Eskatologi är kyrkans reflektion om det yttersta: döden, domen, himmel och helvete, liksom den yttersta tiden med Kristi återkomst och allt som är relaterat till den. Vågar vi närma oss dessa saker utan att hamna i rena spekulationer, eller skall vi lämna det därhän?

Bo Westergaard, präst i Svenska kyrkan, tror att vi gör klokt i att närma oss det, och göra det på god grund – så långt det är möjligt.

Den kristna tron är präglad av hoppet, riktad framåt mot människans och hela skapelsens fullkomning i Gud. Målet hjälper oss att förstå vem vi är, här och nu.

I podden intervjuar Bo olika personer som har något att bidra med till denna reflektion.

Se poddens webbplats hos Löftadalens pastorat.

Eskatologi är kyrkans reflektion om det yttersta: döden, domen, himmel och helvete, liksom den yttersta tiden med Kristi återkomst och allt som är relaterat till den. Vågar vi närma oss dessa saker utan att hamna i rena spekulationer, eller skall vi lämna det därhän?

Bo Westergaard, präst i Svenska kyrkan, tror att vi gör klokt i att närma oss det, och göra det på god grund – så långt det är möjligt.

Den kristna tron är präglad av hoppet, riktad framåt mot människans och hela skapelsens fullkomning i Gud. Målet hjälper oss att förstå vem vi är, här och nu.

I podden intervjuar Bo olika personer som har något att bidra med till denna reflektion.

Se poddens webbplats hos Löftadalens pastorat.

