LEVA MISSION. Stora ord men svårt i praktiken. I denna podd funderar Martin Alexandersson och Mikael Artursson på vad mission innebär för oss kristna. Varför missionerar vi, och vad innebär det egentligen? Du kommer att få praktiska hjälpmedel och duon slår hål på myter som försvårar att prata om tro. Tillsammans ser vi människor och samhällen förvandlade av Jesus.

Mikael Artursson är regional missionsledare för EFS Mittnorrland, och Martin Alexandersson är utvecklingskonsulent på EFS Sverigeavdelning. De brinner för att dela tron på Jesus med sina medmänniskor.

Podden produceras av EFS. Du kan besöka poddens webbplats här.

LEVA MISSION. Stora ord men svårt i praktiken. I denna podd funderar Martin Alexandersson och Mikael Artursson på vad mission innebär för oss kristna. Varför missionerar vi, och vad innebär det egentligen? Du kommer att få praktiska hjälpmedel och duon slår hål på myter som försvårar att prata om tro. Tillsammans ser vi människor och samhällen förvandlade av Jesus.

Mikael Artursson är regional missionsledare för EFS Mittnorrland, och Martin Alexandersson är utvecklingskonsulent på EFS Sverigeavdelning. De brinner för att dela tron på Jesus med sina medmänniskor.

Podden produceras av EFS. Du kan besöka poddens webbplats här.

