2017-04-17

Till jordens yttersta gräns

Karta

Visste du, att av världens nuvarande befolkning på över sju miljarder invånare räknas tre miljarder människor som onådda folk? Har det slagit dig att ännu i vår tid är det 42 % av världens invånare (enligt joshuaproject.net) som kanske inte alls har hört evangeliet om frälsningen i Jesus Kristus? Trots alla de insatser för mission, och trots den tekniska utvecklingen som underlättar kommunikation i vår tid måste vi konstatera: Missionsuppdraget är ännu inte slutfört. ”För så har Herren befallt oss: Jag har satt dig till ett ljus för hednafolken, för att du ska bli till frälsning ända till jordens yttersta gräns.” (Apg. 13:47).

I Norea stöder vi projekt ”till jordens yttersta gräns” genom våra samarbetspartner TWR och SAT-7. Det största stödet till projekt utomlands kanaliserar vi genom TWR. ”Speaking hope to the world” är mottot. Det hopp som endast Gud kan ge, och som kommer oss till mötes i evangeliet. Totalt sett förmedlar TWR stöd till program på över 230 språk. Från olika platser runt om i världen distribueras dessa program ut till olika radiosändare. Genom radiovågorna sprids Guds ord till över 50 onådda folkgrupper. Till det kommer spridningen via Internet och appar. Vilken uppgift och vilka möjligheter!

När du ger en gåva till Norea under 2017 är du med och stöder projekt i en rad länder och områden runtom i världen. Se kartbilden. Noreas största utlandsstöd går till programmet Women of Hope i Ukraina. Detta land var det nog många av oss som inte hört så mycket om innan Krimkrisen bröt ut 2014. Försoningens röst kan genom detta program nu höras i Ukraina. Och även efter att media i hög grad nu verkar ha tystnat om konflikten i Ukraina, kan dessa sändningar basunera ut hopp till kvinnor, ett hopp från Gud själv. Och det är ett hopp som är av evighetsbetydelse när människor tar emot Guds ord i tro. Även i Kroatien stöder Norea sedan flera år tillbaka sändningar av programmet Women of Hope.

Noreas näst största projektstöd går till Indien. Här stöder vi programmen Jeevan Vachan som är på språket Chaudary och Changli Goat som är på språket Varli. Programmet Jeevan Vachan når ut till en kyrka som är utsatt för förföljelse och programmet ger andlig näring och vägledning direkt in i den lokala kontexten. Natubai Choudary, en hövding i en by i Indien, blev en lyssnare till programmet Jeevan Vachan. Han kontaktade TWR efter att ha hört detta programmet på radio. Välkänd som han var för sitt motstånd mot de kristna i området hade han förhindrat kyrkbyggen i byn flera gånger. Nu var det valår, och hans önskan var att TWR i Indien skulle be för honom. Det blev så att Natubai vann valet, och folket i byn fick nu bygga sin efterlängtade kyrka. Att Natubai sedan blivit en regelbunden lyssnare till detta kristna program är ett exempel på hur Gud arbetar i människors liv i Indien. Och i detta sammanhang får Norea stå med!

Ett annat stort projekt som Norea stöder genom TWR är programmet Persian Oral Bible, där dina gåvor är med och bekostar sändningstiden. Som namnet antyder handlar programmet om att nå människor som enbart kommunicerar muntligt, som är analfabeter. I den persisktalande delen av världen finns många människor som får information genom det talade ordet. Då blir det desto viktigare att minnas, och i dessa länder är man vältränade i att memorera. Denna programserie bygger på dramatiserad läsning av olika bibeltexter och når ut över den persisktalande världen, som i så hög grad är stängd för traditionell mission.

Genom TWR stöder vi även ungdomsprogram som sänds via radio och Internet: Ala´s Diary, som når många ungdomar i Mellanöstern, samt Awake With The Angels för ungdomar i Kina. Ett nytt program för 2017 är Power In Persecution, som riktar sig till människor i Centralasien.

Hidden Treasures är ett programkoncept framtaget inom TWR i samarbete med Norea och nätverket European Freedom Network (EFN) för att nå kvinnor som fallit offer för människohandel och prostitution med helande och upprättelse. Maggan Johansson på Norea har sedan flera år varit en del av den internationella arbetsgruppen som jobbat med detta projekt. Programmet finns nu inspelat på engelska och på rumänska, och fler språk är på gång. Till skillnad från andra program sänds det vare sig via radio eller Internet utan är ett redskap i handen för de som arbetar ute på fältet för att ge hjälp och stöd till dessa kvinnor.

Sedan några år tillbaka är även SAT-7 en samarbetspartner för Noreas internationella mission. SAT-7 sänder kristna TV-program via satellit över ett område som täcker stora del av Nordafrika och Mellanöstern samt Turkiet.

Johan Åström
(Artikeln publicerad i Noreanytt nr 1, 2017)