2017-02-16

SAT-7 vill förändra Mellanösterns framtid

LEB_Refugee_ifranda

I slutet av oktober hade SAT-7 Europa sin årskonferens i Göteborg. Huvudtalare var Terence Ascott, organisationens grundare och ledare, tillsammans med Rita Elmounayer, program- och kommunikationschef för SAT-7. Genom dem gavs en aktuell och initierad inblick i det som sker i Mellanöstern idag, och på vilket sätt SAT-7 är med och påverkar skeendet i regionen.

För drygt fem år sedan startade det som kommit att kallas för ”den arabiska våren”. I det ena landet efter det andra i Nordafrika och Mellanöstern reste sig befolkningen i frustration och vrede, i uppror mot de styrande regimerna. Det var ett rop efter mänsklig värdighet, eftersom man upplevde en påtaglig brist på mänskliga rättigheter. Nu, när det gått några år, kan vi konstatera att resultatet inte blivit det önskade.

– Bristen på mänskliga rättigheter är troligen större idag än de var under Mubarak (Egyptens dåvarande ledare), säger Terence Ascott i ett av sina anföranden.

Idag ser vi hur människor har förlorat hoppet. Av de 500 miljoner människor som bor i Mellanöstern och Nordafrika, är ca 60 miljoner direkt påverkade av de krig som för tillfället pågår. Många lämnar nu sina hemländer, vilket inte bara beror på de väpnade konflikterna, utan också på alla de växande sociala problem som man upplever. Människor har förlorat förtroendet för samhällets ledare, även de religiösa.

– Varför skulle folk inte lämna sina länder för att söka en bättre framtid i Europa? frågar Terence Ascott retoriskt.

Utan respekt ingen demokrati

Det finns också en påtaglig brist på demokrati i många av länderna i regionen. Men, som Terence Ascott lite syrligt påpekar:

– Det fungerar inte att införa demokrati genom att först bomba ett land i bitar.

Han fortsätter sedan med att utveckla vad som krävs för att bygga en hållbar demokrati.

– Demokrati är så mycket mer än ”en person – en röst”. I själva verket skulle detta vara receptet på en katastrof i en kontext som Mellanösterns. Vad händer om man inför demokrati i ett samhälle med personer som har väldigt starka religiösa övertygelser och som är intoleranta mot människor med annan uppfattning, om alla går för att rösta? Risken är stor att den vinnande majoriteten kommer att utöva tyranni över den förlorande resten. Demokrati handlar också om fri press, så att människor kan fatta informerade beslut när de går för att rösta; Ett oberoende rättssystem, som kan skydda pressen och invånarna som vill tala fritt i samhället. Men även om du har allt detta, men inte en fundamental respekt för människor som är annorlunda, så kommer du aldrig att få demokrati. Och det är detta som saknas i Mellanöstern.

Här, menar Terence Ascott, kan kristen media vara med och bidra till förändring, och att detta är angeläget.

– Annars kommer det snart inte att finnas någon plats för kyrkan i Mellanöstern. Särskilt inte för en kyrka med konvertiter.

SAT-7 har möjlighet att påverka

Möjligheterna för SAT-7 att påverka är stora. Åtminstone 65% av befolkningen i Mellanöstern har tillgång till satellit-TV. Till och med i ett land som Iran, där det är förbjudet, kan halva befolkningen se på satellitsändningar. Det är det viktigaste mediet när det handlar om informationsförmedling och underhållning, och även den enda riktigt effektiva vägen om man vill nå miljontals människor utan censur.

Nyligen genomfördes en undersökning för att ta reda på hur många människor som tittar på SAT-7:s arabiska program. Tio länder undersöktes av professionella team. Resultatet är anmärkningsvärt. Inte mindre än 22 miljoner personer tittar regelbundet på SAT-7 arabiska kanaler. Terence Ascott kommenterar detta så här:

– Om 22 miljoner människor kollar på SAT-7:s arabiska program, så måste vi göra något rätt.

Barnen kan förändra framtiden

Precis som Terence menar Rita Elmounayer att det är känslan av hopplöshet som är det stora problemet i Mellanöstern idag. Men detta är något hon vill ändra på.

– Vi vill försöka förändra situationen och ge hopp.

Idag finns det 150 miljoner barn under 16 år i Mellanöstern och Nordafrika. SAT-7 satsar mycket resurser på att nå just dem, vilket Rita ser som en angelägen investering för framtiden.

– Om vi ska forma Mellanöstern måste vi investera i de unga för att ge dem hopp och tro på en Gud som älskar dem, som vill deras bästa.

– Vi vill transformera hopplösheten till styrka för barnen, så att de kan förändra framtiden för Mellanöstern.

Håkan Giselsson
(Artikeln publicerad i Noreanytt nr 4, 2016)