2013-11-21

Ny bibelstudie av Curt Westman

Curt Westman

Curt Westman

Under 2013 har Curt Westman spelat in 18 bibelstudier hos Cymbal- TV. Du har nu möjlighet att köpa dessa via Norea. 

Du beställer via epost norea@noreasverige.se
eller telefon 0431-414750

DVD 1-6  (ljud och bild) 150 kr /st + porto
CD 1-10 (enbart ljud) 50 kr /st + porto
Varje DVD innehåller tre bibelstudier, CD-skivorna innehåller 1-2 bibelstudier.
Under 2014 finns det fler inspelningar inplanerade.

Curt Westman undervisar (DVD)

DVD 1
Intervju av Kjell Gustavsson
Har du fallskärm?
Hjärtat och evigheten
Platsreservation

DVD 2
Trons frustration
Livets bittra källor
Trons kamp

DVD 3
Trons villkor
Världens ljus
Lagen och profeterna

Tankar från Ruts bok (DVD)

DVD 4
Hungersnöd i brödhuset
För att bo en tid i Moab
Ditt folk är mitt folk

DVD 5
En mäktig man
Ordets görare
Var plockar du?

DVD 6
På en annan mans åker
Platsen vid Boas fötter
Så tog Boas med sig Rut

Curt Westman undervisar (ljud-CD)

CD 1
Har du fallskärm?
Hjärtat och evigheten

CD 2
Platsreservation
Trons frustration

CD 3
Livet bittra källor
Trons kamp

Tankar från Ruts bok (ljud-CD)

CD 4 
Trons villkor
Världens ljus

CD 5
Lagen och profeterna

CD 6
Hungersnöd i brödhuset
För att bo en tid i Moab

CD 7
Ditt folk är mitt folk
En mäktig man

CD 8 
Ordets görare
Var plockar du?

CD 9
På en annan mans åker
Platsen vid Boas fötter

CD 10
Så tog Boas med sig Rut