Vandra i den trädgård som är ditt hjärta och fundera tillsammans med Maggan på var du finner vila och var din trädgård kan behöva ansas eller pysslas om. Maggan Johansson är mediemissionär för Norea Sverige.

Programserien produceras av Norea Sverige och ingår i det internationella programmet ”TWR Women of Hope”, med likartade program på olika språk världen över.

Vandra i den trädgård som är ditt hjärta och fundera tillsammans med Maggan på var du finner vila och var din trädgård kan behöva ansas eller pysslas om. Maggan Johansson är mediemissionär för Norea Sverige.

Programserien produceras av Norea Sverige och ingår i det internationella programmet ”TWR Women of Hope”, med likartade program på olika språk världen över.

Välj avsnitt

Sida 1

 • blank
  Publicerad måndagen den 23 maj 2022
  Att vara passionerad innebär att man har en stark förkärlek till något. Det kan vara ett mål, en person, en förändring eller en åsikt. Jesus var passionerad. Han var villig att gå i döden för att återupprätta vår gemenskap med Gud.
 • blank
  Publicerad måndagen den 16 maj 2022
  Har du hittat ditt rätta element? Ja, du vet sådant som håller dig sysselsatt i flera timmar, men som du upplever bara som några minuter.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 11 maj 2022
  Gud är aldrig för tidig. Han är aldrig för sen utan alltid i rätt tid.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 23 mars 2022
  Trädgårdskoll: Många gånger lägger vi vår energi på sådant som inte går att kontrollera.  Släpp kontrollen som inte gör dig gott och lämna över den till Gud. 
 • blank
  Publicerad onsdagen den 16 mars 2022
  Trädgårdsjournalen: En trädgårdsjournal kan hjälpa oss att komma ihåg vad, var och när vi sådde i trädgårdslandet. En bönejournal kan hjälpa oss att komma ihåg våra böner till Gud och påminna oss om hur han svarade oss.  
 • blank
  Publicerad onsdagen den 09 mars 2022
  Löftesblomman: Vi människor är inte alltid att lita på. Nåd och förlåtelse stärker relationer. Gud sviker aldrig sina löften. 
 • blank
  Publicerad onsdagen den 02 mars 2022
  Odla tystnad: Tystnad är en bristvara i dagens samhälle. För att kunna höra Guds röst behöver man stänga av allt som larmar och brusar. 
 • blank
  Publicerad onsdagen den 23 februari 2022
  Väldoft: Det finns en doft som man inte kan låta bli att utforska varifrån den kommer. Världshistoriens mest välkända oljeflaska har det pratats om i över tvåtusen år. Om du har fått ana något av Guds väldoft ska du inte nöja dig utan söka efter källan. 
 • blank
  Publicerad måndagen den 21 februari 2022
  Tack för maten: Guds rike var närvarande när brödundret skedde. Att hjälpa behövande är en gudstjänst och en demonstration av Guds rikes närvaro på jorden. 
 • blank
  Publicerad onsdagen den 09 februari 2022
  Den osynliga trädgården: Gud håller på att berätta något för dig genom sin skapelse. Stanna inte vid det. Han har mer att berätta. 
 • blank
  Publicerad onsdagen den 02 februari 2022
  Väntan: Det är mycket i livet som handlar om att vänta. Den svåraste väntan är att vänta på Gud. Under din väntan vill Gud forma ditt hjärta. 
 • blank
  Publicerad onsdagen den 26 januari 2022
  Ge inte upp: Vågar du stiga ur din trygghetszon och lita på att Gud kommer att hjälpa dig? Vi människor har lätt för att låta oss övermannas av våra egna rädslor. Fäst blicken på Jesus som både vill och kan hjälpa. 
 • blank
  Publicerad onsdagen den 19 januari 2022
  Trädgårdsvila: Många pratar om naturens läkande kraft. Har du gett dig tid till återhämtning? Herdepsalmen beskriver den relation som Gud vill ha till sina barn. 
 • blank
  Publicerad onsdagen den 12 januari 2022
  Klimatångest: Du har kanske hört ett känt citat som man brukar tillskriva Martin Luther, ” Även om jorden går under imorgon, så planterar jag mitt äppelträd idag.” Så länge vi lever är vi satta att förvalta Guds skapelse. 
