”En parafras är en omskrivning av en berättelse, en fri tolkning som får bilden att växa.”

Parafraspodden är en kristen podd med predikanten, bibelläraren och lovsångsledaren Rickard Sundström. Podden innehåller parafraser på bibelberättelser, som levandegör Jesus-möten som människor gör i Bibeln eller där karaktärsdrag av Gud målas. Efter varje parafras kommer ett avsnitt med själva bibeltexten och sedan ett avsnitt med ett samtal om bibelhändelsen.

Producent: Rickard Sundström
Webbplats: parafraspodden.se

”En parafras är en omskrivning av en berättelse, en fri tolkning som får bilden att växa.”

Parafraspodden är en kristen podd med predikanten, bibelläraren och lovsångsledaren Rickard Sundström. Podden innehåller parafraser på bibelberättelser, som levandegör Jesus-möten som människor gör i Bibeln eller där karaktärsdrag av Gud målas. Efter varje parafras kommer ett avsnitt med själva bibeltexten och sedan ett avsnitt med ett samtal om bibelhändelsen.

Producent: Rickard Sundström
Webbplats: parafraspodden.se

Välj avsnitt

Sida 1

 • Posted on Monday June 27, 2022
  I Johannesevangeliet 21:3-22 finns en av bibelns vackraste berättelser när det kommer till upprättelse och omstart. Lärjungen Petrus har förnekat Jesus tre gånger och tuppen gol allting i tusen bitar. Han hade svikit Mästaren, förnekat och svurit att han inte ens visste vem Jesus var. Till en sådan utraderad person grillar Jesus fisk och lyfter upp spillrorna ur gruset. Gud gör allting nytt. Petrus blir hel igen.  Här är berättelsen flyttad till Filips liv, en berättelse om upprättelse.
 • Posted on Monday June 27, 2022
  Bibeltexten om när Jesus möter Petrus på stranden efter uppståndelsen. Jesus frågar "Älskar du mig?" och Petrus blir återigen ställd inför Jesus ord: "Följ mig!". En bibeltext om upprättelse, om nystart och Guds nåd.
 • Posted on Tuesday June 14, 2022
  Ett samtal med bibelläraren Christer Brandt om Mark 9:2-10 och Förklaringsberget, där Jesus härlighet och helighet visar sig för lärjungarna. En bibeltext som rymmer spännande saker och som Christer packar upp utifrån sin kunskap om Gamla testamentet och judiskt tänk. Ett samtal om behovet av erfarenheter av Guds närvaro i nuet, om att titta upp och inte se någon annan än Jesus.  Jag hade förmånen att jobba med Christer Brandt på Team Med Uppdrag under många år, en vis man med stort hjärta för Jesus, för bibeln och teologi.
 • Posted on Tuesday April 26, 2022
  Bibeltexten när Jesus tar med sig tre lärjungar upp på ett berg och Gud Fadern förklarar vem Jesus är.
 • Posted on Tuesday April 26, 2022
  I Markusevangeliet 9:2-10 tar Jesus med sig tre av lärjungarna upp på ett berg. Härlighetens berg eller Förklaringsberget. Det är så det kommit att kallas. Jesus visar sin härlighet och Gud Fadern förklarar vem Jesus är. Det är en farvälkyss till allt lagom, som att Jesus bara skulle vara en lärare i mängden eller bara en ”kompis”. Samtidigt som Jesus är den fullständiga uppenbarelsen av Gud är det omöjligt att fullt ut förklara vem han är. Mysteriet. Men det går att möta honom och sedan berätta. Kanske förklara, men framför allt förundras. Här är berättelsen flyttad till en fjällvandring som Petrus, Jakob och Johannes gör.
 • Posted on Friday April 15, 2022
  Parafraspoddens påskspecial klär bibelns berättelse om Jesus på korset i nya kläder. I skidkläder om du så vill.  Vad gör Jesus på korset?! Vad gör Jesus på korset? Han gör tillräckligt. Lyssna. Fascineras. Tillbe. 
 • Posted on Thursday July 15, 2021
