JA TACK TILL INFORMATION!

Få uppdateringar från

missionsfältet hemskickade till dig!

Noreanytt

I de områden som TWR jobbar finns det stor risk för förföljelser för den som öppet visar sin tro. I vår tidning Noreanytt sammanställer vi de rapporter vi får in från missionsfältet, gör intervjuer med personer som berörts av vår material samt berättar om nyheter inom verksamheten.

Utkommer: 3 ggr per år

Prenumerationskostnad: 0 kr

Läs Noreanytt online här.

Bönekalender från TWR / Women of Hope

Bön är ryggraden inom verksamheten och själva språngbrädan för allt som görs inom TWR Women of Hope. Norea Sverige är en del av det globala bönenätverk som Women of Hope tillhandahåller. Ett nätverk som binder samman förebedjare över hela världen. Förbönsämnen samlas in från team i de länder där verksamhet bedrivs för att sedan distribueras via månatliga bönekalendrar. Böneämnena och artiklar med berättelser från regionerna där Women of Hope är verksamt skickas sedan vidare till volontärer som översätter materialet till sina respektive språk.

Women of Hopes bönekalender distribueras till kyrkor, smågrupper och enskilda personer i 125 länder. I den svenska versionen ges utrymme till personliga och nationella förbönsämnen. Norea Sverige ger ut bönekalendern på svenska via email och sociala medier. Vi är en del av den globala förbönen.

Anmäl dig gärna till våra mailutskick via foruläret längst ner på sidan. 

Hör av dig om du vill veta mer eller har några frågor till: [email protected]

Rebecka L

Nationell samordnare, TWR Women of Hope i Sverige

 

Följ oss på sociala medier

Instagram: @twrwomenofhopesverige 

Facebook: @TWR Women of Hope Sverige


 

Bönekalendern utkommer: varannan månad via e-post och dagliga böneämnen publiceras via sociala medier

Ladda hem tidigare utskick av bönekalendern som PDF här.

Fyll i formuläret för att få Noreanytt eller Bönekalendern

Jag önskar prenumerera på

5 + 4 =