2014-09-25

Om du inte står för något

X marks the spot_Vivek Chugh

Vivek Chugh

För en tid sedan läste jag några ord, skrivna av den tyske teologen Martin Niemöller. Han hade nyligen blivit dömd till åtta års fångenskap i koncentrationsläger, som en av Adolf Hitlers personliga fångar när han skrev dessa ord:

Först kom de för att ta kommunisterna, men jag protesterade inte, för jag var inte kommunist. Sedan kom de för att ta fackförenings-medlemmarna, men jag protesterade inte för jag var inte fackföreningsmedlem. Sedan kom de för att ta judarna, men jag protesterade inte, för jag var inte jude. Då de kom för att ta mig, fanns det ingen kvar som kunde protestera.

För några år sedan var jag på bröllop på en kristen skola. På en av glasdörrarna i huvudbyggnaden stod det skrivet elva ord, den kortaste predikan jag hörde den sommaren: ”Om du inte står för något, kan du falla för allt.”

Detta har fått mig att fråga: Vad betyder det egentligen att leva som kristen i vardagen?

Att stå för något
Att vara kristen är att veta vem jag tror på och vad jag tror på. Det är att förstå skillnaden mellan liv och död, rätt och fel, sanning och lögn. Att våga ta konsekvenserna av detta, både i förhållande till sig själv och andra.

Detta är något positivt, men blir ofta uppfattat som det motsatta. Många beskriver den som står för något som bedömmande och hård, kärlekslös och intolerant. Alltså något negativt.

Men så tänker inte Bibeln. Att stå för något är ett uttryck för kärlek och ärlighet, sanning och rättfärdighet. Jesus stod för något. Och ingen har kombinerat kärlek och sanning, ärlighet och rättfärdighet, som han. Att stå för något är att följa Jesus.

Vad händer om vi inte står för något? Då förlorar vi saltets kraft och ljusets frukt. Vi blir svaga kristna och blir inte relevanta där vi färdas. Folk lägger inte märke till oss och få vill lyssna till vårt vittnesbörd. Och vi kan falla för allt.

En röst för de försvarslösa
Det är inte alla som kan göra sin röst hörd och stå upp för sin sak. Då måste vi andra göra det! Ingen stod upp för de svaga, som Jesus. Ingen förde de försvarslösas talan, som han.  Skulle då inte vi också göra det?

Det är många som inte har någon talan också i vår tid. Jag tänker på alla de ofödda. Vem för deras talan 2014? Jag tänker på de förföljda kristna. Vi hittar dem över hela världen. Men eftersom de är så långt borta, är de så lätta att glömma. Och jag tänker på alla de andra som blir förföljda. Inte på grund av att de är kristna, utan för att de tillhör en oönskad minoritet: Fel religion. Fel folkgrupp. Fel hudfärg. Fel kön. Vem gör deras röst hörd?

Och så skulle vi kunna fortsätta. Det finns otroligt många exempel.

Världens ljus och jordens salt
Såhär sa Jesus en gång: Ni är världens ljus. Ni är jordens salt. Vi skulle alltså leva som Jesus levde och vara som Jesus var.

Ett sånt kall.
Och en sådan utmaning.