1 Tron i Sverige idag

Till vem skulle vi gå?
Programserien vänder sig till dig som är nyfiken på och den kristna tron och hur den skiljer sig från andra trosuppfattningar.

Vi lever i ett samhälle med influenser från en mängd olika livsåskådningar. Vilken plats har den kristna tron i dagens mångreligiösa, och i vissa fall anti-religiösa, Sverige? På ett initierat sätt redogör Per Ewert för hur kristendomen förhåller sig till olika trosuppfattningar och hur vi som kristna kan gå tillväga för att nå ut med evangeliet i vår samtid.

Talare/Manus: Per Ewert
Tecknare: Edwin Nilsson
Producent: Norea Sverige

Till vem skulle vi gå?
Programserien vänder sig till dig som är nyfiken på och den kristna tron och hur den skiljer sig från andra trosuppfattningar.

Vi lever i ett samhälle med influenser från en mängd olika livsåskådningar. Vilken plats har den kristna tron i dagens mångreligiösa, och i vissa fall anti-religiösa, Sverige? På ett initierat sätt redogör Per Ewert för hur kristendomen förhåller sig till olika trosuppfattningar och hur vi som kristna kan gå tillväga för att nå ut med evangeliet i vår samtid.

Talare/Manus: Per Ewert
Tecknare: Edwin Nilsson
Producent: Norea Sverige