Vi vill genom dessa teman hjälpa människor att upptäcka Bibeln som en sammanhängande berättelse som leder fram till Jesus.

Videoproduktion:
Svensk videoproduktion: Maan Creative, Johannesburg, Sydafrika
Innehåll och produktion, engelska orginalvideor: BibleProject, Portland, Oregon, USA