Psaltaren har varit en tillgång för människor i alla tider. Särskilt i tider av sorg och bekymmer finns det uttryck för det mesta av mänskliga djup i Psaltaren. Men det slutar inte där. Psaltaren visar också vart vi kan vända oss i våra bekymmer – till Gud. Det är den genomgående klangen från Psaltaren genom årtusenden.

Psaltarklanger består av 150 korta andakter, skrivna och inlästa av Per Runeson, fyrabarnsfar från Lund och professor i Datavetenskap vid Lunds Tekniska Högskola.

Psaltarklanger finns även som bok, utgiven av GAudete förlag.

Psaltaren har varit en tillgång för människor i alla tider. Särskilt i tider av sorg och bekymmer finns det uttryck för det mesta av mänskliga djup i Psaltaren. Men det slutar inte där. Psaltaren visar också vart vi kan vända oss i våra bekymmer – till Gud. Det är den genomgående klangen från Psaltaren genom årtusenden.

Psaltarklanger består av 150 korta andakter, skrivna och inlästa av Per Runeson, fyrabarnsfar från Lund och professor i Datavetenskap vid Lunds Tekniska Högskola.

Psaltarklanger finns även som bok, utgiven av GAudete förlag.

Välj avsnitt

Sida 1

 • blank
  Publicerad fredagen den 31 december 2021
  Lycklig den som... är som ett träd planterat nära vatten. v1,3 Bön: Herre, ge mig av det vattnet och hjälp mig att berätta för andra om var det finns.
 • blank
  Publicerad fredagen den 31 december 2021
  Varför är folken i uppror? v1 Bön: Herre, hjälp mig att fly till dig med mina egna uppror och när jag lever med uppror runt omkring mig.
 • blank
  Publicerad lördagen den 01 januari 2022
  Herre, grip in! Rädda mig, min Gud! Du slår mina fiender på käken. v8 Bön: Herre, slå mina fiender på käften och hjälp mig lägga band på mina hämndbehov.
 • blank
  Publicerad lördagen den 01 januari 2022
  Jag lägger mig ner i frid och sover. Du, Herre, låter mig bo i trygghet. v9 Bön: Herre låt mig få frid med dig genom Jesus Kristus. Låt mig få leva i tillit till dig i livets alla situationer.
 • blank
  Publicerad lördagen den 01 januari 2022
  Du är inte en Gud som kan tåla brott, ingen ond får bo hos dig. v5 Bön: Herre låt mig få vara i Kristus som tagit skulden och straffet för mina och alla människors brott.
 • blank
  Publicerad lördagen den 01 januari 2022
  Förbarma dig, Herre, jag är kraftlös... min själ är fylld av skräck. v4-5 Bön: Herre, hjälp mig att vända till dig i livets alla situationer. Hjälp skärskilt dem som är i djupaste förtvivlan att komma och lägga sig själva i din hand.
 • blank
  Publicerad lördagen den 01 januari 2022
  Fäll domen över mig, Herre! Jag är rättfärdig, utan skuld. v9 Bön: Döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Sv Ps 356:5
 • blank
  Publicerad lördagen den 01 januari 2022
  Vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en gud. v5-6 Bön: När jag ser din himmel, som dina fingrar format, förundras jag över din storhet. Men när jag ser ditt verk i Jesus Kristus blir jag överväldigad: O, vilken kärlek!
 • blank
  Publicerad lördagen den 01 januari 2022
  Jag vill tacka dig, Herre, av hela mitt hjärta, vittna om alla dina under. v2 Bön: Tack, Herre, för att vi har dig att rikta vår tacksamhet till. Vi behöver inte rikta den ut i tomma intet. Tack för allt du gör och ger, men främst, tack för den du är.
 • blank
  Publicerad lördagen den 01 januari 2022
  Varför får den gudlöse förakta Gud och tänka: "Han straffar mig inte" v13 Bön: Du ser det som tynger och plågar, du märker det och ger mig din hand. Den värnlöse lämnar sin sak åt dig, du är den fdaerlöses hjälpare. v14
 • blank
  Publicerad lördagen den 01 januari 2022
  Herren är i sitt heliga tempel. Herrens tron är i himlen. v4 Bön: Herre, jag böjer mig inför din helighet. "Om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig". Ps 130:3-4
 • blank
  Publicerad lördagen den 01 januari 2022
  Herren ord är rena ord. v7 Bön: Herre, tack för dina rena, sanna, förmanande, tröstande och nådefulla ord. Hjälp mig att lyssna, först till dig coh sedan till mina medmänniskor.
 • blank
  Publicerad lördagen den 01 januari 2022
  Hur länge skall du glömma mig, Herre? Hur länge skall du dölja ditt ansikte? v2 Bön: All din nåd är öppen famn och ditt namn en ljuvlig hamn. Vad du vill är helighet, men du är barmhärtighet. Sv Ps 217:5
 • blank
  Publicerad lördagen den 01 januari 2022
  Dårarna tänker "Det finns ingen Gud." v1 Bön: Gud, jag förströstar på dig. Jag vill vara "klok och söka mig till dig". Låt också "dårarna" få lära känna dig, den ende sanne Guden.
 • blank
  Publicerad lördagen den 01 januari 2022
  Vem får bo på ditt heliga berg?.... Den som inte ger lån mot ränta. v1,5 Bön: Herre, gör mig till en trogen förvaltare av dina gåvor, som lånar ut coh ger till dem som behöver.
 • blank
  Publicerad lördagen den 01 januari 2022
  Du lämnar mig inte i dödsriket, du låter inte din trogne se graven. v10 Bön: Du visar vägen till liv, hos dig finns glädjens fullhet, ständig ljuvlighet i din högra hand. v11
 • blank
  Publicerad lördagen den 01 januari 2022
  Frikänd skall jag se ditt ansikte och mättas av din åsyn när jag vaknar. v15 Bön: Tack Jesus för att du tog straffet på dig för att jag skulle bli frikänd.
