Lumo-projektet återger texten från Bibelns fyra evangelier mot en spelfilmsbakgrund. Filmerna är producerade av Big Book media och i partnerskap med Toy Gun Film. Bibeltexten som används i denna svenska översättning kommer från Bibel 2000.

LUMOProjecct