2016-10-20

Norea Norge fyller 60 år!

norea-60ars-jubileum3

Norea Norge har firat 60-årsjubileum. Från att ha varit en renodlad radioorganisation arbetar man idag bredare med media, och beskriver sig som en ”specialenhet för svåra missionsuppdrag”.

År 1956 befinner sig den norske blivande missionären Gabriel Berge i England för språkstudier. En kväll i dagrummet kommer en man in med en radio och inbjuder alla som vill att lyssna. Efter att ha riktat antennen och ställt in frekvensen hörs en röst från radioapparaten: ”This is Voice of Tangier”. Sedan följer ett program som gör ett starkt intryck på den unge norrmannen. Han går därför fram till mannen med radion och säger:
– Det här var mycket bra. Tror du att vi kan höra detta i Norge?
– Ja, varför inte, får han till svar.

Mannen med radion var amerikanen Ralph Freed. Två år tidigare hade han flyttat till Marocko för att sända kristen radio genom den organisation som hans son Paul bildat – Voice of Tangier, som senare kom att byta namn till Trans World Radio (TWR). Genom mötet mellan Gabriel Berge och Ralph Freed föddes en vision, som ledde fram till att Norea Norge bildades.

Radion som evangelisationsredskap

Vid den här tiden rådde sändningsmonopol i Norge. Många kristna lyssnare var missnöjda med förkunnelsen på riksradion. När det därför öppnade sig en möjlighet att erbjuda program med god undervisning med hjälp av TWR, var dåvarande ledaren för Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) genast med på noterna. Samtidigt började man drömma om att använda radion som ett redskap för att nå in med evangeliet bakom järnridån och till andra stängda länder.

De första programmen sändes från en liten sändare på 25 watt i Marocko. När den marockanska regeringen i början av 1960-talet beslutade sig för att förstatliga alla radiostationer, blev TWR tvungna att se sig om efter en ny plats för sin verksamhet. Med hjälp av ett stort bidrag från en norsk familj lyckades man få ihop de pengar som behövdes för att kunna teckna ett kontrakt med Radio Monte Carlo.

– Detta var en viktig milstolpe i Noreas historia, berättar Martin Birkedal, administrativ chef hos Norea Norge. Några andra viktiga händelser var när vi började med radiomission på andra språk 1963, och när sändningsmonopolet i Norge upphävdes i början av 1980-talet. Med lokalradions spridning över landet kunde Norea nå ut med program på en ny arena.

Sände program till Sverige

Hur ser då kopplingen mellan Norea i Norge och Sverige ut? Martin berättar:
– När namnet NOREA kom som förslag, tänkte man att organisationen skulle heta Norwegian Radio Evangelistic Association. Men Tormod Vågen, som då var generalsekreterare för NLM, sa att namnet var bra, men det skulle inte vara ’Norwegian’ utan ’Nordic’, ”för Sverige skall också vara med”.

Det kom dock att dröja. Under många år samarbetade Norea Norge med Nordisk Östmission och en del andra grupper i Sverige, vilka bidrog med program som skickades till Monte Carlo och sedan sändes tillbaka till Sverige. Först 1993 bildades Norea Sverige som en självständig organisation.

Specialenhet för svåra missionsuppdrag

Sextio år har nu gått sedan starten, och visionen lever vidare. Det började med radio, efterhand har arbetet breddats till att även omfatta TV, Internet och nya mobila plattformar. År 2001 ändrade man därför namnet till Norea Mediemisjon.
– Vi vill använda media kreativt för att nå ut med det goda budskapet, säger Martin Birkedal.

Och det är något man tänker fortsätta med även framöver. När jag frågar Martin om framtiden och Noreas roll i det världsvida missionsarbetet, säger han:
– Norea kommer i större utsträckning att fokusera på att nå onådda folkgrupper med evangeliet. Det kan bäst uttryckas med att vi önskar vara en ”specialenhet för svåra missionsuppdrag”. En organisation som har fokus på att nå ut till människor som inte kan bli nådda genom vanlig missionsverksamhet.

Den 21-23 oktober firades 60-års jubileet i Kristiansand, med gäster från olika organisationer och länder runt om i världen där Norea varit aktiva. Från Sverige säger vi ett stort grattis till vår systerorganisation i Norge, och ett stort tack. Utan er hjälp och Tormod Vågens framsynthet hade kanske inte Norea Sverige funnits idag.

Håkan Giselsson
(Artikeln publicerad i Noreanytt nr 3, 2016)