2011-12-19

Utmaning vs. Tro

Kors För TWR Tjeckien är det inte nödvändigtvis drömmar och mål som ligger i fokus, utan snarare att vandra i den riktning som Herren ger oss. Aleš Bartošek, som är regissör och programproducent för TWR Tjeckien förklarar att många kristna har stora drömmar, men dagen efter har de glömt bort dem. På kontoret i Tjeckien försöker de istället fokusera på Guds ledning i deras tjänst samtidigt som de söker tillfällen för att kunna missionera.

Bartošek har jobbat för TWR Tjeckien i 21 år och har gång på gång set hur Gud har omsorg om deras arbete. Trots ekonomisksvårigheter och budgetplanering har Gud alltid välsignat dem med det de behöver för att organisationen ska hållas vid liv. ”En månad före årsskiftet kan vår budget ligga minus, men i slutet av året hamnar vi hitten tills alltid på ett nollresultat”, förklarar Bartošek.

Tack vare denna välsignelse kan TWR Tjeckien fortsätta att kontinuerligt producera runt 45 program i veckan. Bartošek förklarar att producenterna försöker skapa program som kan uppskattas av olika sorters människor oberoende av ålder, kön, utbildningsnivå, backgrund eller andliga situation. Han fortsätter även berätta att de har ett stort utbud av varierande program och målet är att varje lyssnare ska kunna hitta ett passande program som ger dem undervisning ur bibeln. Bartošek fortsätter: ”Vi vill att programmen ska ge både utbildning och andlig tillväxt.”

Alla program som produceras av TWR Tjeckien sänds 24-7. Detta är möjligt genom TWR Media avdelningen i Slovakien, sändningarna sker via satellit och live strömning på nätet.

För att slippa de kommersiella reklamavbrotten i sändningarna jobbar TWR Tjeckien just nu med att förvärva en licens för en FM-sändare. I och med detta innebär det också att de måste leta upp en plats med öppna frekvenser att sända på. Detta har TWR Tjeckien lyckats med, i staden Kutná Hora, och nu är de alla ivriga om att få i ordning själva licensen så de kan börja sända program i den regionen.

Bartošek ser fram emot alla dessa möjligheter som öppnats för dem. ”För tjugo år sedan skulle vi aldrig ha drömt om något så här stort”, säger Han. ”Men i all vår tillit till Gud blev det större.”