2012-01-24

Väckelse i Afrika

Människor i AfrikaMan uppskattar att det fanns ca 7,5 miljoner kristna på den afrikanska kontinenten för 100 år sedan. I dag finns det ca 500 miljoner, av en befolkning på cirka en miljard människor.

TWR Afrikas Internationella partnerskapskonferens har precis gått av stapeln, den andra i ledet. Huvudtalare var Peter Tarantal, fd. National Director för Operation Mobilisering (OM) i Sydafrika och just nu involverad i Emerging Missions Movement of OM. Temat som Peter Tarantal höll föredrag om var är Att förstå det afrikanska missionsfältet.

I Afrika har det länge funnits en genomgående bild att kristendom är en västerländsk religion. Uppfattningen är att evangeliet kom till Afrika genom västerländska missionärer och det perspektivet utgör ett stort missförstånd. Kyrkohistorien visar nämligen på att Afrika har haft en viktig roll i utformningen av den kristna tron, inte minst under Nya Testamentets tid. Peter Tarantal berättar vidare att han trots den felaktiga bilden, upplever att afrikanska kristna mer och mer börjar förstå att de är jämställda med alla troende och att uppdraget att missionera gäller dem lika mycket som alla andra.

I Afrika har väckelsen varit minimal under många århundraden men under de senaste 100 åren har trenden vänt. Gud har fått en plats i många människors hjärtan. Utmaningen ligger nu istället att få alla dessa människor att förstå att ”nu är du en kristen”. Även om Kyrkan växer snabbt är ett av problemen att vi som människor ofta är produktorienterade. Vi har varit så upptagna med statistik (hur många personer som omvänt sig och konverterat) att vi helt glömt bort hela området av lärjungaskap.

Vi måste umgås med människor och lära dem vad det innebär att vara kristen. Vi måste tala om för dem att Bibeln lär oss att i Kristus är vi en ny skapelse och visa dem vad det innebär att vara en lärjunge, i det nya livet.

Peter betonar behovet av tjänande ledarskap i den kristna kyrkan i Afrika. Precis som Jesus kom att tjäna och inte att serveras. Han fortsätter, ”Vi behöver ledare som förstår att de ska vara människor av karaktär och integritet, som tjänar i Guds rike snarare än deras egna intressen. Framför allt människor som förstår kraften i evangeliet”.

Peter Tarantal

Peter avslutade sitt föredrag med orden ”Afrika har en stor tillgång av naturresurser som politiker inte är kända för att dela fördelarna med sitt folk, men kristna ledare måste vara tvärt om. De måste använda de resurser som kyrkan har till förmån för hela kontinenten och världen.”

Peter påminde oss om att Afrika har stora reserver av naturresurser. ”De politiska ledarna är kända för att dela fördelarna med dessa med sitt folk, men kristna ledare måste använda de resurser som kyrkan till förmån för hela kontinenten och världen.”