2014-02-07

Utbildning för kvinnor och flickor

Foto: European Parialement

Foto: European Parialement

Malala Yousafzai, den pakistanska flickan, som blev skjuten i huvudet för att hon gick i skolan, är bara en av de många flickor som riskerar sina liv när de vill utbilda sig. På vissa ställen är flickor strängt förbjudna att få en utbildning, på grund av religiös övertygelse eller kulturella sedvänjor, som ser flickor bara som ägodelar eller tjänare.

Ofta är det fattigdom som begränsar flickors skolgång. Om familjer skulle ha råd med utbildning för endast en del av sina barn, är det i regel sönerna som först får gå i skola. Andra hinder för flickors utbildning är brist på lokala skolor, faran av att utsättas för sexuellt våld, tidiga äktenskap och/eller graviditet, och brist på vatten och sanitet i skolor.

”Under 2011 har nära 31 miljoner flickor i grundskolåldern och 34 miljoner flickor i högstadieskolåldern inte blivit inskrivna i någon skola” (UNICEF). Av cirka 774 miljoner analfabeter i världen är två tredjedelar kvinnor.

Utbildning kan förändra livet för flickor och stärka samhällen. Att stödja flickors utbildning kan vara att skydda dem från hiv/aids, barnäktenskap och tidig graviditet. Kvinnor som gått ut gymnasiet får högre löner och har oftast friskare och inte så stora familjer. Utbildade mödrar är mer angelägna att se till att deras egna barn också får utbildning.

Kvinnor som inte haft möjlighet till utbildning har svårt för att studera Guds Ord. De kan tala flera språk och memorera en stor mängd information, men eftersom de inte kan läsa, måste de höra Guds Ord för att kunna tillämpa det i det dagliga livet.

Projekt Hanna (PH) har en stark önskan att via radioprogram göra Bibelns sanningar lätta att förstå. Women of Hope (WoH)-programmet på 64 språk erbjuder också praktisk hälso- och näringsinformation genom goda råd som framförs på ett sätt som när en vän talar till en vän.