lätt att gå. Den kan vara både lång och krokig. Men vågar du och jag vara modiga? Vågar vi ge oss ut, i det okända? Ja, jag tror det. Vi kanske inte tycker att vi har något att komma med, men Jesus ser våra möjligheter. Och Han leder oss alltid på rätta vägar för sitt namns skull.

Att vara modig är väl också att våga vara sårbar. Att våga ge av sig själv. Att våga riva våra skyddsmurar. Att våga när det inte finns några garantier att gå på, förutom löftet från Gud att Han alltid är med oss.

Tillsammans vågar nog du och jag vara modiga. Vi får gå vid Jesu sida in i Jerusalem, mot ett kors som ger dig och mig ett evigt liv.

Marianne Björk Kellgren
(Publicerad i NoreaNytt nr1, 2018)