  Ett samtal med Maria Gustin-Bergström utifrån Joh 4 och Jesus möte med den samariska Kvinnan vid brunnen. Om tillbedjan, om Guds hjärta för rättvisa och barmhärtighet. Maria är en uppskattad låtskrivare och sångerska, hon är ingenjör och lärare vid Linköpings Universitet. Hon har även en teologiexamen och engagerat sig för kristna konvertiter som utvisas från Sverige.
 • Posted on Thursday July 01, 2021
  Bibeltexten om den Samariska kvinnan vid brunnen som möter Jesus.
 • Posted on Thursday July 01, 2021
  I Johannesevangeliet 4:6-35 möter Jesus en kvinna vid en brunn i Samarien. Kvinnans utanförskap och historia avslöjas, men vänds också till upprättelse när Jesus och Guds rike spränger kulturella gränser. Tillbedjan står i centrum för samtalet, att rätt plats att möta Jesus på är här och nu, inte där borta eller någon annan gång.  I bibeln återkommer tre grupper av människor som Guds hjärta blöder för: Flyktingen, den faderlösa och änkan, det går som en röd tråd genom boken. Jesus möte med kvinnan ger glimtar av Guds stora hjärta för ”den andre”, den som inte är lika svenskt privilegierad som jag. En text om Guds kärlek, upprättelse och nåd. 
 • Posted on Tuesday June 15, 2021
  Vad ska man göra av all jämförelse som dagligen pågår i och omkring oss? Jämförelser som ofta fyller oss med förakt. Antingen över andra eller över oss själva.  Bibeltexten i Luk 18:9 om farisén och tullindrivaren blir av bara farten en text som osar av jämförelser. Och lärjungarna i bibeln gör det gång på gång. Jämför sig med varandra.  Lyssna in några av mina tankar runt jämförelser och fundera om mina tre tips även kan hjälpa dig att följa Jesus tätare och leva friare från jämförelsens förbannelse. 
 • Posted on Thursday May 27, 2021
  Bibeltexten med Jesus berättelse om farisén och tullindrivaren som ber i templet. 
 • Posted on Thursday May 27, 2021
  I Lukasevangeliet 18:9 berättar Jesus en liknelse om två personer som gick till templet för att be. En självrättfärdig farisé och en trasig tullindrivare.  Det är en sylvass text om hur lätt vi sätter oss över andra.  På ett annat ställe undrar Jesus varför den med en bjälke i sitt eget öga försöker hjälpa den som har en flisa i sitt öga. Bra fråga och ödmjukande för den delen. Här är berättelsen flyttad till en torggudstjänst, till John och Eriks liv. En spelberoende 30-åring och en livserfaren församlingsledare. 
 • Posted on Friday May 07, 2021
  I Johannesevangeliet 1:20 gör Johannes Döparen ett statement. Han bekänner och förnekar inte, han säger som det är: ”Jag är inte Messias”. Han pekar på Jesus med allt han är och lyfter fokus från sig själv till Jesus. Det var bäst så för alla, de som lyssnade på honom och för honom själv. Johannes ord är en tidlös påminnelse, ord av tröst till mig och alla oss som lätt blir oumbärliga. Det är befriande ord, det är hållbar radikalitet.  
 • Posted on Tuesday December 15, 2020
  Ett samtal med teologen och bibelläraren Roland Spjuth om Mark 4, Jesus i stormen, rädda lärjungar och Jesus ord som stillar kaoset.  Vad gör vi när vårt liv stormar, när omständigheterna rasar? Vad rymmer både Jesus och lärjungarnas frågor i texten och hur kan de vara oss till tröst idag? 
 • Posted on Tuesday December 01, 2020
  Markusevangeliet 4:35-41 där Jesus stillar en storm och lugnar ner livrädda lärjungar. 
 • Posted on Tuesday December 01, 2020
