Eskatologipodden – om det kristna hoppet

Eskatologi är kyrkans reflektion om det yttersta: döden, domen, himmel och helvete, liksom den yttersta tiden med Kristi återkomst och allt som är relaterat till den. Vågar vi närma oss dessa saker utan att hamna i rena spekulationer, eller skall vi lämna det därhän?

Bo Westergaard, präst i Svenska kyrkan, tror att vi gör klokt i att närma oss det, och göra det på god grund – så långt det är möjligt.

Den kristna tron är präglad av hoppet, riktad framåt mot människans och hela skapelsens fullkomning i Gud. Målet hjälper oss att förstå vem vi är, här och nu.

I podden intervjuar Bo olika personer som har något att bidra med till denna reflektion.

Se poddens webbplats hos Löftadalens pastorat.

Eskatologipodden – om det kristna hoppet

Eskatologi är kyrkans reflektion om det yttersta: döden, domen, himmel och helvete, liksom den yttersta tiden med Kristi återkomst och allt som är relaterat till den. Vågar vi närma oss dessa saker utan att hamna i rena spekulationer, eller skall vi lämna det därhän?

Bo Westergaard, präst i Svenska kyrkan, tror att vi gör klokt i att närma oss det, och göra det på god grund – så långt det är möjligt.

Den kristna tron är präglad av hoppet, riktad framåt mot människans och hela skapelsens fullkomning i Gud. Målet hjälper oss att förstå vem vi är, här och nu.

I podden intervjuar Bo olika personer som har något att bidra med till denna reflektion.

Se poddens webbplats hos Löftadalens pastorat.

Välj avsnitt

Sida 1

 • Posted on Saturday April 09, 2022
  I några avsnitt har vi sett närmare på Nya Testamentets eskatologi. Men vad hände i generationerna som följde, t.ex. hos de vi kallar för kyrkofäderna? Vilka saker blev viktiga under dessa första århundraden av kristendomen? Katarina Pålsson, kyrkohistoriker vid Lunds universitet, delar med sig av sin forskning på ämnet.
 • Posted on Wednesday January 26, 2022
  Författaren och pingspastorn Peter Halldorf skrev för några år sedan en bok om Apostlagärningarna. Med den som utgångspunkt samtalar han och Eskatologipoddens Bo Westergaard om hur hoppet om fullbordan i Gud tar konkret gestalt i kyrkans och den kristnes liv. Det rör Guds människoblivande i Jesus, hans återkomst, om mässan och gemenskapen, och om hur de eskatologiska och de ekologiska perspektiven hör ihop. 
 • Posted on Friday December 17, 2021
  Vi är mitt uppe i adventstiden när denna inspelning görs, en tid som föregås av domsöndagstid (Svenska kyrkan). De är nära varandra i kyrkoåret, och nära varandra till sitt innehåll. De handlar båda om adventus, ankomst på latin, både Jesu ankomst som människa i Betlehem, liksom Jesu ankomst, eller återkomst, i härlighet. Temat Kristi återkomst har redan varit uppe i flera avsnitt, men eftersom vi befinner oss i denna tid på kyrkoåret så känns det aktuellt att se på några av de bibeltexter som tron på Kristi återkomst bygger på. 
 • Posted on Tuesday October 12, 2021
  Vågar vi närma oss frågorna om himmel och helvete, om döden eller yttersta tiden utan att hamna i rena spekulationer? Eller skall vi lämna det därhän? Jag tror vi gör klokt i att närma oss det, och göra det på god grund. Vad är då en god grund i detta sammanhang? Prästen och teologen, tillika rektor på Newmaninstitutet i Uppsala, Philip Geister S.J. intervjuas av Bo Westergaard. Frågan om Kristi återkomst tas också upp.
 • Posted on Sunday July 11, 2021
  "Att ge plats för den andre" är titeln på en aktuell bok av Jakob Wirén, teologisk sekreterare hos Svenska kyrkans ärkebiskop. Hur ser andra religioners uttryck för hoppet ut? Är våra föreställningar om hoppet något som kan binda samman människor av olika tro, eller bygga murar? Hur kan vi föra dialog med andra religioner utan att hotas i vår egen tro? Intervjuar gör Bo Westergaard.
 • Posted on Monday June 07, 2021
  Niels Christian Hvidt, professor i existentiell hälsa vid Odense universitet, forskade tidigare om den profetiska traditionen i kyrkan.  Vilken roll har profeterna i förhållande till det kristna hoppet? Hvidt gjorde under sin forskning en intervju med den dåvarande ledaren för Troskongregationen i Rom, Joseph Ratzinger (senare påve Benedikt XVI), i vilken Ratzinger uttryckte bl.a. följande: Profeterna är de som bär fram kristendomens dimension av hopp. De är kanalerna som har tillgång till det som ännu måste komma och som därför tillåter oss att gå bortom tiden för att nå det som är väsentligt och definitivt. Den eskatologiska karaktären, denna drivkraft att gå bortom tiden, är förvisso del av den profetiska spiritualiteten. I programmet hänvisas till ett seminarium om profetism och nutida profetgestalter där Hvidt medverkade, och det finns att se på www.profetdag.se. 
 • Posted on Thursday June 03, 2021
  Under våren 2021 pågick en debatt i tidningen Dagen om Jesu återkomst. Hur ser en sund undervisning ut? Den som initierade debatten var Leif Carlsson, pensionerad lärare vid Högskolan i Jönköping och pastor inom Equemeniakyrkan, som här samtalar med Eskatologipoddens Bo Westergaard
 • Posted on Thursday June 03, 2021
  Bengt Holmberg, pensionerad professor i Nya Testamentet, intervjuas om sin syn på Nya Testamentets eskatologi, "de yttersta tingen". Leder programmet gör Bo Westergaard, präst i Svenska kyrkan.

Sida 1