 • blank
  Publicerad onsdagen den 05 januari 2022
  Minnenas kvarter: Oavsett vad orsaken är till varför du har bosatt dig bland dina minnen som anklagar dig, så kommer aldrig ditt hjärtas trädgård att läkas så länge du bor kvar på den adressen. Att bosätta sig i det förflutna gör oss bundna och det är inte Guds syfte med våra liv. 
 • blank
  Publicerad onsdagen den 29 december 2021
  Under julen påminns vi om att Gud klev in i vår existens och blev människa genom Jesus. Hans namn är Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Gud har inte övergett oss. Immanuel—Gud är med oss!
 • blank
  Publicerad onsdagen den 22 december 2021
  Senapskornet: När vi människor brottas med vår egen tro inser vi att vår tro inte ens är så stor som ett senapskorn. Tvivel är inte trons motsats utan en annan sida av tron. 
 • blank
  Publicerad torsdagen den 16 december 2021
  Tider och stunder skiftar. När vi försöker fånga nuet är den stunden redan borta. Allt har sin tid. Guds löften står alltid kvar.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 15 december 2021
  När höstmörkret faller kan det kännas dystert och vemodigt. Även hjärtat kan drabbas av höstmörker när livet inte blev som man hade tänkt sig att det skulle bli. Gud tål våra tuffa frågor när vi upplever själens mörka natt.
 • blank
  Publicerad torsdagen den 02 december 2021
  Det är populärt att skapa familjeträd. En del broderar tavlor där alla släktingarnas namn hänger och dinglar på grenarna. Andra låter dna-testa sig för att lära sig mer om sitt ursprung. Har du hört talas om det släktträd som Jesus tillhörde?
 • blank
  Publicerad onsdagen den 09 juni 2021
  Många trädgårdsodlare får ofta en större skörd än vad de självakan förbruka. Generositet är en trädgårdsfråga för hjärtat. Detär en framodlad livsstil som har sitt ursprung i Gud, som är allagoda gåvors givare. Det bara vimlar av Guds fingeravtryck påjorden. Trons akvedukt kommer från en källa med friskt vattenoch som vattnar ända ner i rötterna för att du ska vara rotadoch grundad i Guds kärlek. När Kristi kärlek bor i ditt hjärtabyggs din akvedukt ut så att andra får del av det du har fått.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 02 juni 2021
  Är andras framgång en inspirationskälla ellernågot som gör dig avundsjuk? Att jämföra sigmed andra drabbar alla då och då, men det ärett självsabotage som drar med sig andra. Detär som en bakterieinfektion som måstebehandlas annars kan man få följdsjukdomar.En bristsjukdom är otacksamhet. Gud villhjälpa dig att ta bort roten till din avundsjuka.Det är inte glädjen som gör dig tacksam utantacksamhet som gör dig glad. Vaska framguldkornen i vardagen och tacka för vad duhittar.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 26 maj 2021
  Det finns nog inte en enda människa som är född med en storportion tålamod. Det verkar inte vara en gåva utan en frukt.Ingen undgår tider när tålamodet prövas. Tålamod och känslorverkar inte alltid gå hand i hand, men däremot viljan. Du fårlämna över kontrollen till Gud som vet vad som är bäst för dig.Smärtan kan få dig att söka Guds lösningar.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 19 maj 2021
  Trädgårdsarbete handlar om att hoppas på en god skörd, menriktigt säker kan man aldrig vara. Hopp är det mest hoppfullaord som finns. ”Det finns inget hopp” är nog det svåraste mankan höra. Hoppet i denna värld ger inga garantier. Det kristnahoppet är inget önsketänkande. Det är en livförsäkring som ärförankrat i Guds löften.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 12 maj 2021
  Idag pratar man mycket om hållbar utvecklingoch den egna trädgården är inget undantag.För att få en hållbar utveckling i hjärtat är detbra att etablera goda vanor. Hur ersätter mandestruktiva vanor med goda vanor? Be Gud atthan visar dig vad det är som triggar igång dinadestruktiva vanor så att du kan göra ett aktivtval och undvika fällorna. Gör det till en godvana att hämta kraft i Guds Ord. Vanan skaparinte tro, men ger rum för din tro att växa.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 05 maj 2021
  Det är bra både för huvudet och kroppen attarbeta i trädgården. Det gäller bara att få dettill att bli en vana. Har du funderat över dinavanor? Kroppen formligen älskar vanor. De ärsom en upptrampad stig i ditt inre. Dina vanorär som ett skyltfönster till ditt inre ochberättar något om dig. Finns det vanor somskadar dig och för dig i en riktning som inte ärbra för dig?