Välj avsnitt

Sida 1

 • blank
  Publicerad måndagen den 25 september 2023
  Detta avsnitt tar upp tre grundläggande områden i vårt inre liv som vi alla kämpar med på ett eller annat sätt. Vi kan spåra det tillbaka redan i Edens lustgård men också i hur Jesus kämpade med det i öknen. Mikael och Martin reflekterar kring hur det påverkar vårt lärjungaskap - att lyssna till Jesus och göra det han säger - samt vad som är möjliga botemedel. Mikael Artursson är regional missionsledare för EFS Mittnorrland, och Martin Alexandersson är utvecklingskonsulent på EFS Sverigeavdelning. De brinner för att dela tron på Jesus med sina medmänniskor och är aktuella med podden Leva mission, samt kursen Träning för att dela evangeliet.Podden produceras av EFS För mer information och kontakt: https://efs.nu/levamission
 • blank
  Publicerad måndagen den 11 september 2023
  I det här avsnittet reflekterar vi över hur olika kristna sammanhangs kultur och betoningar formar bilden av vad lärjungaskap är. Martin och Mikael försöker teckna bilden av vad det är Jesus kallar oss till och hur vi kan gestalta honom. Mikael Artursson är regional missionsledare för EFS Mittnorrland, och Martin Alexandersson är utvecklingskonsulent på EFS Sverigeavdelning. De brinner för att dela tron på Jesus med sina medmänniskor och är aktuella med podden Leva mission, samt kursen Träning för att dela evangeliet.Podden produceras av EFS För mer information och kontakt: https://efs.nu/levamission
 • blank
  Publicerad måndagen den 28 augusti 2023
  Varje kultur har sådant som både hjälper ett lärjungaskap men också sådant som utmanar. Här går vi igenom några centrala attityder och sätt vi lever som kännetecknar dagens svenska kultur. Vi bearbetar frågan hur vi kan navigera som lärjungar till i Jesus i den. Mikael Artursson är regional missionsledare för EFS Mittnorrland, och Martin Alexandersson är utvecklingskonsulent på EFS Sverigeavdelning. De brinner för att dela tron på Jesus med sina medmänniskor och är aktuella med podden Leva mission, samt kursen Träning för att dela evangeliet.Podden produceras av EFS För mer information och kontakt: https://efs.nu/levamission
 • blank
  Publicerad måndagen den 14 augusti 2023
  I det här avsnittet funderar Mikael och Martin på hur omgivningens attityder formar och påverkar vårt lärjungaskap. Eftersom mänskligheten har gått bort från Gud, utmanas alltid det kristna lärjungaskapet mer eller mindre. Vilka förebilder har vi för att navigera i ett sådant landskap?Mikael Artursson är regional missionsledare för EFS Mittnorrland, och Martin Alexandersson är utvecklingskonsulent på EFS Sverigeavdelning. De brinner för att dela tron på Jesus med sina medmänniskor och är aktuella med podden Leva mission, samt kursen Träning för att dela evangeliet.Podden produceras av EFS För mer information och kontakt: https://efs.nu/levamission
 • blank
  Publicerad måndagen den 31 juli 2023
  I Nya testamenter ser vi att det är många som lyssnar till Jesus men det stannar vid ett lyssnande. Även i vår tid är detta en rejäl frestelse. Man hör något man tycker är bra, håller med om det men det får inga eller små konsekvenser för ens liv. En central aspekt för att kunna göra det Jesus säger kretsar kring frågan vem som egentligen är Herre i mitt liv. Jesus inbjuder oss till ett liv där vi får lyssna till honom och möta hans godhet, överlåta oss till honom och hans verk. Allt detta sker i små steg där vi får öva oss och växa i tro och tillit.Mikael Artursson är regional missionsledare för EFS Mittnorrland, och Martin Alexandersson är utvecklingskonsulent på EFS Sverigeavdelning. De brinner för att dela tron på Jesus med sina medmänniskor och är aktuella med podden Leva mission, samt kursen Träning för att dela evangeliet.Podden produceras av EFS För mer information och kontakt: https://efs.nu/levamission
 • blank
  Publicerad måndagen den 17 juli 2023
  Utifrån att lärjungaskap är att lyssna till Jesus och göra det han säger så fokuserar detta avsnitt på hur Jesus talar genom sin kropp. I Paulus undervisning används kroppen som en bild för församlingen. Vi sitter ihop, kompletterar och behöver varandra i församlingskroppen. Genom den så talar Jesus till oss och i dess enhet talar Jesus också till världen. Mikael Artursson är regional missionsledare för EFS Mittnorrland, och Martin Alexandersson är utvecklingskonsulent på EFS Sverigeavdelning. De brinner för att dela tron på Jesus med sina medmänniskor och är aktuella med podden Leva mission, samt kursen Träning för att dela evangeliet.Podden produceras av EFS För mer information och kontakt: https://efs.nu/levamission
 • blank
  Publicerad måndagen den 03 juli 2023
