TWR Women of Hope

TWR Women of Hope är ett internationellt nätverk med radioprogram, bönegrupper, bönekalender med mera särskilt riktade till kvinnor.

På svenska har vi två programserier inom ramen för Women of Hope: Café Hanna och Hjärtats trädgård. Vi stöder också programmet Women of Hope i några andra länder. För mer information om TWR Women of Hope samt möjlighet att beställa vår bönekalender, se här.