TWR Women of Hope i Indien

30 juli 2019 | Asien, Program till kvinnor, TWR, Utlandsmission, Women of Hope

Radion förser Arundhati* med mycket mer än bara popmusik och väder-uppdateringar. När hon kom i kontakt med TWR Women of Hopes responsteam i Indien förklarade Arundhati att hon var analfabet och därför var beroende av radion för att kunna ta del av information som hon annars inte skulle kunna få tag på eftersom hon inte kan läsa.

– Jag har alltid med mig min radio. Eftersom jag inte kan läsa eller skriva är pro-grammet Ashamoyee Naree (Women of Hope på bengali) en källa till uppmuntran och inspiration, berättar Arundhati. Jag kan inte skriva och förklara för er hur detta program har förvandlat mitt liv. Det är mycket användbart i min vardag, eftersom det hjälper mig att växa till i mitt andliga liv.

Radion och annan ljudmedia är viktiga redskap inte bara för de många lyssnare runt jorden som inte kan läsa, utan även för muntliga kulturer som lättare tar till sig information genom att höra än att läsa mer abstrakta presentationer.

Programmet Women of Hope är fullspäckad med praktisk information och för-djupad biblisk reflektion som presenteras på ett varmt och relationskapande sätt.

Mallika* beskrev sig också som analfabet vid den tidpunkt hon stiftade be-kantskap med Women of Hope. Hon fann att programmet var mycket uppmuntrande och ville studera Guds Ord så pass mycket att hon bestämde sig för att utvidga sina egna färdigheter.

– Jag lyssnar på programmet på språket Gujarati och det har berört mitt hjärta, berättade hon för teamet. Jag bad Herren att hjälpa mig så att jag skulle kunna läsa bibeln. Gud hörde min bön och nu kan jag läsa bibeln. Jag tillbringar tid i bön och jag tar emot TWR Women of Hopes bönekalender.

Efter att ha sett hur evangeliet via radion övervann en barriär som fanns mot sitt eget lärande hoppas Mallika att andra som inte har skriftlig information som sin primära informationskanal en dag ska dela hennes erfarenhet.

– Jag ber att många kvinnor ska komma till Herren genom er verksamhet, säger hon.

* Namnen är ändrade.

Källa: TWR

Bild: Sarangib på pixabay

Sök efter kategori