 • blank
  Publicerad lördagen den 01 januari 2022
  Herren lever! Lovad vare han, min klippa, och upphöjd min Gud, min räddare. v47 Bön: Herren lever, orden når oss: se jag gör allting nytt. Framtiden väntar, res dig, gläd dig, du människa. Sv Ps 155:3
 • blank
  Publicerad lördagen den 01 januari 2022
  Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk. v2 Bön: Tack, Gud, för skapelsens underbara förkunnelse. Men tack allra mest för uppenbarlsen i Ordet och i din Son, Jesus Kristus.
 • blank
  Publicerad lördagen den 01 januari 2022
  Må Herren ge dig allt du ber om. v6 Bön: Herre hjälp mig att se på mina medmänniskor och önska dem allt gott. Hjälp mig att vända mig till dig i all nöd. Tack för dina löften om välsignelse.
 • blank
  Publicerad lördagen den 01 januari 2022
  Han ber om långt liv och du ger det, oändligt många levnadsår. v5 Bön: Tack Gud, för att du älskade världen så att du gav oss din ende son, för att den som tror på hononm inte skall gå under utan ha evigt liv.
 • blank
  Publicerad lördagen den 01 januari 2022
  Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? v2 Bön: Jesus, tack för att du led förbannelsen att vara övergiven av Gud för att jag skulle få evigt liv och gemenskap med Gud.
 • blank
  Publicerad lördagen den 01 januari 2022
  Herren är min herde... han för mig i vall på gröna ängar. v1a,2a Bön: Herre, var min herdee. Tack för att jag får vara fri under din ledning. Hjälp mig att förmedla den bilden av vad det är att höra till dig.
 • blank
  Publicerad lördagen den 01 januari 2022
  Jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor i den. Det är han som har lagt dess grund i havet. v1,v2a Bön: Herre tack för dina goda gåvor som vi har fått att förvalta. Hjälp oss att vara goda förvaltare och komma ihåg att allt är ett lån från dig.
 • blank
  Publicerad lördagen den 01 januari 2022
  Herre, jag sätter mitt hopp till dig. v1 Bön: Herre Du som omfattar allt, A till Ö och allt däremellan, jag sätter mitt hopp till dig och ber om befrielse ur all slags nöd.
 • blank
  Publicerad lördagen den 01 januari 2022
  Herre, skaffa mig rätt, ty oförvitligt har jag levat. På Herren förtrösta jag utan att vackla. v1 Bön: Jesus, tackför att du har skaffat mig rätt genom din död på korset. Teack för att jag får förtrösta på dig.
 • blank
  Publicerad söndagen den 02 januari 2022
  Ett enda ber jag Herren om, detta begär jag: att få vara i Herrens hus varje dag i mitt liv för att se Herrens ljuvlighet och söka svar i hans tempel. v4 Bön:Herre, tack för att du inte är långt borta från någon av oss. Hjälp mig att sätta värde på alla de möjligheter jag har att få möte dig.
 • blank
  Publicerad söndagen den 02 januari 2022
  Till dig, Herre, ropar jag. Min klippa, var inte stum! Svara mig inte med tystnad. v1 Bön: Lovad vare Herren, ty han har hört min bön. Herren är min styrka, min sköld, på honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar, hela min varelse tackar honom. v6-7
 • blank
  Publicerad söndagen den 02 januari 2022
  Ära Herren, ni gudasöner, ära Herrens majestät, ära Herrens höga namn. fall ner inför Herren i helig skrud! v1-2 Bön: Herre Jesus, jag faller ner inför dig, tackar, ärar och tillber dig. Var Herre i mitt liv. Herre fräls, Herre låt väl gå.
 • blank
  Publicerad söndagen den 02 januari 2022
  Herre, min Gud, jag ropade till dig och du gjorde mig frisk. v3 Bön: Du vände min dödsklagan i dans, du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Därför skall jag sjunga ditt lov och aldrig tystna. Herre, min Gud, jag skall alltid prisa dig. v12-13
 • blank
  Publicerad söndagen den 02 januari 2022
  Mitt liv rinner bort i ängslan och mina år i suckan. I nöden sviker mig kraften och benen i murknar i min kropp. v11 Bön: Herre, hjälp mig att förtrösta på dig i livets alla situationer. Hjälp mig att stödja dem som fått tunga bördor att bära. Du är min Gud. I din hand ligger mina dagar.
 • blank
  Publicerad söndagen den 02 januari 2022
  Lycklig är den vars brott har förlåtits och vars synd har plånats ut! Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren. v1-2a Bön: Jag är så lycklig, gränslöst lycklig! Du Jesus har tagit min skuld. Jag får alla dina tillgångar. Jag vill ropa av glädje!
 • blank
  Publicerad söndagen den 02 januari 2022
  Genom Herrens prd blev himlen till och rymdens här på hans befallning. v6 Bön: Tack Gud att du är vårt urspring och mål. Mitt hjärta är oroligt i mig till dess att det finner vila i dig.
 • blank
  Publicerad söndagen den 02 januari 2022
  Av David, när han spelade vansinnig inför Avimelek, som drev bort honom. v1 Bön: Herre, gör mig klok som en orm, gör mig oskyldig som en duva. Hjälp mig att handla frimodigt i de situationer jag hamnar i, och ge dig äran för allt.
 • blank
  Publicerad söndagen den 02 januari 2022
  De öppnar sin breda mun och skrattar hånfullt: "Vad var det vi sa!" v21 Bön: Herre, låt mig inte frestas till skadeglädje. Om andra gläds åt min skada, hjälp mig att vända min sorg till dig och låte dig ta hand om både mig själv och dem som hånar mig.
 • blank
  Publicerad söndagen den 02 januari 2022
  Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt. v8 Bön: Oändlig nåd mig Herren gav och än idag mig ger. Jag kommit hem, jag vilsen var, var blind, men nu jag ser. Sv Ps 231:1
 • blank
  Publicerad söndagen den 02 januari 2022
  Var stilla inför Herren, vänta på honom. Reta dig inte på den som har framgång, den som når sina onda syften. v7 Bön: Herre, gör mig stilla inför dig, lär mig att vänta på dig. Låt mig inte reta mig på den som står dig emot, men lägga min sak i din hand.
