Eskatologi är kyrkans reflektion om det yttersta: döden, domen, himmel och helvete, liksom den yttersta tiden med Kristi återkomst och allt som är relaterat till den. Vågar vi närma oss dessa saker utan att hamna i rena spekulationer, eller skall vi lämna det därhän?

Bo Westergaard, präst i Svenska kyrkan, tror att vi gör klokt i att närma oss det, och göra det på god grund – så långt det är möjligt.

Den kristna tron är präglad av hoppet, riktad framåt mot människans och hela skapelsens fullkomning i Gud. Målet hjälper oss att förstå vem vi är, här och nu.

I podden intervjuar Bo olika personer som har något att bidra med till denna reflektion.

Se poddens webbplats hos Löftadalens pastorat.

Eskatologi är kyrkans reflektion om det yttersta: döden, domen, himmel och helvete, liksom den yttersta tiden med Kristi återkomst och allt som är relaterat till den. Vågar vi närma oss dessa saker utan att hamna i rena spekulationer, eller skall vi lämna det därhän?

Bo Westergaard, präst i Svenska kyrkan, tror att vi gör klokt i att närma oss det, och göra det på god grund – så långt det är möjligt.

Den kristna tron är präglad av hoppet, riktad framåt mot människans och hela skapelsens fullkomning i Gud. Målet hjälper oss att förstå vem vi är, här och nu.

I podden intervjuar Bo olika personer som har något att bidra med till denna reflektion.

Se poddens webbplats hos Löftadalens pastorat.

Välj avsnitt

Sida 1

 • blank
  Publicerad lördagen den 08 oktober 2022
  Hos profeten Amos kan vi läsa: "Herren Gud gör aldrig något utan att avslöja sina planer för sina tjänare profeterna" (Am 3:7). Vad avslöjar Gud för planer i vår tid? Hör här ett samtal med Vassula Rydén, en kvinna som under mer än 35 år har fört ut budskap över hela världen som hon menar är uppenbarelser från Gud. Genom profeternas mun gläntar Gud på dörren till det som ännu måste komma, ger oss en blick in i det kristna hoppet.  Vad innebär en ny himmel och en ny jord, och vad har ekumenik med det hela att göra? Välkommen att lyssna!
 • blank
  Publicerad tisdagen den 19 juli 2022
  Stefan Swärd, statsvetare, pastor, debattör och bloggare skrev tidigare detta år en gästkrönika i tidningen Dagen, där tanken på helvetet togs upp. Krönikan orsakade en längre debattserie, så det är uppenbart ett ämne som berör. Vad innebär den kristna tron på ett helvete, och vilka alternativa uppfattningar finns? Välkommen att lyssna på ett intressant samtal.
 • blank
  Publicerad lördagen den 09 april 2022
  I några avsnitt har vi sett närmare på Nya Testamentets eskatologi. Men vad hände i generationerna som följde, t.ex. hos de vi kallar för kyrkofäderna? Vilka saker blev viktiga under dessa första århundraden av kristendomen? Katarina Pålsson, kyrkohistoriker vid Lunds universitet, delar med sig av sin forskning på ämnet.
 • blank
  Publicerad onsdagen den 26 januari 2022
  Författaren och pingspastorn Peter Halldorf skrev för några år sedan en bok om Apostlagärningarna. Med den som utgångspunkt samtalar han och Eskatologipoddens Bo Westergaard om hur hoppet om fullbordan i Gud tar konkret gestalt i kyrkans och den kristnes liv. Det rör Guds människoblivande i Jesus, hans återkomst, om mässan och gemenskapen, och om hur de eskatologiska och de ekologiska perspektiven hör ihop. 
 • blank
  Publicerad fredagen den 17 december 2021
  Vi är mitt uppe i adventstiden när denna inspelning görs, en tid som föregås av domsöndagstid (Svenska kyrkan). De är nära varandra i kyrkoåret, och nära varandra till sitt innehåll. De handlar båda om adventus, ankomst på latin, både Jesu ankomst som människa i Betlehem, liksom Jesu ankomst, eller återkomst, i härlighet. Temat Kristi återkomst har redan varit uppe i flera avsnitt, men eftersom vi befinner oss i denna tid på kyrkoåret så känns det aktuellt att se på några av de bibeltexter som tron på Kristi återkomst bygger på. 
 • blank
  Publicerad tisdagen den 12 oktober 2021
  Vågar vi närma oss frågorna om himmel och helvete, om döden eller yttersta tiden utan att hamna i rena spekulationer? Eller skall vi lämna det därhän? Jag tror vi gör klokt i att närma oss det, och göra det på god grund. Vad är då en god grund i detta sammanhang? Prästen och teologen, tillika rektor på Newmaninstitutet i Uppsala, Philip Geister S.J. intervjuas av Bo Westergaard. Frågan om Kristi återkomst tas också upp.
 • blank
  Publicerad söndagen den 11 juli 2021
  "Att ge plats för den andre" är titeln på en aktuell bok av Jakob Wirén, teologisk sekreterare hos Svenska kyrkans ärkebiskop. Hur ser andra religioners uttryck för hoppet ut? Är våra föreställningar om hoppet något som kan binda samman människor av olika tro, eller bygga murar? Hur kan vi föra dialog med andra religioner utan att hotas i vår egen tro? Intervjuar gör Bo Westergaard.
 • blank
  Publicerad måndagen den 07 juni 2021
  Niels Christian Hvidt, professor i existentiell hälsa vid Odense universitet, forskade tidigare om den profetiska traditionen i kyrkan.  Vilken roll har profeterna i förhållande till det kristna hoppet? Hvidt gjorde under sin forskning en intervju med den dåvarande ledaren för Troskongregationen i Rom, Joseph Ratzinger (senare påve Benedikt XVI), i vilken Ratzinger uttryckte bl.a. följande: Profeterna är de som bär fram kristendomens dimension av hopp. De är kanalerna som har tillgång till det som ännu måste komma och som därför tillåter oss att gå bortom tiden för att nå det som är väsentligt och definitivt. Den eskatologiska karaktären, denna drivkraft att gå bortom tiden, är förvisso del av den profetiska spiritualiteten. I programmet hänvisas till ett seminarium om profetism och nutida profetgestalter där Hvidt medverkade, och det finns att se på www.profetdag.se. 
 • blank
  Publicerad torsdagen den 03 juni 2021
  Under våren 2021 pågick en debatt i tidningen Dagen om Jesu återkomst. Hur ser en sund undervisning ut? Den som initierade debatten var Leif Carlsson, pensionerad lärare vid Högskolan i Jönköping och pastor inom Equemeniakyrkan, som här samtalar med Eskatologipoddens Bo Westergaard
 • blank
  Publicerad torsdagen den 03 juni 2021
  Bengt Holmberg, pensionerad professor i Nya Testamentet, intervjuas om sin syn på Nya Testamentets eskatologi, "de yttersta tingen". Leder programmet gör Bo Westergaard, präst i Svenska kyrkan.