Steg för steg går Olivér och Magnus igenom den bön som Jesus själv lärde ut för att reflektera kring dess rika innehåll. De utforskar centrala delar av vår kristna tro som denna bön leder oss till. De relaterar till sina egna liv och omvärld för att lyssna efter vilken resonans Herrens bön ger. Allt för att du som lyssnare ska upptäcka mer av varför denna bön kallas Bönernas Bön och bli inspirerad när du ber den.

 • Olivér Joób inleder varje bönedel. Han är präst i Svenska kyrkan, verksam vid Hjo folkhögskola i Skara stift.
 • Magnus Nordqvist medverkar i samtalsdelarna. Han studerar ortodox teologi och läser till undersköterska. Har tidigare varit verksam inom folkbildning och journalistik.

Besök poddens webbplats för mer information.

Steg för steg går Olivér och Magnus igenom den bön som Jesus själv lärde ut för att reflektera kring dess rika innehåll. De utforskar centrala delar av vår kristna tro som denna bön leder oss till. De relaterar till sina egna liv och omvärld för att lyssna efter vilken resonans Herrens bön ger. Allt för att du som lyssnare ska upptäcka mer av varför denna bön kallas Bönernas Bön och bli inspirerad när du ber den.

 • Olivér Joób inleder varje bönedel. Han är präst i Svenska kyrkan, verksam vid Hjo folkhögskola i Skara stift.
 • Magnus Nordqvist medverkar i samtalsdelarna. Han studerar ortodox teologi och läser till undersköterska. Har tidigare varit verksam inom folkbildning och journalistik.

Besök poddens webbplats för mer information.

