På trons väg

På trons väg
– Material för hemgrupper!
Har ni hemgrupper i er församling? Behöver ni inspirerande material,
som kan bidra till givande samtal i grupperna? Då ska ni använda er av
På trons väg – vårt koncept med illustrerade undervisningsserier.