  Utifrån att lärjungaskap är att lyssna till Jesus och göra det han säger så fokuserar detta avsnitt på hur Jesus talar genom sin Ande. Vi tittar på tre olika sätt som den helige Ande talar och funderar på hur vi kan växa i vår känslighet. 
 • blank
  Publicerad måndagen den 19 juni 2023
  Utifrån att lärjungaskap är att lyssna till Jesus och göra det han säger så fokuserar detta avsnitt på att lyssna till Jesus via bibelordet. Martin och Mikael resonerar om ett antal utmaningar när det gäller att lyssna till Bibeln och att tillämpa vad Jesus säger. 
 • blank
  Publicerad måndagen den 05 juni 2023
  Gemenskap, kunskap, erfarenhet och utmaning är de byggstenar som Jesus använder för att träna de tolv i lärjungaskap. Mikael och Martin funderar över kronologin för byggstenarna, deras olika funktioner samt hur de relaterar till varandra.
 • blank
  Publicerad måndagen den 22 maj 2023
  Gemenskap, kunskap, erfarenhet och utmaning är de byggstenar som Jesus använder för att träna de tolv i lärjungaskap. Mikael och Martin funderar över kronologin för byggstenarna, deras olika funktioner samt hur de relaterar till varandra.
 • blank
  Publicerad måndagen den 08 maj 2023
  Jesus relaterade till väldigt många olika grupper med en spännvidd från enskilda till stora massor. Martin och Mikael resonerar om förutsättningarna och möjligheterna för lärjungaskap i dessa olika grupper.
 • blank
  Publicerad måndagen den 24 april 2023
  När vi hör ordet lärjungaskap så väcker det olika tankar hos oss beroende på tidigare erfarenheter. Det gör att en del av oss inte vill använda ordet lärjungaskap för att vi bär med oss dåliga erfarenheter. För andra av oss är det ett okänt område - jag är kristen räcker inte det? Oavsett hur det har sett ut tror Martin och Mikael att det är viktigt att närma sig en biblisk förståelse av lärjungaskap. I det här avsnittet provsmakar de på en enkel definition samt en vardagsbild för lärjungaskap.
 • blank
  Publicerad måndagen den 10 april 2023
  Martin och Mikael påbörjar en ny säsong med fokus på lärjungaskap. När Jesus talar om lärjungaskap ser vi att det inte är något extra tillval till livet som kristen, utan vad livet med honom egentligen handlar om. Jesus bjuder in oss på en livslång vandring tillsammans med honom. Att leva mission och att göra lärjungar bygger på att vi själva är lärjungar. 
 • blank
  Publicerad måndagen den 27 mars 2023
  I det här avsnitten tittar vi på en för många ny aspekt av vilodagen - att det också är en dag att leva mission! Vi tittar på den judiska sabbatens bakomliggande poänger och hur de faktiskt stödjer den här tankegången. Du får flera exempel på hur du kan använda söndagen för att leva ut din tro och växa i din förtröstan på Gud. Mikael Artursson är regional missionsledare för EFS Mittnorrland, och Martin Alexandersson är utvecklingskonsulent på EFS Sverigeavdelning. De brinner för att dela tron på Jesus med sina medmänniskor och är aktuella med podden Leva mission, samt kursen Träning för att dela evangeliet.Podden produceras av EFSFör mer information och kontakt: https://efs.nu/levamission
 • blank
  Publicerad måndagen den 13 mars 2023
  Vi tänker ofta att den helige Ande är för vår egen tros uppbyggnad och hjälp, men när vi studerar Apostlagärningarna ser vi att Anden har en väldig förkärlek för missionen. Hur kan vi leva ett liv där vi låter Anden leda oss missionellt?
 • blank
  Publicerad måndagen den 27 februari 2023
  I det kristna livet är bönen central. Hur ska vi be för att människor ska möta Jesus? Vad har vi för exempel på den typen av böner i Bibeln?
 • blank
  Publicerad måndagen den 13 februari 2023
  Vi läser ofta bibeln vanemässigt. Det blir lätt att bibelord bekräftar åsikter och beteenden vi redan har och därför inte utmanar oss. I det här avsnittet ger vi exempel på hur välkända bibelsammanhang har tydliga missionella perspektiv.
 • blank
  Publicerad måndagen den 30 januari 2023
  I det här avsnittet samtalar Martin och Mikael om hur andras uppfattningar och egna tvivel hindrar oss att leva mission och hur vi kan förhindra att det får styra oss?
 • blank
  Publicerad måndagen den 16 januari 2023
  Ett samtal om vilka attityder som vi behöver ha för att visa på evangeliet. Det vi ger behöver vara i samklang med evangeliets kärleksbudskap.
 • blank
  Publicerad måndagen den 02 januari 2023
  I det här avsnittet pratar Mikael och Martin om nödvändigheten av den känslomässiga erfarenheten av att vara älskad av Gud för att leva mission och visar på några av de vägar som Guds kärlek når oss på.
 • blank
  Publicerad måndagen den 19 december 2022
