PROJEKT #45

PERSIAN ORAL BIBLE I PERSISKA VÄRLDEN

Regionen

Programmet sänds primärt per radio över Iran. Iran räknas allmänt som ett land med hög grad av förföljelse av kristna, men samtidigt som det land där den kristna kyrkan för närvarande ser starkast tillväxt. Sändningarna når också delar av Afghanistan, där många förstår språket.

Programmet

Persian Oral Bible är ett bibelundervisningsprogram i 15-minutersavsnitt. Det är alltså inte en ljudbibel, vilket titeln kan få oss att tro. Programmet riktar sig primärt till lågutbildade människor på landsbygden som lever i en tradition av tradering som kunskapsförmedlare. Programmet är färdigproducerat och vi bekostar återutsändningar av det. Missionsstrategerna hos vår partner TWR betraktar programmet som fortsatt viktigt. Det når fram till målgrupper som är svåra att nå på annat sätt.

Se Trans World Radios webbplats.

Ge en riktad gåva till detta projekt genom att märka din gåva med ’45’.

BLOGGINLÄGG OM DEN PERSISKTALANE REGIONEN