Vi vill hjälpa människor att upptäcka Bibeln som en sammanhängande berättelse som leder fram till Jesus.
Vi tror att berättelsen om Jesus har makt att förändra individer och hela samhällen. Genom att samarbeta med kunniga team runtom i världen kan vi fortsätta producera videor om bibelböcker, teman och nyckelord för vår växande publik.

Videoproduktion:
Svensk videoproduktion: Maan Creative, Johannesburg, Sydafrika
Innehåll och produktion, engelska orginalvideor: BibleProject, Portland, Oregon, USA