2012-01-06

Ny dialekt i Nordafrika

BerberSedan länge har TWR haft sändningar i Nordafrika. Där talas det en rad olika dialekter och inte främst bland nomadfolket Berber. Sedan december 2011 har program på dialekten Chawi (Tachawit) börjat sändas. Programmet sänds från sändaren i Monte Carlo, är 15-minuter långt och heter sök och du ska finna.

Chawi-folket är den näst största gruppen inom Berber och bor till huvudsak i Algeriet. De bor främst i området kring Auresbergen, men även i regioner som Belezma, Chott och de höga slätterna i Constantine i östra Algeriet. En del människor som tillhör folkgruppen bor i Marocco, Tunisien och Västsahara.  Idag tillhör ca 4,5 miljon människor Chawi och de livnär sig helt och hållet på jordbruk och djurhållning.

TWR sänder idag evangeliserande program för Berberna på 6 olika dialekter. Dessa är Kabyle, Tarifit, Sous, Tachelhit och Tamasheq.