 • blank
  Publicerad onsdagen den 28 april 2021
  Ibland upprepar vi orden ”jag kan inte” så pass många gångeratt spröda plantor inom oss själv vissnar. Det blir som ett slagskonserveringsmedel. Du tror aldrig att det går att förändrasådant som skadar dig. Nederlag blir det normala. Ord harmakt. I skapelsens morgon fanns bara Ordet. I bibeln står dettalas om Jesus som är Ordet och som kom att bo hos oss. Närdu känner dig maktlös så behöver inte ditt ”jag kan inte” fåmakt över dig. Mitt eget ”jag kan inte” söker Guds hjälp.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 21 april 2021
  De flesta människor har någon gång i livetkämpat med rädslan över att bli övergiveneller bortglömd. En del kämpar med sådanakänslor hela livet. Men alla människor ärskapade med ett tomrum inom sig. Vi letarefter något, men vi vet inte vad vi letar efter.Augustinus uttryckte det som”mänsklighetens medfödda önskan efter detoändliga.” Gud själv har upplevt den totalaövergivenheten.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 14 april 2021
  Staketet runt trädgården skiljer den enaträdgården från den andra. Din personligagräns hänger samman med din identitet. Harman inte tydliga gränser uppstårgränsproblem. Då är det lätt för andradominanta krafter att ta över områden i dittliv som inte tillhör dem och då frestas man attgöra sådant som man egentligen inte vill. Gudvill att du säger ja till det som är gott och nejtill det som skadar dig. Gud är tydlig med sinagränser, därför får även du vara tydlig meddina.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 07 april 2021
  Det finns många lärdomar att få när man tittar på myrorna. Deär specialister på lagarbete och på att ta hand om sina skadadekamrater. När någon sparkar en gummistövel rätt in i boet gerde inte upp utan börjar snabbt bygga upp sitt gemensammahushåll igen. Har ni hamnat i en konflikt i er gemenskap? Det ärlätt att många blir indragna och gemenskapen blir inte som entilldragande sockerbit utan en bakteriemättad disktrasa. Dåflyr alla på varsitt håll. Om du letar efter den perfektagemenskapen kommer du aldrig att hitta den. Din gemenskapbestår av syndare och du är en av dem.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 31 mars 2021
  När man är ute och påtar i trädgården behöver vi lämpligakläder. Men även vårt hjärtas trädgård behöver skyddas. Manfår ingen plats i himlen genom att vara präktig, eftersom ingenklarar av att vara perfekt. Och ändå kan vi inte ta med oss allade hemska saker som vi har hittat på mot varandra. Gud tålinget ont. Vi vill gärna hämnas och straffa varandra, men Gudär annorlunda. Han vill frikänna. Det är hos Jesus vi harförlåtelse för allt. I bibeln står det talas om det optimalafläckborttagningsmedlet. När du kommer med din smutstvättger han dig rena kläder eftersom han har tvättat bort dinasynder på korset. Det är din brustenhet han vill ha, inte dinpräktighet.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 24 mars 2021
  Det finns två plantor i hjärtats trädgård som påminner omvarandra. Den ena heter skam och den andra skuld. Gud hargett alla människor ett samvete oavsett om man tror påhonom eller inte. Det är en väckarklocka som ringer inom ossnär vi har kommit ur kurs. Skam handlar vem du är somperson. Skuld kan man bli av med genom att erkänna sina feloch be om förlåtelse. Skammen däremot vill bara fördöma ochknäppa dig på näsan för att kunna behålla dig i sitt järngrepp.Den får ditt liv att förtvina. Äkta skuld som leder till frihet är jufaktiskt bra. Oavsett hur stor den är kan man bli av med den.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 17 mars 2021
  När varningslampan lyser i bilen har du två val. Antingenfortsätter du att köra för att en stund senare bli stående påmotorvägen eller så undersöker du vad felet sitter någonstansoch åtgärdar det. Ilska är som en röd varningslampa somsignalerar att något inte är bra och att du måste ta itu medproblemet. Vad är det du egentligen känner? Gud kan hjälpadig att se vilka känslor som ligger under ytan och skvalpar.Behöver du be någon om förlåtelse eller behöver du förlåtanågon annan?
