Ögonblick med Gud är en programserie med 270 korta andakter som kan fungera som en hjälp att förstå mer om Guds kärlek. Oavsett om du har hittat regelbundenhet i att ta tid för Gud eller om du fortfarande kämpar kan det här programmet hjälpa dig att ta tid för Gud. Ögonblick med Gud är just vad titeln säger små korta ögonblick med Gud.

 

PRODUCENT:

Originaltiteln på Ögonblick med Gud är Oppmerksomhet och originalprogrammen är skrivna av Asbjörn Kvalbein som är verksam i Norge. I dag är han anställd som webbpastor och radiopredikant genom Norea Mediemisjon (en systerorganisation till Norea Sverige) men reser även runt och håller bibelundervisning på olika platser i Norge. Tidigare har han arbetat som redaktör, rektor för en medieskola, chef för Norea Mediemisjon och ledare för Lunde förlag. Han är gift och har tre barn och åtta barnbarn. I den svenska versionen är det Marianne Kellgren, verksam i Equmeniakyrkan i Götene, som spelat in programserien.

ASBJORN OM PROGRAMMEN:

När jag 2005 arbetade med förkunnelse på heltid förstod jag behovet av korta andliga inslag på radio. Så jag började skriva och tala in vad jag kallade ettminutsandakter. De skulle kunna läsas på en minut. Först kallade vi andakterna för Oppkall och sedan för Oppmerksomhet. Jag börjar med en bild, ett citat, en händelse eller något som lyssnare kan föreställa sig. Sedan kommer en andlig poäng samt ett avslut med ett citat från ett bibelställe.

Ögonblick med Gud är en programserie med 270 korta andakter som kan fungera som en hjälp att förstå mer om Guds kärlek. Oavsett om du har hittat regelbundenhet i att ta tid för Gud eller om du fortfarande kämpar kan det här programmet hjälpa dig att ta tid för Gud. Ögonblick med Gud är just vad titeln säger små korta ögonblick med Gud.

 

PRODUCENT:

Originaltiteln på Ögonblick med Gud är Oppmerksomhet och originalprogrammen är skrivna av Asbjörn Kvalbein som är verksam i Norge. I dag är han anställd som webbpastor och radiopredikant genom Norea Mediemisjon (en systerorganisation till Norea Sverige) men reser även runt och håller bibelundervisning på olika platser i Norge. Tidigare har han arbetat som redaktör, rektor för en medieskola, chef för Norea Mediemisjon och ledare för Lunde förlag. Han är gift och har tre barn och åtta barnbarn. I den svenska versionen är det Marianne Kellgren, verksam i Equmeniakyrkan i Götene, som spelat in programserien.

ASBJORN OM PROGRAMMEN:

När jag 2005 arbetade med förkunnelse på heltid förstod jag behovet av korta andliga inslag på radio. Så jag började skriva och tala in vad jag kallade ettminutsandakter. De skulle kunna läsas på en minut. Först kallade vi andakterna för Oppkall och sedan för Oppmerksomhet. Jag börjar med en bild, ett citat, en händelse eller något som lyssnare kan föreställa sig. Sedan kommer en andlig poäng samt ett avslut med ett citat från ett bibelställe.