  Vi stiftar bekantskap med fyra olika personligheter och hur de närmar sig att leva mission utifrån frånvaro/närvaro av omsorg respektive mod.
 • blank
  Publicerad måndagen den 05 december 2022
  Vad har Guds välsignelse med att leva mission att göra? Med utgångspunkt i Guds ord samtalar Martin och Mikael om hur vi uppfattar välsignelsen och dess tydliga roll i att dela evangeliet?
 • blank
  Publicerad måndagen den 21 november 2022
  Utifrån bibelns ord om att vi har en kallelse att sträcka oss längre än våra etablerade relationer och nätverk med evangeliet, så samtalar Mikael och Martin om utsatthet och framförallt upplevd ensamhet. Hur kan vi vara en välsignelse och möta inkludera människor som är ensamma.
 • blank
  Publicerad måndagen den 07 november 2022
  Ett samtal som börjar i funderingen "om jag aldrig talar tro med mina kristna vänner hur ska jag då kunna göra det med andra människor?" Martin och Mikael samtalar om varför det är så och vad vi kan göra åt det.
 • blank
  Publicerad måndagen den 24 oktober 2022
  Där vi lever våra liv har vi utöver möten i våra naturliga relationsnätverk även möten med människor mera flyktigt. Det kan vara på bussen, affären eller när vi köper eller säljer en vara på Blocket. Hur kan de mötena öppnas upp så att vi kan ha samtal som leder mot Jesus?
 • blank
  Publicerad måndagen den 10 oktober 2022
  I dagens avsnitt samtalar Mikael och Martin om hur det kan vara så att när vi pratar om evangelisation att bilden oftast dyker upp att det handlar om gatuevangelisation. I det här avsnittet funderar vi på varför det blivit så, om det finns alternativ och hur man kan göra gatuevangelisation så bra som möjligt.
 • blank
  Publicerad måndagen den 26 september 2022
  Hur tar vi vara på de öppningar för möten, vänskap och samtal som fiinns där vi lever våra liv? Vi samtalar om hur snarlika situationer och sammanhang kan tyckas ha samma öppningar men hur de i verkligheten markant skiljer sig åt.
 • blank
  Publicerad måndagen den 12 september 2022
  Ett samtal om våra motiv för att dela tro och vad de leder till. För vems skull gör vi det och vad blir frukten?
 • blank
  Publicerad måndagen den 29 augusti 2022
  I det här avsnittet pratar vi om frestelsen att bara prata om tron och trons konsekvenser och aldrig komma in på Jesus och vad han gjort.
 • blank
  Publicerad måndagen den 15 augusti 2022
  I det här avsnittet funderar vi på vad som är känslorna bakom som gör att vi skäms för vår tro. Vad är det som hämmar oss? Hur kan vi göra så att inte dessa känslor låser oss när det handlar om att leva ut och dela vår tro?
 • blank
  Publicerad måndagen den 01 augusti 2022
  Vi samtalar om vad evangelistens roll är och hur den är tänkt att vara en hjälp för församlingen.
 • blank
  Publicerad måndagen den 18 juli 2022
  Ett samtal om hur vi kan leva mission bland grannar och till och med på båtklubben! Vi utmanas i vårt oberoende och att svara: ´Ja´
 • blank
  Publicerad måndagen den 04 juli 2022
  I liknelsen om sådden finns många ledtrådar till att leva mission. Vi samtalar om att strössla ut de goda nyheterna och funderar om det är möjligt att förbättra jordmånen.
 • blank
  Publicerad måndagen den 20 juni 2022
  I det här avsnittet pratar vi om olika rädslor som kan finnas kopplat till att dela evangeliet. Hur gör vi så att rädslan inte blir en slutstation?
 • blank
  Publicerad måndagen den 06 juni 2022
  Vi reflekterar över de utmaningar som finns med att dela evangeliet inom den egna familjen. Familjen är en speciell miljö att dela tro i. Man känner varandra väl och positionerna kan vara låsta. I dagens avsnitt samtalar vi om hur man kan dyrka upp positionerna och att hitta sätt att dela tro i sin familj.
 • blank
  Publicerad måndagen den 23 maj 2022
  I dagens avsnitt samtalar vi om de sociala barriärer Jesus tränger igenom när han möter kvinnan vid Sykars brunn. Vi tittar på de principer som är tillämpbara i alla våra möten med människor idag.
 • blank
  Publicerad måndagen den 09 maj 2022
  Många av oss känner igen citatet "Predika alltid, om nödvändigt använd ord". I dagens avsnitt funderar vi på hur väl det stämmer mot Nya testamentets praxis.
 • blank
  Publicerad måndagen den 25 april 2022
  Det är lätt att tänka att dela vår tro är en aktivitet, men om vi förstår Jesus rätt handlar det mer om ett sätt att leva våra liv. I dagens avsnitt samtalar vi om hur detta liv kan se ut.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 06 april 2022
  I det första avsnittet av Leva mission-podden ställer Mikael och Martin frågan: varför ska vi dela vår tro? De gör några nedslag i det som utgör den teologiska grunden för att dela evangeliet och varför det är ett uppdrag som är angeläget.