Hur ska vi förhålla oss till Gamla testamentets tal om krig och dödande i Guds namn? Går det över huvud taget att förstå dessa texter, och vad kan de i så fall ha att säga till oss i dag? I denna filmserie, som är baserad på hans bok ”Krigen i Gamla testamentet – ett försök att förstå”, går Olof Edsinger igenom några av Bibelns svåra texter.

Programmet är producerat av Svenska evangeliska alliansen i samverkan med Damaris Norge.

blank

Hur ska vi förhålla oss till Gamla testamentets tal om krig och dödande i Guds namn? Går det över huvud taget att förstå dessa texter, och vad kan de i så fall ha att säga till oss i dag? I denna filmserie, som är baserad på hans bok ”Krigen i Gamla testamentet – ett försök att förstå”, går Olof Edsinger igenom några av Bibelns svåra texter.

Programmet är producerat av Svenska evangeliska alliansen i samverkan med Damaris Norge.