  I Markusevangeliet 4:35-41 blåser det upp till storm på en båtfärd. Lärjungarna väcker desperat en sovande Jesus med en förtvivlad fråga: ”Bryr du dig inte om att vi går under?”  I bibelns värld är storm och vatten ett motiv för kaos, för situationer bortom människans kontroll. Detta är en av alla de texter som avslöjar var den verkliga makten finns, i vems händer våra liv ytterst vilar. Var sann frid finns.  Här är texten flyttad till våra stormar, vår utsatthet och oro.
 • Posted on Sunday November 15, 2020
  Ett samtal om Guds kraft att förvandla och göra trasigt helt, om att stå till Guds förfogande, om att älska Jesus genom allt som livet rymmer.  Ett samtal med Ingemar Helmner om bibeltexten Mark 10:46, den blinde Bartimeus. Ingemar är en uppskattad predikant, sångare och musiker. Han reser i Norden och medverkar i olika kyrkor och sammanhang. En man som tjänat Gud hela sitt liv och har en värme i det han gör som inspirerar.   
 • Posted on Sunday November 01, 2020
  Markusevangeliet 10:46-52, texten om den blinde Bartimeus som Jesus helar efter frågan "Vad vill du att jag ska göra för dig?".
 • Posted on Sunday November 01, 2020
  I Markusevangeliet 10:46-52 möter Jesus den blinde Bartimeus där han sitter utanför Jeriko. I texten helar Jesus den blindes ögon, Guds rike gör sig påmint och Guds hjärta av omsorg tar gestalt. Jesus ställer många frågor till människor i evangelierna. Frågan i denna bibeltext är en av de bättre och kan ta vår Gudsrelation vidare. Ett första steg eller djupare än tidigare. Här är berättelsen flyttad till Fredriks liv, en småbarnspappa i ditt kvarter.  
 • Posted on Wednesday October 14, 2020
  Ett samtal med missionären och predikanten Rickard Lundgren. Rickard har startat missionsorganisationen Gå ut mission och rest i otaliga länder för att predika om Jesus. Han har planterat många församling i utlandet och i Sverige. Det finns en ärlighet och trovärdighet över Rickards liv som utmanar. Här i ett samtal om bibeltexten i Luk 19. Om Sackeus och varför denna välkända bibeltext fortsätter att vara oerhört relevant. Om att följa Jesus när omständigheterna vänder upp och ner på det mesta.
 • Posted on Thursday October 01, 2020
  Lukasevangeliet 19:1-10, texten där Jesus bjuder hem sig till tullmannen Sackeus. 
 • Posted on Wednesday September 30, 2020
  I Lukasevangeliet 19:1-10 finns berättelsen om Sackeus, en tjänsteman i tullen som genom sitt arbete och sin allians med den romerska ockupationsmakten både svek sitt eget folk och girigt levde gott på andras bekostnad. En berättelse om vad som bor i människan, om syndens verklighet, att missa målet med varför man finns till. Texten är också en i raden av exempel på hur Jesus kliver rakt in i en människas liv och öppnar en väg vidare. Det är en berättelse om utanförskap och omstart, om vårt klättrande och Guds godhet.
 • Posted on Tuesday September 15, 2020
  Ett samtal med pastorsparet Hans och Karin Jansson. Hans har arbetat som pastor och förkunnare hela sitt liv. Han var många år föreståndare i Lugnetkyrkan, Falun och Kungsportskyrkan, Huskvarna. Karin har varit lovsångsledare under många år och tillsammans bär de ovärderliga erfarenheter om tjänst i Guds rike. Ett samtal om Luk 7, om tillbedjan, om att fängslas och fortsätta fascineras av Jesus och om Jesus makt att bryta skam i människors liv. 
 • Posted on Tuesday September 01, 2020
  Lukasevangeliet 7:36-50, texten där Jesus fötter smörjs med dyrbar olja av en kvinna på en fest i farisén Simons hus.
 • Posted on Tuesday September 01, 2020
