På djupet – med biskop Johan är en podd om vem Gud är och om hur det är att leva som troende. Vi lyssnar till samtal mellan Lunds stifts biskop Johan Tyrberg och inbjudna gäster som delar upplevelser och erfarenheter och visar på olika perspektiv av sin tro och av vår gemensamma tro. Förhoppningen med podden är att samtalen både ska sprida och fördjupa kunskap – och framför allt uppmuntra till egna samtal om tro, både med den som tycker lika och med den som inte tror som en själv.

På djupet – med biskop Johan är en podd om vem Gud är och om hur det är att leva som troende. Vi lyssnar till samtal mellan Lunds stifts biskop Johan Tyrberg och inbjudna gäster som delar upplevelser och erfarenheter och visar på olika perspektiv av sin tro och av vår gemensamma tro. Förhoppningen med podden är att samtalen både ska sprida och fördjupa kunskap – och framför allt uppmuntra till egna samtal om tro, både med den som tycker lika och med den som inte tror som en själv.

Välj avsnitt

Sida 1

 • blank
  Publicerad fredagen den 24 november 2023
  Är kommentaren "Män med god rondör" ett tecken på jämställdhet? "Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem." så står att läsa i Första Moseboken. Det låter ju som att det är tänkt att kvinnor och män står på en jämställd plattform. Men hur ser det ut i verkligheten? Är alla lika värda? Behandlas vi på samma sätt? Och - VEM vinner på jämställdhet? Lyssna till ett samtal mellan biskop Johan Tyrberg och Blekinges landshövding Ulrica Messing. 
 • blank
  Publicerad fredagen den 17 november 2023
  Kärlek och meningen med livet hör till de så kallade eviga frågorna. Det gör också ondska. Med den fria vilja vi fått följer även möjligheten att välja det Gud inte vill. Vad består ondska av och var kommer den ifrån? Lyssna till ett samtal om ondska och om hur vi kan vinna över den mellan biskop Johan Tyrberg och Ann Heberlein, författare och kulturskribent.
 • blank
  Publicerad fredagen den 10 november 2023
  Juri Gagarin hittade inte Gud i rymden och det finns ingen neuropatolog som dissekerat en hjärna och hittat medvetandet. Är slutsatsen att varken Gud eller medvetande existerar? Om vi läser böcker av kristna mystiker får vi sänkt kolesterol då? Och vad kan Indiana Jones lära oss om tro? Lyssna till ett samtal om  annat andlig hälsa mellan biskop Johan Tyrberg och Anders Rosengren, läkare och professor i molekylär medicin.
 • blank
  Publicerad tisdagen den 03 oktober 2023
  Är det oförsiktigt att ta en löptur med hörlurar? Ja, det kan det vara. Det är också en risk att löpa i sig. Men det är också en risk att inte röra på sig alls. Vardagen är full av risker och vi gör kontinuerligt både medvetna och omedvetna bedömningar av vad som kan vara farligt. När vi upplever att omvärlden är otrygg kan vi då hitta trygghet i en tro på Gud? Och när det är svårt att tro, kan det då räcka med att VILJA tro? Lyssna till ett samtal mellan biskop Johan Tyrberg och prästen Maria Thorsson som bland annat tjänstgjort som fältpastor i Mali.
 • blank
  Publicerad torsdagen den 25 maj 2023
  Svenska kyrkan beskylls ibland för att vara alldeles för politisk - är det så? Finns det religionsfobi och beröringsskräck gällande andliga frågor bland journalister? Biskop Johan Tyrberg reder ut det hela tillsammans med Heidi Avellan, politisk chefredaktör för Sydsvenskan och HD.
 • blank
  Publicerad måndagen den 10 april 2023
  "Den är som en fanfar" säger biskopen om psalm 155, som också kallas Lundapsalmen. Lyssna till ett samtal mellan honom och psalmtextens författare - Göran Bexell. Du får ett samtal om psalmer, uppståndelsen och - om att våga tro.
 • blank
  Publicerad söndagen den 12 mars 2023
  Attmeddela en person att någon de älskar har dött är bland det svåraste som finnsatt göra. Denna uppgift delar präster och poliser. Svåra samtal sätter spåräven i en person som är van vid dem. Den pensionerade polisen Eva-Gun Westfordoch biskopen pratar om sina erfarenheter av svåra uppgifter, men också omtacksamhet.
 • blank
  Publicerad fredagen den 03 mars 2023
  Hur kan konst, vetenskap ochfilosofi befrukta varandra? Vilka beröringspunkter har komik och forskning? Ochär ett avgasrör som riktas in i bilen, och inte ut ur den, det som krävs föratt vi ska bli kreativa i vår strävan efter hållbarhet?  Lyssna till ettsamtal om humor, samhällsbygge och att vara människa. Avsnittets gäst är JohanWester, underhållare och entreprenör.
 • blank
  Publicerad fredagen den 24 februari 2023