Välj avsnitt

Sida 1

 • blank
  Publicerad lördagen den 20 mars 2021
  Ordet "amen" påminner om att vi behöver goda avslut där vi bjuder in Jesus att ta hand om det som varit, att ge kraft i våra böner idag och att ge oss hopp inför framtiden.
 • blank
  Publicerad lördagen den 13 mars 2021
  Att säga till Gud: "ditt är riket, din är makten och äran i evighet" betyder en begynnande frihet från bundenhet till denna världen. Samtidigt betyder orden en sändning att vara till Guds tjänst mitt i världen. I detta sista samtalsavsnitt i serien ser vi, förutom på lovprisningen, också tillbaka på vår vandring genom hela Herrens bön.
 • blank
  Publicerad lördagen den 06 mars 2021
  Lovprisningen är den upplyftande avslutningen på Bönernas bön. När vi ger Gud äran faller hans ljus på oss och sporrar oss att följa Jesus.
 • blank
  Publicerad lördagen den 27 februari 2021
  I kampen mot det onda behöver vi inte förskräckas. I bön får vi överlåta oss till Gud, vilket betyder att vi både får vila i trygghet och att vi får vara med och föra ljusets kamp där mörker råder i våra liv, i vår värld. 
 • blank
  Publicerad lördagen den 13 februari 2021
  Med denna bön får vi ropa till Gud varje stund vi behöver hjälp. Samtidigt påminner den oss både om att den avgörande räddningen redan har skett och att vi får hoppas på en slutgiltig räddning.
 • blank
  Publicerad lördagen den 06 februari 2021
  Faran med frestelser är att de syftar till att förstöra våra liv: vår trygghet, våra relationer, vår tillit till Gud. Det är ett område där trons praktiska och livsviktiga betydelse visar sig. Bönen blir konkret.
 • blank
  Publicerad lördagen den 30 januari 2021
  När vi ber Gud att inte utsätta oss för prövning öppnar vi oss för honom som kan ge trygghet i en oviss värld. Gud vill bevara oss från allt som kan få oss att lämna livets väg, allt som drar eller driver bort från hans närhet och därmed skadar oss på djupet.
 • blank
  Publicerad lördagen den 23 januari 2021
  Att be "förlåt oss våra skulder" är en påminnelse om behovet av att bli befriad från den skuld vi bär på. Vi har också behov av sammanhang där vi kan samtala om synd och skuld, och det på ett konkret sätt.
 • blank
  Publicerad lördagen den 16 januari 2021
  Den femte bönenuppmanar oss att se i tre olika riktningar. Att betrakta oss själva med våraskulder, att se upp till den som kan förlåta oss och att vända oss tillmänniskorna runt omkring på ett försonligt sätt.
 • blank
  Publicerad lördagen den 19 december 2020
  Vi samtalar om hur bönen om vårt dagliga bröd kan påverka vår livshållning så att den grundas allt starkare i Guds omsorg och sporrar oss till ett liv i enkelhet och medmänsklighet och därmed också skänker en stor frihet.
 • blank
  Publicerad lördagen den 12 december 2020
  Mitt i Herrens bön står den konkreta önskan om det dagliga brödet. Den visar att Gud bryr sig om alla våra behov här i världen samtidigt som den pekar på Jesus själv som det levande brödet.
 • blank
  Publicerad lördagen den 05 december 2020
  Vi samtalar om spänningar och splittring inför Guds vilja och överlåtelse åt den. Vi avslutar med några tankar kring Guds vilja och pandemin vi drabbats av.
 • blank
  Publicerad lördagen den 28 november 2020
  "Låt din vilja ske" är för många av oss den del av Herrens bön som är svårast att förstå och tidvis även svårast att be. Bönen utmanar våra bilder av Gud, den ställer vår relation till Gud på sin spets. Därför är det särskilt viktigt att fundera på vad vi egentligen ber om i denna bön.
 • blank
  Publicerad lördagen den 21 november 2020
  Vad är det vi hoppas på när vi ber: "låt ditt rike komma"? Olivér Joób och Magnus Nordqvist samtalar om Guds rikes närhet och avstånd, väntan och uppfyllelse.
 • blank
  Publicerad lördagen den 14 november 2020
  Det finns en kontrast mellan våra världsliga riken och Guds rike, mellan hur det ser ut i våra liv och idealet som vi längtar efter. Därför är bönen om Guds rike angelägen för oss. Men vad vet vi om detta rike? Här lyfts fyra karakteristiska drag fram.
 • blank
  Publicerad lördagen den 07 november 2020
  Olivér Joób och Magnus Nordqvist samtalar om helighetens betydelse. De resonerar kring hur gudstjänsten, kyrkoåret och vi själva kan vara bärare av helighet, hur Guds helighet är en förutsättning för livets helhet.
 • blank
  Publicerad lördagen den 24 oktober 2020
  Att helga Guds namn kan låta märkvärdigt och avlägset. Ändå handlar denna bön om kärnan i relationen mellan oss och Gud, både sett från hans håll och från vårt perspektiv.
 • blank
  Publicerad lördagen den 17 oktober 2020
  Olivér Joób och Magnus Nordqvist delar tankar kring upptakten i Herrens bön. Det nära och samtidigt högstämda tilltalet bildar grunden som hela bönen vilar på. Fadersbegreppet diskuteras, himlen berörs.
 • blank
  Publicerad lördagen den 10 oktober 2020
  Tilltalet visar sig vara porten in i hela Herrens bön, en port som Jesus har öppnat till en förtrolig relation med Gud. Porten som låter den som ber träda in på himmelsk mark.
 • blank
  Publicerad lördagen den 03 oktober 2020
  Olivér Joób samtalar med Magnus Nordqvist om egna erfarenheter av att be bönen Vår Fader, på vilka sätt det formella innehållet har vuxit till omistligt stöd i livet. De lyfter fram att Vår Fader överbryggar det som är enskilt och gemensamt i bönen; vi dras in i kyrkan när vi ber Herrens bön. Tankar kring hur Jesus har förverkligat och verkar genom denna innehållsrika bön avslutar detta avsnitt.
 • blank
  Publicerad söndagen den 27 september 2020
  Inledning i poddserien Bönernas Bön. Olivér Joób berättar om bakgrunden till bönen Vår Fader och delar tankar kring vad bön är över huvud taget.