2011-11-16

TWR Kenya

AfrikaTy jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig, naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.” Matt 25:42

Med tanke på den förfärliga situationen på Afrikas horn säger TWR Kenya’s Mssionsledare Bernice Gatere ”Den här versen har snurrat i mitt huvud ända sedan vår stationsansvarige i Marsabit i norra Kenya berättade att våra lyssnare svälter”

Människor dör och organisationer runt om i världen samlar in gåvor för att rädda liv. I Kenya har stora områden i Rift Valley, kustregionerna, de östra och norra delarna påverkats. Mer än 13 miljoner människor riskerar att svälta. TWR Kenya rapporterar att de vet och sett att människor äter allt de kan komma åt.

TWR Kenya har FM Stationer i några av de mest drabbade områdena. Dessa är Garissa i nordöstra Kenya, Marsabit i östra Kenya och Lodwar i norra Kenya. Tillsammans sänder de program på Swahili, Somali, Samburu, Borana och Turkana. TWR Kenya kommer fortsätta att sända hjälp i form av stödgrupper till de drabbade områdena och dela ut radioapparater till människorna som både behöver både fysisk och psykisk göda.

Be för Afrikas Horn!