JA TACK TILL INFORMATION!

Få uppdateringar från

missionsfältet hemskickade till dig!

Noreanytt

I de områden som TWR jobbar finns det stor risk för förföljelser för den som öppet visar sin tro. I vår tidning Noreanytt sammanställer vi de rapporter vi får in från missionsfältet, gör intervjuer med personer som berörts av vår material samt berättar om nyheter inom verksamheten.

Utkommer: 3 ggr per år

Prenumerationskostnad: 0 kr

Läs Noreanytt online här.

Bönekalender från TWR / Women of Hope

Bön är ryggraden inom verksamheten och själva språngbrädan för allt som görs inom TWR Women of Hope. Det globala bönenätverket binder samman förebedjare över hela världen. Förbönsämnen samlas in från team i de länder där verksamhet bedrivs. Det internationella teamet sammanställer månatliga bönekalendrar som skickas ut till volontärer som översätter materialet till respektive språk.

Bönekalendern distribueras till kyrkor, smågrupper och enskilda personer i 125 länder. I den svenska versionen ges även utrymme till personliga förbönsämnen eller något annat som ligger på förebedjarnas hjärta och som gäller i Sverige. Norea Sverige ger ut bönekalendern på svenska som en posttidning, samt via email. På så sätt får även vi i Sverige vara med i den globala förbönen.

Maggan Johansson

Samordnare, TWR Women of Hope i Sverige

 

Anmäl dig så skickar vi hem bönekalendern helt gratis.

Hör av dig om du vill veta mer: [email protected]

 

Utkommer: 6 ggr per år

Prenumerationskostnad: 0 kr

Ladda hem tidigare utskick av bönekalendern som PDF här.

Fyll i formuläret för att få Noreanytt eller Bönekalendern

Jag önskar prenumerera på

3 + 9 =