  Bibelns berättelser gör Jesus levandeför oss. Och genom Jesus får vi kännedom om vem Gud är. Pratar vi förlite om Jesus? Är det svårt att prata om honom? Går det att prata om Gud utanatt prata om Jesus? Lyssna till ett samtal med Jesus i centrum mellanbiskoparna Christina Odenberg och Johan Tyrberg.
 • blank
  Publicerad måndagen den 19 december 2022
  Vad menar Samuel Byrskog, professor i Nya Testamentet, närhan säger ”De fula korsen är de vackra korsen, tycker jag”? Lyssna till ett samtalmellan honom och biskop Johan om att döden är en fiende – men också en processsom vi måste vänja oss vid eftersom den går vid vår sida.
 • blank
  Publicerad måndagen den 05 december 2022
  Förr var det vanligt att vi gick hem till den familj som mist någon. Idag är det mer vanligt att vi går omvägar för vi vet inte vad vi ska säga till dem som sörjer. Varför har det blivit så? Och hur är det med andra ritualer vid dödsfall? Varför är de viktiga för oss och hur har de förändrats över tid? Lyssna till ett samtal mellan biskop Johan och Maria Küchen, författare och fri skribent.
 • blank
  Publicerad måndagen den 28 november 2022
  Är tro och vetenskap motsatser? För läkaren Björn Ohlsson är det inte så: ”Ju mer vi lär oss om människokroppen och om hur den fungerar, ner på cell- och molekylnivå, och ju mer vi lär oss om universum, för mig är det fantastiska budskap om en skapare som står bakom alltsammans."Lyssna till ett samtal mellan biskop Johan och Björn Ohlsson, läkare vid Lunds lasarett, om löftet och hoppet om ett liv efter detta livet.
 • blank
  Publicerad fredagen den 04 november 2022
  Våra kyrkogårdar kan fungera som levande böcker med berättelser om människor som levt före oss. De blir en plats där vi håller våra döda vid liv. Vi lyssnar till ett samtal mellan barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson och biskop Johan om vad kyrkogårdar kan säga oss, och om döden - både andras och den egna.
 • blank
  Publicerad torsdagen den 22 september 2022
  Är kristen tro en livsfilosofi? Eller etiska föreskrifter som kan vara en hjälp i hur vi ska leva? Eller är att vara kristen att våga tro på hoppet om något mer? I ett samtal vid soffbordet hos sin farbror Karl-Johan Tyrberg, biskop i Härnösands stift 1991-2001, lyfter biskop Johan frågor om döden och framför allt om det kristna hoppet. Hoppet har varit, och är, i fokus för Karl-Johan som antog valspråket ”Låt oss bekänna vårt hopp” i samband med sin biskopsvigning. Han menar att i tider av hopplöshet och uppgivenhet är kyrkans uppgift att försöka förmedla ett hopp.
 • blank
  Publicerad fredagen den 17 juni 2022
  Kan man likna tron vid att vandra uppför ett berg? Är det sant att det är i de svåra perioderna av livet som vi växer? Är det i mörkret som det verkliga mötet sker? Och – leker Gud kurragömma med oss ibland? Detta samtalar biskop Johan och Broder Clemens från Den helige Johannes av Korsets kloster om
 • blank
  Publicerad fredagen den 17 juni 2022
  Vad skiljer kyrkan från en intresseförening? Går det att hitta en god balans mellan sakrament och förkunnelse? Och – var Martin Luther en god katolik? Detta samtalar biskop Johan och Syster Gerd från Te Deum, Kristens gård, om.
 • blank
  Publicerad fredagen den 17 juni 2022
  Vi är inte lovade att surfa på en räkmacka genom livet men vi är lovade att bli burna och att någon går med oss. Om utmaningen med att fortsätta be även när vi inte känner Guds närvaro, om att fortsätta be och hoppas även i mörka stunder och om att se en skymt av himmelen i misären - allt detta samtalar biskop Johan och Stanley Karlman, från Pingstförsamlingen i Karlshamn, om.
 • blank
  Publicerad fredagen den 17 juni 2022
  Vad kan en irriterande nötväcka lära oss om bön? Är nöden den bästa läromästaren? Kan vi påverka Gud med våra böner? Vågar vi be ”Ske din vilja, Gud!”? Och är platsen i oss där vi ältar även platsen där Gud viskar ”Jag älskar dig”? Dessa frågor pratar biskop Johan och Moder Christa från Jesu Moder Marias kloster om.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 15 december 2021
  Samtal med imam Salahuddin Barakat om Guds uppmaning till Abraham att offra sin son.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 15 december 2021
  Samtal med religionshistorikern Nike Snijders om judisk och kristen syn på måltiden.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 15 december 2021
  Samtal med rabbi Rebecca Lillian om när Sara och Abraham tar emot tre gäster i öknen.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 15 december 2021
  Samtal med imam Alen Delic om världens skapelse.
 • blank
  Publicerad lördagen den 11 december 2021
  Samtal med rabbi Moshe David HaCohen om skapelseberättelserna.