1 Till lösen för många

Korsmärkt tro med Agne Norlander.

Korset är kristendomens centrala symbol. Genom Jesu död och uppståndelse blev människan försonad med Gud. Men vad innebär detta egentligen?

Utifrån sin rika erfarenhet och stora kunskap ger Agne Nordlander en grundläggande förklaring till Bibelns budskap om korset och försoningen och vilka konsekvenser en korsmärkt tro får i en kristen människas liv.

Talare/Manus: Agne Norlander
Tecknare: Joel Havsljung
Producent: Norea Sverige

Korsmärkt tro med Agne Norlander.

Korset är kristendomens centrala symbol. Genom Jesu död och uppståndelse blev människan försonad med Gud. Men vad innebär detta egentligen?

Utifrån sin rika erfarenhet och stora kunskap ger Agne Nordlander en grundläggande förklaring till Bibelns budskap om korset och försoningen och vilka konsekvenser en korsmärkt tro får i en kristen människas liv.

Talare/Manus: Agne Norlander
Tecknare: Joel Havsljung
Producent: Norea Sverige