Lumo – Lukasevangeliet

Lumo – Lukasevangeliet är det kronologiska filmandet av Lukas evangelium.

Filmerna är producerade av Big Book media och i partnerskap med Toy Gun Film
LUMOProjecct

Lumo – Lukasevangeliet

Lumo – Lukasevangeliet är det kronologiska filmandet av Lukas evangelium.

Filmerna är producerade av Big Book media och i partnerskap med Toy Gun Film
LUMOProjecct