2012-08-23

Sommaren lider mot höst.

SunflowerSommaren i Sverige är underbar. Långa ljusa kvällar. Naturen har blommat ut och allt är grönt. Sommaren är ett tillfälle där vi får koppla av och umgås med nära och kära. Här på kontoret på Norea gick arbetet in i ett lugnare tempo under juni, juli och halva augusti. För Norea är sommaren en tid då vi kan rannsaka vårt arbete, allt det som vi gjort under året. Värdefull tid eftersom det är lätt när allt bara rullar på att saker görs på rutin och att vi sänker blicken. Men som tur är handlar sommaren inte bara om att blicka bakåt utan vi får påminna oss om att lyfta blicken, se på Jesus och blicka framåt.

Redan nu är vi i full gång med olika utskick som ska göras under första halvan av hösten. Närmast ligger Noreanytt som utkommer i slutet av september. Där får du lov att läsa om lite av varje, reportage från våra missionsdagar, om bön i Afrika och inte minst om vår nya missionsledare Håkan Giselsson som börjar 1 september. Saknar du Noreanytt? Klicka här och anmäl dig att prenumerera idag. Tidningen utkommer 4 gånger/år och är gratis.

Jag hoppas du är lika förväntansfull som vi, på hur Gud ska använda Norea under hösten 2012. Det kommer bli en spännande tid där vi kommer ro många av våra nystartade projekt i hamn. Första etappen av ungdomsprogrammen kommer släppas och projektet mittspråk kommer att fylla ett behov att nå människor i Sverige som talar ett annat språk än svenska. Dessutom ska vi på en hel del församlingsbesök runt om i södra Sverige för att berätta om mediamissionen och inspirera till mission på den plats där vi lever och bor. Detta är bara ett axplock av vad som händer och därför vill jag uppmana dig att fortsätta be för Norea.

”Från den dag vi hörde om det, har vi därför inte upphört
att be för er. Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap
om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, 

så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom,
när ni bär frukt i alla slags 
goda gärningar
och växer till i kunskapen om Gud.
Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er
all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt.”  Kol 1:9-11