2017-12-18

Partnerskap för evangeliet

Foto: Voice of Salvation


När Jesus sände ut sjuttiotvå lärjungar sände han ut dem två och två. Det är en biblisk princip som fortfarande är giltig. Därför är partnerskap mellan olika kristna kyrkor, församlingar och organisationer viktiga för att nå ut längre med evangeliet.

    I Noreas arbete finns många sådana exempel på partnerskap. När Norea Sverige grundades 1993 var det med understöd från vår norska systerorganisation Norea, och programserien Vägen genom Bibeln producerades med stöd från den internationella organisationen Thru The Bible. Norea var i sin tur redan från början med och stödde det internationella mediemissionsarbetet via TWR, där vi nu är en så kallad nationell partner.

    I slutet av oktober i år bjöd TWRs internationella ledare Lauren Libby in till en konferens i Haarlem, utanför Amsterdam. Ledare från TWRs olika regionala grenar och bidragsgivande samarbetspartners var samlade för reflektion och samtal kring partnerskap i Guds rike. Vi var ett 30-tal representanter från USA, Afrika, Asien, Mellanöstern och Europa.

Organisationer i samarbete
    ”Inte bara enskilda kristna har kallelser, det har kristna organisationer också.” Lauren Libby satte ord på det som är Noreas specifika roll – att utbreda Guds rike genom elektroniska media. Vi har kunskap om teknik och produktion samt internationella nätverk inom mediemissionen. Men vi behöver samarbetspartners i Sverige, i form av enskilda, församlingar och andra kristna organisationer som har sina kallelser, kanske till ett visst land eller en språkgrupp. Rya församling i Skåne är ett gott exempel på detta, som tagit på sig att ta upp kollekter till ett av Noreas projekt.

    Dirk Müller som är Europa-ledare för TWR nämnde ett annat exempel på samarbete. Inom TWR har man tagit fram program för flyktingar, liknande Noreas Välkommen till Sverige. Appen som gör programmen tillgängliga för flyktingar har dock inte fått så stor spridning. Därför har de startat ett samarbete med organisationen Jesus.net, som har tagit fram en app för flyktingar (Love Europe) som har fått bra spridning. Nu kan TWRs program också komma flyktingar till del via denna kanal.

Medlidande i samarbetet
    Flera av ledarna på konferensen representerar områden i världen där det är förbjudet att missionera. Det kan vara tillåtet att göra program till dem som redan är kristna, men det är på många håll förbjudet att konvertera till kristendomen, eller att bidra till att någon gör det.
    Berättelserna från Mellanöstern, Indonesien och Västafrika påminner om en annan biblisk princip: ”Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra.” (1 Kor 12:26a) Det är också en del i samarbetet att lida med dem som lider. För Noreas del har detta tagit sig uttryck i att vi börjat stödja en programserie som heter Power in Persecution (Styrka i förföljelse).
    Men också fortsättningen på principen om lidande har sin tillämpning på samarbetet i mediemissionen. ”Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra.” (1 Kor 12:26b) Vi får höra berättelser om hur människor tar emot evangeliet och blir befriade från inre och yttre förtryck.

    ”Vi är själviska om vi inte delar berättelserna om välsignelser i tjänsten.” Så starkt uttryckte sig Branko Bjelajac, ansvarig för TWR i Afrika. Ibland kan det vara svårt att samla in berättelserna. De lokala ledarna kanske inte är så vana att skriva ner det man varit med om, men TWR Canadas ledare Ray Alary hade arbetat fram en bra modell tillsammans med ledarna i Västafrika. Han ringde upp dem via Skype, och så fick de berätta muntligt om respons de fått på sändningarna, och sedan kunde Ray skriva ner dem i rapporter till understödjare.

Vem är givare och vem är mottagare?
    I ett partnerskap är det lätt att man börjar värdera vem som bidrar med mest pengar och vad man får ut av dem. Men i Guds rike mäts värden på annat sätt. Norea är en nettobidragsgivare till TWR – om än en liten sådan – men har alltid betraktats med stor respekt i samarbetet. Men de största bidragen kommer ju faktiskt från de människor som tar emot evangeliet om Jesus, som en frukt av mediemissionen. De ger sig själva!

    Sett i det perspektivet blir våra ekonomiska bidrag små, och den glädje vi får genom att höra om människor som kommer till tro, är en rikedom som vi får del av.

Per Runeson
(Publicerad i NoreaNytt nr4, 2017)