2013-09-26

Ny sändare över Pakistan, Afghanistan och Indien

Foto: TWR

Foto: TWR

I Pakistan inträffade i söndags en av de värsta attackerna mot kristna på senare tid. Minst 78 människor miste livet och hundratals skadades. Samtidigt, på många platser i Pakistan, Afghanistan och i Norra Indien (en region som förkortas PANI) har människor aldrig sett en kyrka eller ens träffat en kristen.

I framför allt Pakistan och Afghanistan har kristendom blivit synonymt med amerikansk politisk agenda. Trots att människorna där är djupt religiösa och ivrigt söker efter en Gud, har de varken fått kunskap om vem Jesus Kristus är eller vad det betyder att följa honom.

Men miljoner människor i denna region, speciellt ute på landet, använder redan radion för att ta del av nyheter, information och underhållning. Detta gör radion till ett enkelt och icke-hotfullt verktyg för att introducera dem till en kristen världssyn och för att berätta om Jesus. Och radiovågorna kan nå hela byar där mänskliga missionärer inte skulle varit välkomna, utan snarare skulle utsättas för livsfara.

TWR har redan sänt radio via kortvåg i PANI-regionen ett bra tag, men det som är nytt är den nya mellanvågssändaren som i dagarna tas i bruk. Denna sändare är mycket kraftfull med en effekt på 500.000 watt, något som kan jämföras med Sveriges Radios sändare på 60.000 watt. Med den nya sändaren kan TWR fortsätta sända kristna program på regionens sex viktigaste språk: punjabi, pashto, sindhi, urdu, farsi och dari.

Det är bland annat tack vare dina gåvor som denna radiosändare har kunnat tas i bruk! Genom Noreas samarbete med TWR, och genom det stöd du ger, kan de människor som allra mest behöver uppleva kärlek och fred få lyssna till Bibelns goda budskap. Fortsätt be för detta område, och fortsätt stöd Norea i vårt arbete att sprida Budskapet – över alla gränser!