Välj avsnitt

Sida 1

 • Publicerad tisdagen den 21 maj 2024
  Om jag som kristen skulle samtala med en muslim om tankarna kring döden och det som sker därefter, skulle vi nicka igenkännande åt många gemensamma tankar, eller skiljer det sig mycket åt? Om detta samtalar jag med dagens gäst i Eskatologipodden, Göran Larsson, professor i religionsvetenskap i Göteborg.
 • Publicerad tisdagen den 16 januari 2024
  Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, är den bok som allra mest förknippas med "det yttersta", med himmelska skildringar och apokalyptiska föreställningar. Men vad är det egentligen för bok? I detta avsnitt gästas Eskatologipodden av Hans Lindholm, pensionerad präst i Svenska kyrkan, och författare till "Den som segrar – en kommentar till Uppenbarelseboken". Detta är ett av flera olika sätt att läsa denna svårtolkade bok.
 • Publicerad måndagen den 21 augusti 2023
  Sebastian Stakset – med flera vänner och många volontärer – har stora tältmöten under rubriken "Det finns hopp" runtom i landet. Detta avsnitt spelas in i samband med ett av dessa, i Åsa i Halland. Jag samtalar här med Hans Weichbrodt och Carl-Gustaf Severin om dessa hoppfulla möten.
 • Publicerad tisdagen den 04 juli 2023
  Vad är det egentligen som händer när man dör, och vad är själen för något? Tillsammans med den pensionerade professorn Gösta Hallonsten försöker vi får ordning på de kristna föreställningarna om döden och det som sker därefter. Till vår hjälp använder vi också den tidigare påven och teologen Joseph Ratzingers tankegångar. 
 • Publicerad måndagen den 29 maj 2023
  Joseph Ianuzzi är amerikansk präst som forskat om "tusenårsriket", eller "en tid av fred", och vad det kan innebära för oss. Han doktorerade på den italienska mystikern Luisa Piccarreta och hennes uppenbarelser som talade om ett förnyat utgjutande av Anden i vår tid, och har sedan gått vidare med andra liknande exempel. Det är upplyftande och hoppfullt att ta del av Ianuzzis kunskap. Samtalet är på engelska, och  avslutas med en svensk sammanfattning. 
 • Publicerad torsdagen den 20 april 2023
  Finns det ett intresse för de eskatologiska frågorna även utanför kyrkan och den kristna tron? Ja, det verkar så, i alla fall om man dömer utifrån det stora forskningsanslag på 50 miljoner kronor som riksbankens jubileumsfond nyligen gav till ett omfattande projekt om apokalyptiska föreställningar. Gäst idag är den som leder detta projekt, Jayne Svenungsson, professor i teologi i Lund.
 • Publicerad lördagen den 25 februari 2023
  I Uppenbarelseboken kapitel 20 kan vi läsa om de tusen åren som djävulen hålls bunden, något som gett upphov till olika spekulationer över när, hur och vad detta "tusenårsrike" är. För att samtala om detta har jag bjudit in dagens gäst, Mikael Tellbe, lärare i Nya Testamentet på Örebro teologiska högskola och författare till ett flertal böcker inom eskatologi, däribland "Lammet och odjuret – en guide till Uppenbarelseboken".  (Örebro teologiska högskola är en högskola inom Akademi för ledarskap och teologi, en samägd teologisk utbildning mellan Evangeliska frikyrkan, Svenska Alliansmissionen och Pingströrelsen.)
 • Publicerad fredagen den 09 december 2022
  Politik är mer än snabba vallöften. Bakom politiken finns olika ideologier, och dessa präglas av hur man uppfattar världen, livet och tillvaron. I det innefattas också de existentiella frågorna om var vi kommer ifrån och vart vi är på väg, och därmed också de eskatologiska frågorna. En som har arbetat mycket med detta är Mårten Björk, forskare i teologi vid Lunds universitet, kopplad också till universitet i Oxford samt Newmaninstitutet i Uppsala. 
 • Publicerad lördagen den 08 oktober 2022
  Hos profeten Amos kan vi läsa: "Herren Gud gör aldrig något utan att avslöja sina planer för sina tjänare profeterna" (Am 3:7). Vad avslöjar Gud för planer i vår tid? Hör här ett samtal med Vassula Rydén, en kvinna som under mer än 35 år har fört ut budskap över hela världen som hon menar är uppenbarelser från Gud. Genom profeternas mun gläntar Gud på dörren till det som ännu måste komma, ger oss en blick in i det kristna hoppet.  Vad innebär en ny himmel och en ny jord, och vad har ekumenik med det hela att göra? Välkommen att lyssna!
 • Publicerad tisdagen den 19 juli 2022
  Stefan Swärd, statsvetare, pastor, debattör och bloggare skrev tidigare detta år en gästkrönika i tidningen Dagen, där tanken på helvetet togs upp. Krönikan orsakade en längre debattserie, så det är uppenbart ett ämne som berör. Vad innebär den kristna tron på ett helvete, och vilka alternativa uppfattningar finns? Välkommen att lyssna på ett intressant samtal.
 • Publicerad lördagen den 09 april 2022
  I några avsnitt har vi sett närmare på Nya Testamentets eskatologi. Men vad hände i generationerna som följde, t.ex. hos de vi kallar för kyrkofäderna? Vilka saker blev viktiga under dessa första århundraden av kristendomen? Katarina Pålsson, kyrkohistoriker vid Lunds universitet, delar med sig av sin forskning på ämnet.
 • Publicerad onsdagen den 26 januari 2022
  Författaren och pingspastorn Peter Halldorf skrev för några år sedan en bok om Apostlagärningarna. Med den som utgångspunkt samtalar han och Eskatologipoddens Bo Westergaard om hur hoppet om fullbordan i Gud tar konkret gestalt i kyrkans och den kristnes liv. Det rör Guds människoblivande i Jesus, hans återkomst, om mässan och gemenskapen, och om hur de eskatologiska och de ekologiska perspektiven hör ihop. 
 • Publicerad fredagen den 17 december 2021
  Vi är mitt uppe i adventstiden när denna inspelning görs, en tid som föregås av domsöndagstid (Svenska kyrkan). De är nära varandra i kyrkoåret, och nära varandra till sitt innehåll. De handlar båda om adventus, ankomst på latin, både Jesu ankomst som människa i Betlehem, liksom Jesu ankomst, eller återkomst, i härlighet. Temat Kristi återkomst har redan varit uppe i flera avsnitt, men eftersom vi befinner oss i denna tid på kyrkoåret så känns det aktuellt att se på några av de bibeltexter som tron på Kristi återkomst bygger på. 
 • Publicerad tisdagen den 12 oktober 2021
  Vågar vi närma oss frågorna om himmel och helvete, om döden eller yttersta tiden utan att hamna i rena spekulationer? Eller skall vi lämna det därhän? Jag tror vi gör klokt i att närma oss det, och göra det på god grund. Vad är då en god grund i detta sammanhang? Prästen och teologen, tillika rektor på Newmaninstitutet i Uppsala, Philip Geister S.J. intervjuas av Bo Westergaard. Frågan om Kristi återkomst tas också upp.
 • Publicerad söndagen den 11 juli 2021
  "Att ge plats för den andre" är titeln på en aktuell bok av Jakob Wirén, teologisk sekreterare hos Svenska kyrkans ärkebiskop. Hur ser andra religioners uttryck för hoppet ut? Är våra föreställningar om hoppet något som kan binda samman människor av olika tro, eller bygga murar? Hur kan vi föra dialog med andra religioner utan att hotas i vår egen tro? Intervjuar gör Bo Westergaard.
 • Publicerad måndagen den 07 juni 2021
  Niels Christian Hvidt, professor i existentiell hälsa vid Odense universitet, forskade tidigare om den profetiska traditionen i kyrkan.  Vilken roll har profeterna i förhållande till det kristna hoppet? Hvidt gjorde under sin forskning en intervju med den dåvarande ledaren för Troskongregationen i Rom, Joseph Ratzinger (senare påve Benedikt XVI), i vilken Ratzinger uttryckte bl.a. följande: Profeterna är de som bär fram kristendomens dimension av hopp. De är kanalerna som har tillgång till det som ännu måste komma och som därför tillåter oss att gå bortom tiden för att nå det som är väsentligt och definitivt. Den eskatologiska karaktären, denna drivkraft att gå bortom tiden, är förvisso del av den profetiska spiritualiteten. I programmet hänvisas till ett seminarium om profetism och nutida profetgestalter där Hvidt medverkade, och det finns att se på www.profetdag.se. 
 • Publicerad torsdagen den 03 juni 2021
  Under våren 2021 pågick en debatt i tidningen Dagen om Jesu återkomst. Hur ser en sund undervisning ut? Den som initierade debatten var Leif Carlsson, pensionerad lärare vid Högskolan i Jönköping och pastor inom Equemeniakyrkan, som här samtalar med Eskatologipoddens Bo Westergaard
 • Publicerad torsdagen den 03 juni 2021
  Bengt Holmberg, pensionerad professor i Nya Testamentet, intervjuas om sin syn på Nya Testamentets eskatologi, "de yttersta tingen". Leder programmet gör Bo Westergaard, präst i Svenska kyrkan.