1 Tron i Sverige idag

Till vem skulle vi gå?
Programserien vänder sig till dig som är nyfiken på och den kristna tron och hur den skiljer sig från andra trosuppfattningar.

Vi lever i ett samhälle med influenser från en mängd olika livsåskådningar. Vilken plats har den kristna tron i dagens mångreligiösa, och i vissa fall anti-religiösa, Sverige? På ett initierat sätt redogör Per Ewert för hur kristendomen förhåller sig till olika trosuppfattningar och hur vi som kristna kan gå tillväga för att nå ut med evangeliet i vår samtid.

Talare/Manus: Per Ewert
Tecknare: Edwin Nilsson
Producent: Norea Sverige

blank

Till vem skulle vi gå?
Programserien vänder sig till dig som är nyfiken på och den kristna tron och hur den skiljer sig från andra trosuppfattningar.

Vi lever i ett samhälle med influenser från en mängd olika livsåskådningar. Vilken plats har den kristna tron i dagens mångreligiösa, och i vissa fall anti-religiösa, Sverige? På ett initierat sätt redogör Per Ewert för hur kristendomen förhåller sig till olika trosuppfattningar och hur vi som kristna kan gå tillväga för att nå ut med evangeliet i vår samtid.

Talare/Manus: Per Ewert
Tecknare: Edwin Nilsson
Producent: Norea Sverige