  I Lukasevangeliet 7:36-50 finns berättelsen om en fest i farisén Simons hus. En kvinnan dyker upp och väter Jesus fötter med sina tårar, torkar dem med sitt hår och smörjer dem med dyrbar olja. Jesus tar itu med skam och skjuter hål på fördomar och översitteri. Här är berättelsen flyttat till vår tid där Simons och kvinnans världar krockar vid Jesus. Kollisionen är total. 
 • Posted on Friday August 14, 2020
  Ett samtal med pastorn, författaren och bibelläraren Eleonore Gustafsson om Joh 13, texten när Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Om hur vi kan följa Jesus ödmjuka exempel och gestalta det idag.
 • Posted on Saturday August 01, 2020
  Johannesevangeliet 13:1-17, texten när Jesus tvättar sina lärjungars fötter, statuerar ett exempel och utmanar oss att göra samma sak. 
 • Posted on Saturday August 01, 2020
  I Johannesevangeliet 13:1-17 finns berättelsen om när Jesus tvättar sina lärjungars fötter. Ödmjukhet får ett ansikte, trovärdigt ledarskap gestaltas långt bortom modeller och teorier. Inkarnationen är teologens ord för trons mysterium att Gud i Jesus blir människa, att Ordet blev kött. Att han är här. Vad betyder det idag för oss? Och vad skulle hända i vardagsrummet om inkarnationen klev från trossats till bönegruppsträff? Hur hade det varit att ha, det vi faktiskt redan har: Jesus mitt ibland oss?
 • Posted on Tuesday July 14, 2020
  Ett samtal med författaren och retreatledaren Magnus Malm om Luk 1 och Jesus mamma Maria. Om varför hon är ett föredöme för oss, om överlåtelse, om att stå till Guds förfogande. 
 • Posted on Wednesday July 01, 2020
  Lukasevangliet 1:26-38, texten när en ängel besöker Maria med budskapet om att hon ska föda Jesus.
 • Posted on Tuesday June 30, 2020
  I Lukasevangeliet 1:26-38 får Maria ett besök av en ängel med budskapet om att hon ska föda Jesus. En bibeltext om mod, att våga utan att veta vad det innebär. En text om överlåtelse, om att leva för något större, om att säga "ja" och lita på Guds omsorg. Här är berättelsen flyttad från bibelns Maria till en Maria i en stad nära dig. 
 • Posted on Sunday June 14, 2020
  Ett personligt samtal med författare och pastorn Tomas Sjödin om Joh 20 och lärjungen Tomas, en klart underskattat lärjunge som kanske är modigare än alla dom andra. Om tvivel och rädslor, om att växa i tro tillit.
 • Posted on Monday June 01, 2020
  Johannesevangeliet 20:19-29, texten där Jesus möter Tomas och de andra lärjungarna efter uppståndelsen. 
 • Posted on Sunday May 31, 2020
  I Johannesevangeliet 20:19-29 möter Jesus rädda, inlåsta lärjungar efter uppståndelsen. Tomas, som genom ärlighet och envishet möter Jesus i texten har mycket att lära oss. Om tro och tvivel, om ett större hopp och en väg vidare. Här är Tomas berättelse flyttat till nutid, i form av en tillbakablick.
 • Posted on Thursday May 14, 2020
  Ett personligt samtal med Mattias Martinson om Luk 15 och Den förlorade sonen. Vad texten säger om Gud och Guds karaktär och på vilket sätt texten är relevant idag. Parafraspodden släpper halvvägs in i månaden ett Mellansnack med en kristen ledare, predikant eller pastor som ger sina reflektioner runt avsnittets bibeltext. 
 • Posted on Friday May 01, 2020
  Lukasevangeliet 15:11-32, Jesus berättelse om den förlorade sonen.
 • Posted on Friday May 01, 2020
  En parafras av Jesus liknelse om den förlorade sonen. En berättelse om Guds kärlek till var och en. Om Faderns längtan efter alla. Här berättad ur pappans horisont, flyttat till nutid.
 • Posted on Thursday April 30, 2020
  Rickard Sundström förklarar vad Parafraspodden är och hur upplägget på denna digitala andaktsbok är tänkt att fungera. Mer info finns på https://parafraspodden.se