2013-01-22

Omsluten av Guds kärlek!

Foto: TWR Project Hannah

Foto: TWR Project Hannah

Jag fortsatte att lyssna till Women of Hope och tillslut tog jag steget och bjöd in Jesus till mitt liv,” säger Champey. ”Programmen har gett mig mer kunskap och andlig undervisning.”

När Champey, som bor i Kambodja, hörde evangeliet för första gången anammade hon inte genast den nyfunna tron. Champey kom i kontakt med TWR och Women of Hope genom en vän och det var inte efter att ha lyssnat till programmet ett flertal gånger som hon sade ja till Jesus som sin frälsare.

Foto: TWR Project Hannah

Foto: TWR Project Hannah

Som nykristen har Champey förstått att hon har mycket att lära om att leva ett liv mer likt Jesus.  Hon är tacksam för den undervisning hon får genom Women of Hope och det är genom programmen som hon lärt sig den dyrbara kunskapen om att lita på Gud och överlämna allt till honom. Champey har genom gått en stor förvandling men bär fortfarande tunga bördor från sitt förflutna. Genom programmen har hon lärt sig att ta itu med familjeproblemen som finns hemma.

Programmen har lärt mig att lyfta mina bekymmer till honom. Min far är alkoholist och har orsakat stora problem för min mor och mina syskon där hemma. Gud erbjuder mig en väg ut!”, tillägger Champey. ”Jag är inte längre i mörkret. Jag har växt själsligt genom hjälpen i era program och jag är övertygad om att era program kommer välsigna många andra kvinnor. Gud välsigne allt ert arbete!

Genom Women of Hope har mängder av kvinnor fått förvandlade liv. Vår bön är att Gud ska fortsätta att beröra ännu fler kvinnor runt om i Kambodja. Var med och be med oss!