 • blank
  Publicerad söndagen den 02 januari 2022
  Jag är kraftlös och krossad, jag skriker ut mitt hjärtas jämmer. v9 Bön: Herre, du känner min längtan, mina suckar når fram till dig. Skynda till min hjälp, Herre, du min räddning! v10,23
 • blank
  Publicerad söndagen den 02 januari 2022
  Herre, lär mig att inse att jag skall dö och hur få mina tillmätta dagar är, inse att jag är förgänglig. v5 Bön: Jesus, jag kommer till dig med min oro för döden. Du har ju besegrat den! Lär mig att använda mina dagar så att du blir ärad och lita på dig i livet och i döden.
 • blank
  Publicerad söndagen den 02 januari 2022
  Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur slam och dy ... Stora är de ting du har gjort, dina under, Herre, min Gud, och dina planer med oss. v3,6 Bön: Du är värdig ... ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Upp 5:9
 • blank
  Publicerad söndagen den 02 januari 2022
  Lycklig är den som tar sig an den svage. v2 Bön: Tack Herre för de människor du sänder i min väg som behöver min hjälp. Låt mig se dem som är svaga och villigt dela dina gåvor med dem.
 • blank
  Publicerad söndagen den 02 januari 2022
  Varför är du tyngd av sorg, min själ, och full av oro? v6,12 Bön: Herre, hjälp mig att ha mitt hopp i dig, oavsett hur jag känner mig just nu.
 • blank
  Publicerad söndagen den 02 januari 2022
  Varför är du tyngd av sorg, min själ, och full av oro? v5 Bön: Tack Gud för att du är med mig, mitt i oro och sorg. Hjälp mig att ha blicken fäst vid dig, min räddare och min Gud.
 • blank
  Publicerad söndagen den 02 januari 2022
  Vakna! Varför sover du Herre? ... Varför döljer du ditt ansikte och glömmer vår nöd och plåga?. v24a,25 Bön: Gud, hjälp mig att alltid sätta dig framfördia gåvor. Tack för att jag får ropa i min nöd när det känns som att du sover.
 • blank
  Publicerad söndagen den 02 januari 2022
  Mitt hjärta brusar av härliga ord ... skönast är du bland människor. v1-2 Bön: Jag vill föra ditt rykte till kommande släkten. Ja, folken ska prisa dig nu och för evigt. v18
 • blank
  Publicerad söndagen den 02 januari 2022
  Gud är vår tillfykt och vår styrka, hjälp i nöden som aldrig svikit. v1 Bön: Tack, Gud, för att du är en borg för oss, en tillflykt, en hjälp i nöden som aldrig sviker.
 • blank
  Publicerad söndagen den 02 januari 2022
  Ja, Gud är all världens konung, sjung en sång till hans ära! v8 Bön: Gud, vi vill ära dig, du som är den högste, den mäktigaste, all världens kung! Gör oss till villiga tjänare, du som har oändlig omsorg om ditt folk.
 • blank
  Publicerad söndagen den 02 januari 2022
  Vandra runt Sion, gå omkring det, räkna dess torn, ge akt på dess vallar, betrakta dess palats, så att ni kan berätta för kommande släkten att sådan är Gud. v14-15a Bön: Gud, låt mig få återspelgla din nåd och barmhärtighet till de människor jag möter. Låt mitt liv och hela mitt jag blir alltmer likt dig.
 • blank
  Publicerad söndagen den 02 januari 2022
  Att köpa sig fri är dyrt, man kan aldrig betala priset för att få leva för evigt. v9-10a Bön: Jesus, du har köpt mig fri från döden, och du ska låta mig uppstå igen på den yttersta dagen!
 • blank
  Publicerad söndagen den 02 januari 2022
  Himlen förkunnar han rättfärdighet. Gud är den som dömer. v6 Bön: Dommen fruktar jag väl stort, eftersom jag illa gjort, men den trösten jag ej glömmer, att min broder Jesus dömer. Sv Ps 620:6b
 • blank
  Publicerad måndagen den 03 januari 2022
  Du har rätt när du ställer mig till svars, den dom du fäller är rättvis. v6b Bön: Far, jag har syndat och vänt dig ryggen. Tack för att du intevänder mig ryggen, utan möter mig med öppen famn, en fars förlåtende famn.
 • blank
  Publicerad måndagen den 03 januari 2022
  Du älskar det onda mer än det goda, kommer hellre med lögn än med sanning. Du älskar ord som gör skada och svekfullt tal. v5-6 Bön: Herre, jag tar min tillflykt till dig och litar på din nåd och din godhet. Stärk mig i kampen mot det onda i världen och i mitt eget liv.
 • blank
  Publicerad måndagen den 03 januari 2022
  Dårarna tänker "Det finns ingen Gud." v 1a Bön: Gud, du är den som är, som var och som kommer, vi ber att du ska uppenbara dig för dem som säger att du inte finns. Låt mig vara ett redskap för din kärlek, så att världen kan tro.
 • blank
  Publicerad måndagen den 03 januari 2022
  De räknar inte med Gud. Men Gud är min hjälpare. v 5b,6a Bön: Tack Gud för att du är min hjälpare. Påminn mig om att räkna med dig i livets alla situationer och framför allt en gång i dödens stund.
 • blank
  Publicerad måndagen den 03 januari 2022
  Om jag smädades av en fiende, då kunde jag bära det, ... men du är ju min like, min vän och förtrogne. v 13a,14 Bön: Jesus, du som utlämnades i döden av en av dina närmaste, hjälp mig att inte bli bitter om mina vänner sviker mig, utan kasta min oro och smärta på dig.
