2015-01-22

Frågor som gav inspirerande svar.

Håkan

Foto: Norea Sverige

Sedan september -12 heter Norea Sveriges missionsledare Håkan Giselsson. Han fick besvara fyra frågor om vår organisation. 

Hur tycket du det är att arbeta som missionsledare för Norea Sverige?
Det är speciellt att jobba för en organisation som har ett så tydligt mandat och uppdrag från Gud, och även löfte från honom att han går med oss.

Vi arbetar inom ett spännande område, där behoven och möjligheterna är stora – behoven att nå ut med evangeliet och möjligheterna att göra detta med hjälp av medieteknik. En organisation som Noreas måste ständigt vara i rörelse, annars springer utvecklingen ifrån oss och gör oss irrelevanta. Inte för att vårt budskap blir inaktuellt, men för att de medier vi använder risekrar att bli omoderna.

Vad ser du är Norea Sveriges styrka som missionsorganisation?
Norea är en gränsöverskridande organisation med fokus på det centrala i den kristna tron. Tack vare samarbetet med andra organisationer, och fokus på mission via media, kan vi med relativt små medel nå väldigt långt.

Vilka utmaningar ser du för organisationen?
En utmaning är definitivt att hänga med i den snabba teknikutvecklingen, med begränsade resurser. En annan är att få fler, inte minst yngre, personer att upptäcka Norea och stötta vårt arbete.

Var står Norea om 5 år?
Om Jesus ännu inte kommit tillbaka, så tror jag att fler har upptäckt den potential som finns i organisationen och gått in för att stötta vårt arbete. Med fler understödjare kan vi i ännu högre grad förverkliga potentialen. Jag hoppas att vi om fem år är en kreativ organisation som producerar verktyg för mission, som används på bred front i vårt land. Jag hoppas också att vårt stöd till utlandet ska ha ökat med åtminstone 50% från där vi är idag.

Vi ser med förväntan fram emot var Gud leder Noreas steg i framtiden.
Tack för att ni är med och ber!

Vill du vara med och stödja Norea Sverige arbete?
Läs mer här…