2017-02-16

Ökat motstånd och växande kyrka i Indien

Radio Listener

Det har blivit tuffare att vara kristen i Indien de senaste åren, i takt med att den radikala hinduismen ökat markant. Men evangeliet når ut och förvandlar människors liv, inte minst genom mediemission.

Indien – världens största demokrati, med cirka 1,3 miljarder invånare; Ett mångfacetterat land med ett myller av olika kulturer, språk och religioner; Kontrasternas land, där moderna megastäder trängs med ålderdomliga byar. Här har en världsledande IT-industri utvecklats, samtidigt som ett uråldrigt kastsystem fortfarande sätter sin prägel på det sociala livet.

Förföljelser mot kristna har ökat

För två år sedan valdes Narendra Modi till premiärminister, och det hindunationalistiska partiet BJP kom till makten, vilket inneburit att den radikala hinduismen ökat markant. Den indiska konstitutionen garanterar religionsfrihet för invånarna, trots detta arbetar BJP för att göra landet till en hindunationalistisk stat. Det har fått till följd att intoleransen i samhället ökat och att religiösa minoriteter utsätts för förföljelse, vilket även drabbar kristna. Dagligen inträffar våldsincidenter där kyrkobyggnader förstörs och pastorer och församlingsmedlemmar blir misshandlade, ibland med dödlig utgång. Under första kvartalet 2016 inträffade inte mindre än 132 incidenter, där kristna attackerades av extremister, vilka i sin tur ofta gått fria då regeringen inte på allvar tagit itu med våldsdåden.

– Regeringens tolerans mot, för att inte säga uppmuntran till, diskriminering av kristna har lett till en markant ökning av antalet personer i Indien som öppet propagerar för ett helt hinduiskt Indien, säger David Curry, ledare för Open Doors i USA, i en intervju med Fox News.

Idag har fem av Indiens tjugonio delstater infört förbud mot att konvertera (bland annat Gujarat, dit Noreas stöd går). BJP har uttryckt att de vill införa antikonverteringslagar på nationell nivå. Detta slår naturligtvis hårt mot dem som vill bli kristna. Vill någon däremot återvända till hinduismen, betraktas detta inte som en konvertering, utan som en hemkomst – Ghar Wapsi. På så sätt kan de hinduiska nationalisterna själva komma runt omvändelseförbudet.

Kyrkan växer genom mediemission

Trots de svåra förföljelserna växer kyrkan i Indien. Idag är andelen kristna i landet omkring 5,84% (enligt Operation World). Nästan 80% av kyrkomedlemmarna tillhör de kastlösa, eller kommer från någon mindre stam. Men även fler akademiker än tidigare påverkas av evangeliet om Jesus, vilket i sin tur lett till att radikala hinduer i större utsträckning ser kristna som en fara för landet, med fler attacker som följd.

En viktig förklaring till att kyrkan växer är missionen via media. Böneguiden Operation World skriver på sin hemsida (översatt från engelska): ”Miljontals har blivit mer öppna för budskapet om Kristus genom litteratur, radiosändningar och TV-program och en omfattande användning av kristna videos, filmer och kassetter. Indienproducerad kristen media är avgörande för att effektivt nå indier med evangeliet.”

Därför är TWR:s arbete i Indien så viktigt. 1977 började man sända radio från Sri Lanka, och fick omedelbart en enorm respons. Bara under de första tre veckorna tog man emot 23 000 brev från lyssnare från hela den indiska halvön. Sedan dess har verksamheten vuxit mycket.  Idag sänder man program på 78 olika språk och dialekter och organisationen finns representerad i nästan samtliga delstater. Även om radio fortfarande är den främsta kanalen, når man idag även ut med evangeliet genom mobiltelefoner och Internet.

Uppföljningsarbetet är viktigt

En stor del av TWR:s missionsarbete i Indien handlar om att följa upp programmen som sänds. Varje månad får man i snitt 20 000 återkopplingar från lyssnare. Anu Immanuel, som är Noreas kontaktperson i Indien, säger:

– Vårt uppföljningsarbete involverar telefon, e-post, sms, brev såväl som hembesök och lyssnarmöten. Genom årtiondena har vi utvecklat nära relationer, och även vänskap, med våra lyssnare och vi har möjlighet att nå ut till det omgivande samhället genom dem.

En av alla dem som fått sina liv förvandlade genom TWR:s radiosändningar är Rajesh Bhai. För några år sedan genomgick han en tid av depression och besvikelse. Han mötte då en missionär, som gav honom en programguide för kristna radioprogram. Nu är Rajesh heltidsmissionär i sin hemby och predikant i sin kyrka. Det mesta av budskapet han förkunnar hämtar han från radion.

Rajesh är en av många om påverkats av radiosändningarna, och förvandlats från icke-troende till missionär och kyrkoplanterare. Under de senaste tjugo åren har TWR i Indien varit med och planterat inte mindre än 1200 kyrkor, 1700 bibelstudiegrupper och mer än 1300 ”radiohemgrupper”. Att TWR:s arbete i Indien är viktigt och bär god frukt råder det ingen tvekan om. Genom ditt stöd till Norea är du med och arbetar för att detta ska fortsätta, så att ännu fler kan nås av evangeliet och få sina liv förvandlade.

Håkan Giselsson
(Artikeln publicerad i Noreanytt nr 4, 2016)