NOREAS SYFTE

Norea Sverige vill med hjälp av olika mediebaserade verktyg samverka med församlingar, organisationer och enskilda kristna, för att sprida evangeliet om Jesus i Sverige och utomlands.

Norea Sverige är en fristående missionsorganisation grundad i evangelisk-luthersk bekännelse.

ORGANISATION OCH HISTORIA

Norea Radio Sverige (juridiskt namn) är en ideell förening som bygger sin verksamhet på frivilliga gåvor och kollekter. Organisationen bildades 1993 på initiativ av Trans World Radio och Norea Norge och producerar och distribuerar kristna program i Sverige samt stödjer utländska organisationers missionsprojekt.

SAMARBETSPARTNER

Trans World Radio

Trans World Radio

twr.org

TWR är en paraplyorganisation för internationell mission med sändningar på över 300 språk i 190 länder.

SAT7

SAT7

sat7.org

SAT-7 är kristen tv på turkiska, arabiska, och persiska.

Kristna Radionätverket

Kristna Radionätverket

krn.se

KRN är ett nätverk för kristen närradio.

Svenska evangeliska missionsalliansen

Svenska evangeliska missionsalliansen

sea.nu/sema

SEMA är ett nätverk av missionsorganisationer.

NORDISKA SYSTER­ORGANISATIONER

P7 Norge

P7 Norge

p7.no

P7 är en kristen radiokanal i Norge.

Norea Danmark

Norea Danmark

norea.dk

Norea Mediemission är partner med TWR och SAT-7 samt sprider eget material.

Sansa

Sansa

sansa.fi

Sansa, är en finskspråkig mediemission kopplad till Evangelisk-Lutherska kyrkan i Finland. Partner med SAT-7 och TWR.

Norea Medie-misjon

Norea Medie-misjon

norea.no

Från Norea i Norge har de danska och svenska organisationerna avknoppats. Förr sände Norea Norge även svenska program.

Styrelse

blank

Gunilla Bäcks

Ordförande

blank

Lars Andersson

Vice ordförande

blank

Frida Lunnergård

Sekreterare

blank

Carl-Gustaf Svensson

Ledamot

blank

Karin Andersson

Ledamot

blank

Marianne Kjellgren

Suppleant

VILL DU PÅVERKA VÅRA BESLUT?

Som medlem i Norea får du vara med och ideologisk bära ett viktigt arbete.
Du får komma på årsmöte och kan välja att engagera dig på olika sätt.
blank

Håll dig uppdaterad

om Norea genom att

prenumerera på vår tidning

Noreanytt helt gratis.