JA TACK TILL INFORMATION!

Få uppdateringar från

missionsfältet hemskickade till dig!

Noreanytt

I de områden som TWR jobbar finns det stor risk för förföljelser för den som öppet visar sin tro. I vår tidning Noreanytt sammanställer vi de rapporter vi får in från missionsfältet, gör intervjuer med personer som berörts av vår material samt berättar om nyheter inom verksamheten.

Utkommer: 3 ggr per år

Prenumerationskostnad: 0 kr

Läs tidigare utskick av Noreanytt här.

Bönekalender från TWR / Women of Hope

I många kulturer begränsas möjligheten att kunna påverka sitt liv om man är kvinna. Oavsett makthavares löften om reformer sitter hon ofta fast i kulturellt, nedärvda familjemönster och känner inte till något annat. Minst en tredjedel av alla kvinnor i världen utsätts för våld. Trots all hopplöshet kan Jesus Kristus ge en hållbar förändring och ett bestående hopp.

TWR Women of Hope och dess samarbetspartner ger redskap och sprider evangeliet till kvinnor genom program som är skräddarsydda för kvinnor. En månatlig bönekalender sammanställs utifrån insamlade förbönsämnen. Den översätts till mer än hundra språk och når ut till kyrkor, grupper och enskilda runt om i världen.

Norea Sverige ger ut bönekalendern på svenska som en posttidning, samt via email. På så sätt får även vi i Sverige vara med i den globala förbönen.

Anmäl dig så skickar vi hem bönekalendern helt gratis.

Hör av dig om du vill veta mer:  [email protected]

Maggan Johansson

Samordnare, TWR Women of Hope i Sverige

 

Utkommer: 6 ggr per år

Prenumerationskostnad: 0 kr

Läs tidigare utskick av Bönekalendern här.

Fyll i formuläret för att få Noreanytt eller Bönekalendern

Jag önskar prenumerera på

2 + 12 =