2011-08-15

Seminary On The Air

Kina Sota ”Minns du när du först tog emot Jesus Kristus som din Herre och Frälsare? Vilka verktyg använde du dig av för att lära dig mer om den kristna tron och för att växa i din tro? Som ny kristen minns jag hur jag deltog i en rad olika seminarier och studier för lärjungaskap. Idag är jag så tacksam för det pastorala ledarskap och de kristna resurser som fanns då och som fortfarande finns, hjälpverktyg för att utrusta mig för ett liv i tro.”

I Kina, där kyrkan idag erkänns som en av de snabbast växande kyrkorna i världen, är bilden inte lika uppmuntrande. Bland troende i Kina, har falska läror börjat spridas. Ett resultat av att det finns ont om pastorer som arbetar heltid, ont om material till bibelundervisning och för lärjungaskap. Saker som alla är nödvändiga för att bygga en fast biblisk grund att stå på.

Vad görs då för att stoppa detta kritiska dilemma? TWR Asien började år 1994 ett projekt som kallas ”Radio Church Kit”. Ett projekt som syftar till att komplettera radiosändningar, och hjälpa människor att växa i sin tro. Varje sats innehåller en kinesisk studiebibel samt olika kristen litteratur och en bärbar kortvågsradio. På så sätt kan både enskilda individer och grupper lyssna till TWRs radioprogram Seminary On The Air (SOTA)

TWR har delat ut mer än 101 500 satser till olika provinser i Kina. Projektet lägger särskild stor tonvikt på de kristna i landsbygds- och bergsområden som helt saknar andlig mat och utbildningsresurser. Vill du vara med och stödja projektet med en gåva? Klicka här!