 • blank
  Publicerad måndagen den 03 januari 2022
  Du har mätt upp min oro. Samla mina tårar i din lägel, de är ju uppskrivna i din bok. v6 Bön: På Gud - jag prisar hans ord - på Herren - jag prisar hans ord - på Gud förtröstar jag och är inte rädd. Vad kan människor göra mig då? v 11-12
 • blank
  Publicerad måndagen den 03 januari 2022
  De lade ut ett nät för mina fötter och en snara för min hals, de grävde en grop åt mig men föll själva däri. v 7 Bön: Gud, låt min inte gräva gropar åt andra. Om jag tillfogar någon något ont, så förlåt mig, och vänd det till godo.
 • blank
  Publicerad måndagen den 03 januari 2022
  Skipar ni verkligen rätt, ni mäktiga? Dömer ni människorna rättvist? v 2 Bön: Herre, hjälp mig att använda den makt jag har fått ansvar för. Låt mig skarpsynt men också ödmjukt granska andras maktutövning.
 • blank
  Publicerad måndagen den 03 januari 2022
  Död dem inte - då kan mitt folk glömma. v 12 Bön: Herre, låt allt vi gör och ser få pröva i ditt ljus. Ge oss klarsyn att pröva nya budskap och hjälp oss att minnas och lära av historien.
 • blank
  Publicerad måndagen den 03 januari 2022
  Res ett baner för dina trogna, dit de kan fly undan pilbågen. v6 Bön: Det segra skall, ditt korsbaner, trots atta mörkrets makter, och samla folken fler och fler från jordens skilda trakter, på det ditt namn må bliva stort, liksom ditt lov, från ort till ort, allt intill världens ände. (Lina Sandell)
 • blank
  Publicerad måndagen den 03 januari 2022
  Jag vill bo i ditt tält för alltid, söka skydd under dina vingar. v 5 Bön:Gud, tack för att du skyddar mig i ditt tält. Hjälp mig att lite på dig, och inte på den tunna tältduken som omger mig.
 • blank
  Publicerad måndagen den 03 januari 2022
  Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer mitt hopp ... från honom kommer min frälsning. v 2,6b Bön: Herre, låt mig vila med hela min tyngd hos dig. Du är mitt hopp och min frälsning. Du fyller mitt liv med mening och min själ med frid.
 • blank
  Publicerad måndagen den 03 januari 2022
  Din nåd är mer värd än livet. Min tunga ska prisa dig. v 4 Bön: Herre, vi ber dig för dem som riskerar att mista sitt liv för att de bekänner ditt namn. Håll du mig fast vid dig, idag och den dag då det kostar på att bekänna ditt namn.
 • blank
  Publicerad måndagen den 03 januari 2022
  De vässa sina tungor som svärd, de siktar med sina skarpa ord som pilar. v 4 Bön: Gud, jag flyr till dig undan de skarpa pilar som människors ord och domar kan vara. Låt dem inte träffa mitt inre och skapa sår och bitterhet.
 • blank
  Publicerad måndagen den 03 januari 2022
  Till dig kommer alla människor för att bekänna sina synder. När vår skuld blir oss för tung förlåter du oss. v 3b-4 Bön: Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Förlåt mig för Jesus Kristi skull.
 • blank
  Publicerad måndagen den 03 januari 2022
  Du prövade oss, o Gud, du renade oss som man renar silver. Vi gick genom eld och genom vatten, men du förde oss ut i frihet. v10-12 Bön: Gud, när du prövar oss, för du själv igenom elden och ut i friheten. Ge oss en skymt av dig, mitt i smärtan, så att vi kommer igenom prövningen.
 • blank
  Publicerad måndagen den 03 januari 2022
  Gud, visa oss din nåd och välsigna oss, låt ditt ansikte lysa mot oss. v2 Bön: Gud låt ditt ansikte lysa mot oss, så att vi kan återspegla ditt ljus till våra medmänniskor. Tack för alla medmänniskor som möter oss med lysande ansikten.
 • blank
  Publicerad måndagen den 03 januari 2022
  Faderlösas fader, änkornas försvarare, Gud i sin heliga boning. Gud ger de ensamma ett hem och de fågna frihet och lycka. v6-7 Bön: Tack, Gud för at du står på den svages sida. Hjälp oss att också stå upp för de svaga. Visa oss vem som behöver vårt stöd idag.
 • blank
  Publicerad måndagen den 03 januari 2022
  Rädda mig, Gud! Vattnet når mig till halsen. Jag har sjunkit ner i bottenlös dy och har inget fotfäste. v2-3 Bön: Gud, tack för att du svarar när vi kommer vprt förtvivlans rop. Ge oss tålamod och ödmjukhet att vänta på ditt svar i din tid.
 • blank
  Publicerad måndagen den 03 januari 2022
  Men alla som kommer till dig skall jubla av glädje över dig, och de som längtar efter din hjälp skall alltid säga "Gud är stor". v5 Bön: Herre, vi längtar efter dig. Och vi längtar efter att många många människor ska lära känna dig, den ende sanne Gude, och den du har sänt, Jesus Kristus.
 • blank
  Publicerad måndagen den 03 januari 2022
  Från min första stund har du varit mitt stöd, från moderlivet min styrka. Överge mig inte, o Gud, när jag är gammal och mitt hår har grånat. v 6, 18 Bön: Herre min Gud, jag kommer till dig i min ungdoms vår, mitt i livet och på ålderns höst. Tack för att du vill vara mitt hopp i alla tider!
 • blank
  Publicerad måndagen den 03 januari 2022
  Honom ska lla kungar hylla, alla folk ska tjäna honom. v11 Bön: En sådan kung vill jag ha i mitt liv. Hylla honom! Tack, Jesus, att jag är dyrbar i dina ögon. Var min kung, rädda mig, förbarma dig, befria mig!
 • blank
  Publicerad måndagen den 03 januari 2022
  Äger jag dig i himlen önskar jag ingenting på jorden. v25 Bön: Gud, ge mig ditt perspektiv när jag tycker att tillvaron är orättvis. Hjälp mig stt vila vid att du ständigt har mitt bästa för ögonen.
