~~~ Personuppgiftspolicy ~~~

NOREA SVERIGES PERSONUPPGIFTSPOLICY

När du ger ekonomiskt stöd till Norea Radio Sverige (NRS) eller prenumererar på olika publikationer som ges ut av NRS eller på annat sätt tecknar avtal
med NRS (t.ex. tidningen Noreanytt, Hannas bönebrev, AutoGiro m.m.) lämnar du samtidigt vissa personuppgifter. Genom att i sådana fall lämna dina personuppgifter
till NRS accepterar du också följande:

NRS lagrar elektroniskt information om dig som givare och/eller prenumerant.
Den information som lagras är namn-, person- och kontaktuppgifter (dock inte personnummer) samt information om de gåvor du ger.
Dessa uppgifter behandlas konfidentiellt i NRS dataregister som används för att ge service till våra gåvogivare / prenumeranter och för att fullgöra våra åtaganden.
Om du vill veta vilka uppgifter som är registrerade om dig, rätta felaktiga uppgifter eller bli borttagen ur vårt register, ber vi dig meddela
oss detta på telefon 0431-41 47 50 eller på kontoret@noreasverige.se.