 • blank
  Publicerad onsdagen den 10 mars 2021
  Du hinner säga mycket till dig själv under endag som du inte är medveten om. Är du dinvärsta kritiker? Har du tid att stanna upp ochlyssna på vad du egentligen säger? David ibibeln flyttade fokus från sig själv ochuppmanade sin själ att inte glömma bort alltgott Gud hade gjort för honom. Du får vändaditt självprat till Gudsprat och be Gud att hanavslöjar ditt vilseledande tal inom dig själv.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 03 mars 2021
  En del människor undrar hur framtiden kommer att bli och villlyfta på skynket för att få veta. De spås i kaffesump och manlåter pendeln fälla viktiga avgöranden medan magiska spelkortoch horoskop siar om framtiden. Dessutom avvärjer man hotetfrån en svart katt som korsar gatan genom att spotta tregånger. Tröst söks hos medium som sägs vara enförbindelselänk mellan döda och levande. Och sinnesfriduppnås genom att meditera över ett mantra på yogapasset.Men ger allt den frid som både håller att leva och dö på?Forskare och klimataktivister ropar att jorden håller på att gåunder. Men Gud finner ingen glädje i någons död. Så vänd omså får du leva.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 24 februari 2021
  Vad andra gör mot oss kan växa sig djupt ner ihjärtats trädgård och orsaka bitterhet. Attvara arg är inte alltid bra, men att vara bitterär aldrig bra. Att fly undan kan vara enöverlevnadsstrategi, men det läker intehjärtat. Det är viktigt att prata med någon föratt se vad som orsakat smärtan och hur dethar påverkat livet. Det är som en sorgeprocesssom leder fram till ett aktivt val: Vill jagförlåta? Vill jag förlåta även om den som hargjort mig illa aldrig kommer att be mig omförlåtelse?
 • blank
  Publicerad onsdagen den 17 februari 2021
  Påskliljor väcker hopp och förväntan. Vadbetyder påsken för dig? Kanske en skönlångledighet då du får träffa släkt och vännereller ett tillfälle att städa undan allt skräp iträdgården. Innan påsken är inne kan manäven förbereda hjärtats trädgård så att påskenfår en djupare glädje och innebörd när den välär inne. Ta dig tid att läsa evangelierna underfastan och reflektera över vad du själv har lärtdig om Gud och hans omsorg under dagen.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 10 februari 2021
  Fåglar kommer till trädgården i flock ellerensamma. De litar alltid på att det kommer enluftström som bär och hur änomständigheterna ser ut hittar de alltid engren att landa på. Och vem sjunger efter ettruskigt oväder? Jo, fåglarna. En fågel sjungerinte för att de har alla svaren. Den sjunger föratt den har en sång. Det finns en gemensamnämnare hos dem som har låtit sig bli funnaav Jesus Kristus. De har hoppats på Gud ochdet är ett hopp som aldrig har bedragit dem.
 • blank
  Publicerad tisdagen den 09 februari 2021
  Alla blommor behöver få sina egna speciellabehov tillfredsställda för att kunna växa ochutvecklas. Blommor i hjärtats trädgård kanvissna på grund av andras kränkande ord.Orden ger inga synliga blåmärken, men gersvårläkta sår i själen. Du bär aldrig skulden förvad andra säger. Ditt värde bestäms inte avandra utan av Gud. Du var i hans fokus innanhan skapade detta universum. Du är ingetmisstag eftersom din skapare aldrig gör någramisstag. Sätt tydliga gränser och stå fast vidkonsekvenserna om dina gränser överskrids.
 • blank
  Publicerad tisdagen den 09 februari 2021
  En trädgård behöver mycket kärlek ochomsorg. När plantan växer blir rötterna starka.Även den vackraste trädgård behöver ansas.Problemen började när människorna självatog kommandot över sina egna liv ochskapelsen. Men Jesus kom för att ställa tillrätta och han vill göra din trädgård till envattenrik trädgård som aldrig torkar ut.