 • blank
  Publicerad måndagen den 03 januari 2022
  Din är dagen och din är natten du satte månen och solen i deras banor. v16 Bön: Du är min lampa, Herre, min Gud gör mitt mörker till ljus. 2 Sam22:29
 • blank
  Publicerad tisdagen den 04 januari 2022
  "Jag väljer min tid, jag fäller en rättvis dom. v3 Bön: Tack, Gud, att du har tiden i din hand. Tack för att su väljer en lämplig och god tidpunkt för ditt ingripande. Hjälp mig att vila vid det.
 • blank
  Publicerad tisdagen den 04 januari 2022
  Gud är känd i Juda, hans namn är stort i Israel. v2 Bön: Gud, gör mig angelägen om att du blir känd över hela världen. Välsigna dem som reser ut, välsigna oss alla i vår missionsuppgift.
 • blank
  Publicerad tisdagen den 04 januari 2022
  Tankarna mal om natten, jag grubblar och söker förstå. v7 Bön: Jesus, tack för att du hör våra bönerop också på natten, ja kanske särskilt då.
 • blank
  Publicerad tisdagen den 04 januari 2022
  Vi ska berätta för kommande släkten om Herrens ära och hans makt och om de under han gjort. v4 Bön: Herre gör mig flitig i att berätta om dig, i ord och i handling.
 • blank
  Publicerad tisdagen den 04 januari 2022
  Varför ska folken få säga "Var är deras Gud" v10 Bön: Gud, ge mig ditt tålamod med dem som förnekar dig. Ge mig uthållighet i att bekänna ditt namn.
 • blank
  Publicerad tisdagen den 04 januari 2022
  En vinstock tog du från Egypten, du drev undan folken och planterade den. Du röjde mark och den slog rot och uppfyllde landet. v9-10 Bön: Jesus, tack för att jag får vara en gren i dig som är vinstocken. Tack för att du låter det växa ur torr mark.
 • blank
  Publicerad tisdagen den 04 januari 2022
  Ingen främmande gud får finnas hos dig, en utländsk gud får du inte tillbe. v10 Bön: Gud, jag bekänner inför dig att jag inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Tack för din gränslösa kärlek som ändå vill ha mig som ditt barn!
 • blank
  Publicerad tisdagen den 04 januari 2022
  Hur länge skall ni döma orättfärdigt och ta parti för de skyldiga? v2 Bön: Herre, hjälp oss att försvara sanning och rätt, att skydda de svaga och verka för deras rätt, på den plats där vi har vår kallelse.
 • blank
  Publicerad tisdagen den 04 januari 2022
  Edoms stamma, ismaeliterna, Moab och hagareerna, Gerval och Ammon och Amalek, filistéerna och de som bor i Tyros. V7-8 Bön: Tack Gud för att du är mitt i vår verklighet, inte i någon avskild högre sfär. Tack för att du blev människa i Jesus Kristus.
 • blank
  Publicerad tisdagen den 04 januari 2022
  Ljuvlig är din boning, Herre Sebaot! Jag förstärdes av längtan till Herrens förgårdar. v2-3 Bön: Tack, Herre, för att du inte är långt bort från någon enda av oss. Tack för att du möter oss i ditt Ord, i den gemensamma gudstjänsten och i den enskilda andakten.
 • blank
  Publicerad tisdagen den 04 januari 2022
  Godhet och trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar varandra. v11 Bön: Herre, hjälp mig att stifta fred i min familj, på min arbetsplats, i mitt land. Låt människor finna din frid så att fred kan skiftas med andra.
 • blank
  Publicerad tisdagen den 04 januari 2022
  Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. v11 Bön: Herre, visa mig din väg pch hjälp mig att inte fövänta en detaljerad resplan, uten snarare ett resesällskap.
 • blank
  Publicerad tisdagen den 04 januari 2022
  "Till min bekännare räknar jag Rahav och Babylonien, Filisteen, Tyros och Kush. Alla är födda här" Ja, om Sion ska det heta"Här är alla födda" v4-5 Bön: Gud, tack för att jag genom dopet får vara medborgare i ditt rike. Låt mig få leva i dopets nåd varje dag.
 • blank
  Publicerad tisdagen den 04 januari 2022
  Talar man i graven om din godhet, i avgrunden om din trofasthet? v12 Bön: Jesus, du är Herre över död och grav, var Herre också i mitt liv. Jag ropar på hjälp och vilar vid att du hör mitt top, även om du ibland dröjer med svaret.
 • blank
  Publicerad tisdagen den 04 januari 2022
  "Jag sluter ett förbund med min utevalde, min tjänare David jag en ed. Din ätt ska betså för evigt, för alla tider befäster jag din tron." v4-5 Bön: Hosianna, Davids son. Väslignad är han som kommer, konungen i Herrens namn, Fred i himlen och ära i höjden. Matt 21:9, Luk 19:38
 • blank
  Publicerad tisdagen den 04 januari 2022
  Sjuttio år varar vårt liv, åttio, om krafterna står bi. v10 Bön: Lär oss hur få våra dagar är, då vinner vårt hjärta vishet. Herre, vår Gud, låt oss känna din ljuvlighet. v12,17
 • blank
  Publicerad tisdagen den 04 januari 2022
  Han ska befalla sina änglar att skydda dig var du än går. v11 Bön: Tack,Gud, för dina änglar, starka hjältar som utför dina befallningar. Hjälp mig att se dina änglar med min kropps ögon.
 • blank
  Publicerad tisdagen den 04 januari 2022
  En psalm, en sång för sabbatsdagen. v2 Bön: Tack Gud för söndagen då vi får särskilda tillfällen att höra ditt Ord. Tack för möjligheten till vila och avkoppling. Hjälp oss att använda söndagen klokt.
