TWR Women of Hope är ett internationellt nätverk med radioprogram, bönegrupper, bönekalender med mera särskilt riktade till kvinnor.

På svenska har vi två programserier inom ramen för Women of Hope: Café Hanna och Hjärtats trädgård. Vi stöder också programmet Women of Hope i några andra länder. För mer information om TWR Women of Hope samt möjlighet att beställa vår bönekalender, se här.