2013-11-22

TWR ger hjälp till Filippinerna

Foto: Pio Arce/Genesis Photos

Foto: Pio Arce/Genesis Photos

Tyfonen Haiyan har orsakat en enorm förödelse i Filippinerna. Minst 10,000 människor befaras ha omkommit, hem och infrastruktur har svepts bort och tusentals människor saknar tak över huvudet. Många vittnar om scener liknande dem efter Tsunamin.

Nu när förnödenheter nödvändiga för den fysiska hälsan har börjat strömma till Filippinerna, förbereder TWR sig att tillgodose de andliga och emotionella behoven hos de överlevande efter Haiyan.

Internationell media gör allt för att understödja katastrofhjälpen; en hjälp till stor del inriktad på att stabilisera livet i de totalförstörda städerna och byarna och för att börja bygga upp dem på nytt. En gemensam kraftansträngning som involverar tre grenar av TWRs mångsidiga arbete – det nationella kontoret i Filippinerna, kortvågssändaren på Guam och Member Care Media – kommer att sända radioprogram som informerar och ger stöd åt de tusentals som har förlorat sina familjemedlemmar, sitt hem och i många fall – sitt hopp.

Foto: Mans Unides

Foto: Mans Unides

Samtidigt som dessa radiosändningar pågår skyndar TWR Filippinerna att köpa förnödenheter och hitta volontärer att följa med till de områden som drabbades värst av Haiyan den 8 november. Där kommer de att dela ut mat, vatten och radioapparater.

I måndags, den 18 november, producerades ett 60-minuter långt program av TWR Filippinerna som sändes från kortvågssändaren i Guam. I programmet gavs information om nödhjälp, andligt innehåll samt ett 15 minuter långt inslag som kan beskrivas som en ”psykologisk första hjälpen” för traumatiserade överlevande efter en naturkatastrof.

Detta 15 minuters inslag har tidigare använts i samband med naturkatastroferna orkanen Katrina i USA och jordbävningen i Haiti. Redan då fick TWR kommentarer att det hade varit fantastiskt om alla de drabbade fick möjlighet att samtala med en psykolog om den katastrof de varit med om. Dock är verkligheten den att de flesta aldrig kommer få en sådan möjlighet. Därför blir radioprogram som detta den enda form av terapi många drabbade kommer kunna ta del av. Förhoppningen är densamma i Filippinerna som efter de tidigare katastroferna; att invånarna ska få höra uppmuntrande ord som berättar för dem att de inte är offer – de är överlevare!