 • blank
  Publicerad tisdagen den 04 januari 2022
  Väldigare än de stora vattens brus, väldigare än havets bränningar, ja väldig är Herren i höjden. v4 Bön: Gud, du som är så stor, se till mig som är så liten. Tack för att du ger mig skydd i Kristus.
 • blank
  Publicerad tisdagen den 04 januari 2022
  Herre, du hämnden Gud, du är hämndens Gud träd fram. v1 Bön: Herre, hämndens Gud, sätt en gräns för det onda, i mitt liv och i världen, Hjälp mig att i tålamof vänta in din tid när du i din vishet vill sätta den gränsen.
 • blank
  Publicerad tisdagen den 04 januari 2022
  Om ni ändå ville lyssna till honom idag! Förhärda er inte som vid Meriva, som den gången vid Massa i öknen. v7-8 Bön: Tack Gud att vi får ropa till dig i livets alla situationer. Låt oss bara inte ropa så att vi inte hör ditt svar.
 • blank
  Publicerad tisdagen den 04 januari 2022
  Må himlen fröjdas och jorden jubla, havet brusa och allt det rymmer, marken och allt den bär må glädja sig. Då skall alla träd i skogen jubla inför Herren - se, han kommer. v11-13 Bön: Herre, vi väntar och jublar med skapelsen och ser fram mot din ankomst.
 • blank
  Publicerad tisdagen den 04 januari 2022
  Ni rättfärdiga, gläd er över Herren och prisa hans heliga namn. v12 Bön: Tack för erbjudandet om glädje. Låt mig aldrig göra glädjen till ett krav, varken för mig själv eller för andra.
 • blank
  Publicerad tisdagen den 04 januari 2022
  Sjung till lyra för Herren, låt lyrans strängar klinga! v5 Bön: Herre, vi vill sjunga till ditt lov. Tack för din frid som övergår allt förstånd, och som är långt mer än en känsla av lugn och ro.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 05 januari 2022
  Mose och Aron var bland hans präster. v6 Bön: Herre, hjälp oss att samarbeta. Hjälp oss att se dem bland våra andliga och politiska ledare som behöver stöd och samarbete.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 05 januari 2022
  Ty Herren är god, evigt varar hans nåd, från släkte till släkte varar hans trofasthet. v5 Bön: Herre, tack för att vi fått del av nådens evangelium. Hjälp oss att föra det vidare till nya generationer och till nya folk.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 05 januari 2022
  Med oförvitligt sinne skall jag leva i mitt hus. v2 Bön: Jesus, tack för att din förlåtelse också räcker för våra ambitioner att göra gott inför Gud.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 05 januari 2022
  En gång lade du jordens grund, och himlen är ett verk av din hand. De skall förgås, men du består, de är som plagg som slitits ut, du byter ut dem som kläder, och de är borta. v26-27 Bön: Herre, tack för att dina ord inte är flyktiga, utan fastare än berg. Hjjälp oss att vila vid dig när jorden skakas i sina grundvalar.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 05 januari 2022
  Lova Herren, ni hans änglar, starka hjältar, som gör vad han befallt! v20 Bön: Herre, du har lovat att du skall befalla dina änglar att skydda mig var jag än går. Jag ber om ditt beskydd, i det lilla och i det stora.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 05 januari 2022
  Du sveper dig i ljus som en mantel. v2 Bön: Herre, jag skräms av ditt klara ljus, din helighet, din renhet. Och gläds åt att du gett mig del av det genom Jesus Kristus.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 05 januari 2022
  Han tänkte på sitt heliga löfte till sin tjänare Abraham och lät sitt folk dra ut med jubel. v42-43 Bön: Tack Gud för att du håller dina löften. Tack för att löftet om välsignelse för alla släkter är uppfyllt i Jesus Kristus.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 05 januari 2022
  Låt mig känna dina utvaldas lycka och dela ditt folks glädje, vara stolt att höra till dina egna. v5 Bön: Tack för att jag får vara utvald av din nåd till att vara Guds barn, att få kallas din egen. Ge mig idag en liten glimt av vad det betyder.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 05 januari 2022
  Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd. Så skall de befriade säga, de som Herren befriade ur nöden. v1-2 Bön: Jag vill tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. Jag vill ge akt på dem och besinna Herrens godhet. efter v31,42
 • blank
  Publicerad onsdagen den 05 januari 2022
  Gud, jag vill sjunga och spela. Vakna, min själ, vakna, harpa och lyra, jag vill väcka morgonrodnaden. v2b-3 Bön: Jag vill tacka dig, Herre, bland folken, jag vill sjunga ditt lov bland alla folk. Ty högre än himlen når din godhet, till skyarna din trofasthet. v4-5
 • blank
  Publicerad onsdagen den 05 januari 2022
  Gud, som jag prisar, var inte tyst! v1 Bön: Herre, min härskare, gör väl mot mig, ditt namn till ära, befria mig i din trofasta godhet. v21
 • blank
  Publicerad onsdagen den 05 januari 2022
  Du är präst för evigt i Melkisedeks efterföljd. v4b Bön: Jesus, Kristus, tack för att du är den överstepräst jag behöver, som bar fram dig själv som ett offer för mig och bär fram bröd och vin åt mig, som Melkisedek gjorde åt Abraham.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 05 januari 2022
  Att frukta Herren är vishetens begynnelse. v10 Bön: Tack Herre, du vishetens ursprung och mål, att du visat oss vägen till dig. Led mig alltid på den vägen.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 05 januari 2022
  Lycklig är den som fruktar Herren ... Välstånd och rikedom bor i hans hus. v 1, 3 Bön: Herre, tack för dina gåvor, tack för ett samhälle som fortfarande influeras av kristen etik. Välsigna allt gott förvaltarskap i vår värld.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 05 januari 2022
  Från öster till väster skall Herrens namn bli prisat. v3 Bön: Herre vi prisar ditt namn med våra systrar och bröder jorden runt.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 05 januari 2022
  Bäva för Härskaren, du jord, bäva för Jakobs Gud, han som gör klippan till sjö och flintan till källsprång. v7-8 Bön: Herre, ge mig av det vattnet, så att jag aldrig blir törstig. Låt det forma om mitt hårda sinne, och bli du en källa till liv för mig.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 05 januari 2022
  Deras gudar är silver och guld, verk av människohänder. v4 Bön: Tack, Gud, för dina gåvor och välsignelser. Hjälp mig att alltid lite på dig och inte ha min trygghet i det som kan köpas för silver och guld.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 05 januari 2022
  Herre, jag är din tjänare, bara din tjänare, din tjänarinnas son, du har lossat mina bojor. v16 Bön: Jesus, jag prisar dig för att du köpt mig fri från dödens slaveri. Jag vill tjäna dig, Herre, inte för at bli fri, utan för att du redan har frigjort mig.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 05 januari 2022
  Prisa Herren, alla folk, lova honom, alla länder! Väldig är hans godhet mot oss, Herrens trofasthet är evig. Halleluja! Bön: Halleluja! Du Gud är stor och underbar i din makt, i din kärlek, i din gärning!
