2011-07-13

Program på olika språk

Äldre man pratar i radio

Under några år har TWR arbetat med att samla program på olika språk från olika länder på en och samma plats. Projektet kallas Media Migrant Ministry (media för migrationer) och bygger helt och hållet på att nå människor med program på deras eget språk där de befinner sig. Initiativet har sin grund i att migrationen är hög i världen idag, inte minst här i Europa, vilket leder till att vårt samhälle blir allt mer mångkulturellt. I Sverige tillexempel, talas det omkring 200 olika språk och dialekter.

Det fantastiska med Media Migrant Ministry är inte bara att programmen samlats på en och samma plats, utan det fantastiska är själva programmen som har producerats i de land eller område där språken talas. På så sätt blir det inga onödiga kulturkrockar eller missuppfattningar som skulle kunna uppstå om de producerats i ett annat land, i en annan kultur. Även om människor har samma grundläggande behov oavsett var vi bor, går det inte att bortse från att vi lever i olika kulturer och relaterar till olika saker.

När programmen är samlade handlar det om att hitta kanaler att distribuera dem på. Det finns den klassiska radion. Redan i dag sänder en hel del närradiostationer i Sverige Vägen genom Bibeln på andra språk än svenska, men det finns fler sätt och kanaler att nå ut med evangeliet via media…

PROGRAM PÅ MITT SPRÅK

Bild på MijntaalI mitten av mars släppte TWR Nederländerna en ny hemsida, www.mijntaal.net. En hemsida som för tillfället erbjuder dig som besökare att lyssna online till program på tio olika språk. Fler program är på väg. Där kan du välja att lyssna online eller att hitta telefonnummer för att lyssna på programmen via din telefon. En intervju med Joel van Vugt presenterar projektet Mijntaal lite närmre på näst sida. I Tyskland har projektet med att lyssna på program via din telefon varit igång en tid. Det är ERF Medien i Tyskland som utvecklat telefontjänsten och varje månad är det flera tusen människor som ringer för att lyssna på de olika programmen via sin telefon. Telefonnumren till programmen sprids via små informationskort som läggs ut i olika kyrkor runt om i landet. Skillnaden mellan ERF Medien och TWR Nederländerna är alltså att integrera information om telefontjänsten och telefonnumren med att lyssna online.

Inom TWR Europa pratas det också om att utveckla så kallade applikationer (appar) till mobiltelefoner för att ha ytterligare en kanal att nå ut med programmen genom. Det finns många människor som pendlar idag och dem har vi ett perfekt tillfälle att nå med evangeliserande program genom den utvecklade mobiltelefonitekniken. I Sverige har vi, som vi pratat om under en tid, mp3-spelare som vi fyller med program hämtade från Hannas Café och delar ut. Vårt mål är att få hit fler Projekt Hanna program på olika språk för att möta olika människor. För varje dag som går tar vi ett steg närmre målet…

VARFÖR PROGRAM PÅ OLIKA SPRÅK I ETT LAND?

Missionsfältet finns i dag inte bara på andra kontinenter. Missionsfältet finns allt mer runt om kring oss, i vår vardag. Tänk på alla människor i Sverige som inte känner Jesus. Tänk också på alla de människor som tvingats fly från sitt hemland och bosätta sig i ett främmande land. Det finns tusen människor som lever i ovisshet och i väntan på att få uppehållstillstånd, inte minst här i Sverige. En hel del människor får också avslag på sin ansökan trots att de riskerar att dö eller torteras om de återvänder till sitt hemland. Är det inte dem vi kan ge hopp genom att berätta om att det finns En som vill hjälpa, En som kan rädda och ge evigt liv? Eller de som flytt sitt land på grund av att de bekänner Jesus som sin Frälsare och måste återvända, är de inte dem vi kan stötta och utrustas för att bevaras i tron?

Tankarna och frågeställningarna är inte helt irrationell. Tänk om människor kan få möta Jesus i Sverige och trots genom det hårda beskedet om avslag kan få stå i Guds tjänst som missionärer i sitt eget hemland. I 1 Mos 50:18 kan vi läsa om hur Josef frimodigt säger till sina bröder ”Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv”. På samma sätt som Gud använde Josef och vände allt det som drabbade honom till något gott, vill Gud använda oss människor idag.