2017-09-25

Utmaningar och möjligheter i Ukraina


Norea förmedlar ekonomiskt stöd till radioprogrammet Women of Hope i Ukraina. Under TWR:s
partnerskapskonferens i Slovakien fick vi tillfälle att intervjua Oleksandr Chmut, Missionsledare för TWR i Ukraina, om utmaningar och möjligheter i det krigströtta landet.

-Den orangea revolutionen uppfyllde inte människors förväntningar. Många är missnöjda, besvikna och arga, berättar Oleksandr.
    Vi samtalar över en kopp kaffe på hotell Barónka i Bratislava. Under februari månad 2014, invaderades Krimhalvön av Ryssland. Snabbt spreds oroligheterna till Donetsk och Luhansk i östra Ukraina. Separatister tog över kontrollen av området och Ryssland levererar krigsmateriel.
    Kriget har skördat närmare 10 000 liv. Cirka 1,4 miljoner människor befinner sig på flykt. Trots att det officiellt råder någon slags vapenvila pågår fortfarande beskjutningar mellan separatist- och regeringskontrollerade områden. Men det finns ett ljus i mörkret.

Fria att bedriva kristen verksamhet
– Trots alla svårigheter har kyrkorna inga begränsningar. Vi är fria att bedriva vår verksamhet, fortsätter Oleksandr. Han berättar om två pastorer som tvingades lämna sina hem. De återfann varandra i Kiev och bygger nu upp sina församlingar igen.
    De når internflyktingar som tidigare inte har varit aktiva i några församlingar och många har kommit till tro. Internflyktingar är mycket öppna för evangeliet.
    – Vår president har sagt att vi ska lyfta fram 500-årsminnet av reformationen.Det ger oss kristna stora möjligheter, menar Oleksandr. Det är fritt fram att besöka universitet och andra skolor för att sprida information och berätta. Plakat med kristna texter sätts upp på offentliga platser i städerna.
    Under Sovjettiden var det inte tilllåtet att fira några kristna högtider. År 1992 blev det åter tillåtet att fira jul. Nu firas julen antingen den 25 december eller sjunde januari beroende på vilken kristen tradition man tillhör.
    – Förra julen gjorde alla kristna en gemensam satsning och firade jul tillsammans. Vi hade en stor samling i centrala Kiev. En kör med 2000 deltagare sjöng och ytterligare 5000 personer kom till samlingen. Även representanter från regeringen kom för att uppmärksamma den protestantiska rörelsen. Oleksandr är glad för den enhet som börjar växa fram mellan olika kristna traditioner. Nöden för dem samman. Han minns med glädje den stora Jesusmanifestationen som ägde
rum i oktober månad förra året.
    – Cirka 100 000 kristna samlades för att marschera. Det var baptister, pingstvänner, karismatiker, lutheraner, adventister, katoliker och även grekiskt ortodoxa som gick tillsammans.
    Vilka möjligheter har då TWR att nå ut med evangeliet? Oleksandr berättar om en satsning bland soldaterna vid fronten.

TWR förmedlar program till soldater vid fronten
    – Vi har kontakt med cirka 60 lekmannakaplaner. Det är enskilda människor som känner en speciell kallelse från Gud att ge andligt stöd åt soldaterna i kriget. De är inte utsända av någon kyrka eller organisation utan lever av det människor ger dem för dagen, förklarar Oleksandr.
TWR har via dessa kaplaner till soldaterna ute på fältet förmedlat över 200 radioapparater som förses med ström genom en vev. I varje apparat finns ett minneskort som innehåller 70 timmars programtid som är speciellt anpassade för soldaterna.
    Kaplanerna och soldaterna lyssnar tillsammans och samtalar om innehållet. Dessutom förmedlas även programmen till skadade soldater som befinner sig på sjukhus. Hur kan vi i Sverige be för TWR i Ukraina?
    – Vi behöver vishet från Gud att fatta rätta beslut. Vi tror på en Gud som inte har problem som vi. Gud leder oss genom att se honom bakom allt som händer. Plötsligt ser vi Gud mitt i svårigheterna. Vi försöker titta framåt för att se vad vi kan göra även om situationen ser ut som den gör. Varje situation har sina välsignelser.

Maggan Johansson
(Artikeln publicerad i Noreanytt nr 3, 2017)