 • blank
  Publicerad onsdagen den 05 januari 2022
  Herre, hjälp oss! Herre, ge framgång! Välsignad den som kommer i Herrens namn! v25-26 Hosianna, Davids son! Hjälp oss Herre!
 • blank
  Publicerad onsdagen den 05 januari 2022
  Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig. v105 Bön:Tack, Gud, för att ditt ord är en lykta, och inte en strålkastare. Hjälp mig att lita på att du leder mig på rätta vägar i ditt ljus.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 05 januari 2022
  Rädda mig, Herre, från lögnerna, från deras svekfulla tungor. v2 Bön: Sänd ditt ljus och din sanning! Låt dem leda mig, låt dem föra mig till ditt heliga berg och till din boning, så att jag får komma till Guds altare, till Gud, min glädje och fröjd, och tacka dig till lyrans klang, Gud, min Gud. Ps 43:3-4
 • blank
  Publicerad onsdagen den 05 januari 2022
  Jag ser upp mot bergen: varifrån skall jag få hjälp? v1 Bön: Herre, bevara mig från allt ont, från allt som hotar mitt liv. Herre, bevara mig i livets alla skiften, nu och för evigt. efter v7-8
 • blank
  Publicerad onsdagen den 05 januari 2022
  Jerusalem, du välbyggda stad, där husen står tätt tillsammans. v3 Bön: Jesus, låt oss alltid söka oss närmare dig, så att vi också kommer närmare våra syskon i tron. Hjälp oss att inte stänga någon ute från vår kristna gemenskap som söker dig.
 • blank
  Publicerad torsdagen den 06 januari 2022
  Som tjänaren ser mot sin herres hand, som tjänarinnan ser mot sin husmors hand, så ser vi mot Herren, vår Gud, och hoppas på hans nåd. v2 Bön: Herre, tack för att vi får stå i din tjänst. Hjälp oss att förvalta de uppdrag vi får att tjäna eller leda andra.
 • blank
  Publicerad torsdagen den 06 januari 2022
  Vi kom undan som en fågel ur jägarens nät. Nätet gick sönder och vi kom undan. v7 Bön: Jesus, tack för att du har rivit sönder den Ondes nät i din seger på korset.
 • blank
  Publicerad torsdagen den 06 januari 2022
  De som litar på Herren är som Sions berg, det rubbas inte, det står fast för evigt. Liksom bergen omger Jerusalem, så omger Herren sitt folk nu och för evigt. v1-2 Bön: Herre, jag ber som faderns som kom till Jesus med sin besatta son: "jag tror, hjälp min otro".
 • blank
  Publicerad torsdagen den 06 januari 2022
  De som sår under tårar skall skörda med jubel. v5 Bön: Herre, lär mig att bära sorg och tårar som du i din vishet låter mig få. Hjälp mig att se fram mot jubel och glädje som du lovat - här eller i evigheten.
 • blank
  Publicerad torsdagen den 06 januari 2022
  Förgäves stiger ni tidigt upp och går sent till vila för att äta det bröd ni slitit för. Detta ger han åt sina vänner medan de sover. v2 SFB Bön: Herre, ge mig rätt perspektiv på det jag strävar efter. Tack för att du vill ge mig av din fullhet! Hjälp mig att dela med mig till dem som saknar bröd för dagen.
 • blank
  Publicerad torsdagen den 06 januari 2022
  Som en vinstock som bär frukt är hustrun i ditt hus, som plantor av olivträd är barnen kring ditt bord. v3 Bön: Jesus, du som i liknelsen fikonträdet i vingården sa, "låt det står kvar ett år till", ge mig något av ditt tidsperspektiv och tålamod.
 • blank
  Publicerad torsdagen den 06 januari 2022
  De plöjde min rugg och drog långa fåror. Men Herren är rättfärdig, han skar av de gusdlösas rep. v3-4 Bön: Guds rena Lamm, oskyldig på korset för oss slaktad, alltid beffunnen tålig fastän du var föraktad, vår synd på dig du tagit och dödens makt nedslagit. Giv oss din frid, o Jesus. Sv Ps 143
 • blank
  Publicerad torsdagen den 06 januari 2022
  Om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig. v3-4 Bön: Tack, Gud, för att du itne glömmer någon människa, men att du i Jesus glömmer allamina synder.
 • blank
  Publicerad torsdagen den 06 januari 2022
  Jag har lugnat och stillat min själ, jag är som ett litet barn, som barnet i moderns famn. v2 Bön: Gud, som haver barnen kär, se till mig som liten är.
 • blank
  Publicerad torsdagen den 06 januari 2022
  Jag skall inte gå in i mitt hus och inte lägga mig på min bädd, inte unna mig någon sömn, inte ge mig någon ro, förrän jag funnit en plats åt Herren, en boning åt Jakobs Mäktige. v3-5 Bön: Herre, du som är universums skapare, tack för att du ser till oss och vill ha gemenskap med oss.
 • blank
  Publicerad torsdagen den 06 januari 2022
  Vad det är gott och ljuvligt att bröder är tillsammans! v1 Bön: Tack, Gud, för att vi får vara dina barn. Tack för alla syskon i tron. Hjälp oss att älska varandra, så att världen kan se din kärlek.
 • blank
  Publicerad torsdagen den 06 januari 2022
  Kom, lova Herren, alla ni Herrens tjänare, ni som står i Herrens tempel natt efter natt. v1 Bön: Herre, vi vill prisa dig dag efter dag och natt efter natt. När vi brister i uthållighet vet vi att kyrkan jorden runt, och änglarna lovar dig.
 • blank
  Publicerad torsdagen den 06 januari 2022
  Allt vad Herren vill, det gör han i himlen och på jorden, i haven och de stora djupen. Han får regnmoln att stiga vid världens ände, han låter blixtar ljunga och regnet falla och sänder ut vindar från sina förråd. v6-7 Bön: Tack, Herre, för att din skapelse fungerar så underbart. Tack för att du har all makt i din hand och kan gripa in när du vill.
 • blank
  Publicerad torsdagen den 06 januari 2022
  Evigt varar hans nåd. v1-26b Bön: Tack Herre för din nåd. Du är herrarnas Herre och gudarnas Gud. Du ensam gör under. Evigt varar din nåd.
 • blank
  Publicerad torsdagen den 06 januari 2022
  Men hur kunde vi sjunga Herrens sånger i ett främmande land? v4 Bön: Jesus, du som var främling i Egypten som ett litet barn, tack för att du också delat den sidan av mänskilghetens vilkor. Hjälp oss att vända oss till dig i all vår nöd och förtvivlan.
 • blank
  Publicerad torsdagen den 06 januari 2022
  Du har gjort långt mer än du lovat. v 2b Bön: Herre, tack för dina överflödande gåvor i skapelsen och frälsningen. Hjälp oss att föra din kärlek i all dess överflöd vidare till våra medmänniskor.
 • blank
  Publicerad torsdagen den 06 januari 2022
  Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand. v5 Bön: Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar, pröva mig och känn min oro, se om min väg för bort från dig, och led mig på den rätta vägen. v23-24
 • blank
  Publicerad torsdagen den 06 januari 2022
  Låt glödande kol regna över dem, låt dem falla i de gropar de inte kan ta sig ur. v11 Bön: Tack Jesus för att du tog på dig all ondska, alla brott, alla synder. Också mina. Hjälp oss att vandra barmhärtighetens väg med dig.
 • blank
  Publicerad torsdagen den 06 januari 2022
  Herre, sätt en vakt för min mun, en dörrvakt för mina läppar. Låt mig inte få lust till onda ord. v3-4 Bön: Herre, sätt en vakt för min mun, en dörrvakt för mina läppar. Låt mig inte få lust till onda ord. v3-4
 • blank
  Publicerad torsdagen den 06 januari 2022
  Jag ser mig omkring, men ingen bryr sig om mig. Ingenstans kan jag fly, ingen vill veta av mig. v5 Bön: Gud, tack för din kärlek. Tack för att den gäller alla, och särskilt den som ingen annan bryr sig om.
 • blank
  Publicerad torsdagen den 06 januari 2022
  Må din gode ande leda mig på jämn mark. v10 Bön: Helige Ande, visa mig på Jesus och led mig på dina vägar.
 • blank
  Publicerad torsdagen den 06 januari 2022
  Människan är som en vindfläkt, hennes dagar som en flyktig skugga. v4 Bön: Jesus, tack för att du har uppstått och lever. Tack för att vi får leva genom dig, inte bara vårt korta liv, utan i evighet med dig.
 • blank
  Publicerad torsdagen den 06 januari 2022
  Allas ögon är vända mot dig, och du ger dem föda i rätt tid. Du öpnnar din hand och stillar allt levandes hunger. v14-15 Bön: Tack Herre för din nåd som mättar min själs hunger. Tack för mat och dryck, hem, familj och vänner som fyller mina behov.
 • blank
  Publicerad torsdagen den 06 januari 2022
  Lita aldrig på mäktiga män, människor som ingen hjälp kan ge. De ger upp andan och blir jord igen, då går deras planer om intet. v3-4 Bön: Herre Jesus, hjälp mig att frukta dig och inte mäktiga män som står dig emot. ge mig kraft och mod när jag ska stå upp för sanningen och bekänna ditt namn.
 • blank
  Publicerad fredagen den 07 januari 2022
  Han bestämmer stjärnornas antal och ger dem deras namn. v4 Bön: Herren är upphöjd över alla folk, högre än himlen når hans härlighet. Vem är som Herren, vår Gud, han som tronar så högt, han som ser så djupt ner - vem i himlen, vem på jorden? Ps113:4-6
 • blank
  Publicerad fredagen den 07 januari 2022
  Halleluja! Prisa Herren i hinlen, prisa honom i höjden. Prisa honom, alla hans änglar, prisa honom, hela hans här. Prisa honom, sol och måne, prisa honom, alla strålande stjärnor. v1-3 Bön: Halleluja, vi prisar dig Herre. Vi prisar dig tillsammans med alla änglar. Vi prisar dig tilsammans med hela skapelsen. Vi prisar dig tilsammans med alla heliga i alla tider.
 • blank
  Publicerad fredagen den 07 januari 2022
  I triumf skall de trogna jubla och höja glädjerop om natten. Ur deras strupar stiger lovsång till Gud, i deras hand ett skarpslipat svärd. v5-6 Bön: Halleluja! Sjung till Herren ära, sjung en ny sång, sjung hans lov i de trognas församling. v1
 • blank
  Publicerad fredagen den 07 januari 2022
  Prisa honom med hornstötar, prisa honom med harpa och lyra, prisa honom med tamburin och dans, prisa honom med strangaspel och flöjt, prisa honom med klingande cymbaler, prisa honom med jublande cymbaler. v3-5 Bön: Halleluja! Halleluja! Halleluja!