2011-12-16

Närma sig Jesus

Lyssnargrupp i VietnamEnligt ledarna inom TWR Vietnam har TWRs program blivit väl mottagna av både enskilda lyssnare och ledare inom kyrkan. Flera pastorer har observerat att medlemmarna i deras församling är mer engagerade i kyrkan efter att ha lyssnat på programmen regelbundet. Flera församlingar har också upplevt att de har växt i tron, efter att ha lyssnat till programmen.

”Jag skulle vilja tacka TWR för de två radiomottagarna som ni skänkte min församling. Jag har sedan dess startat olika lyssnargrupper. Jag tackar Gud för att det andliga livet hos medlemmarna växer och att de har förstått att älska och frukta Gud. Mångas liv har förändrats! Många lyssnare har upptäckt det fantastiska med att studera Guds ord och de vill till och med att sändningarna ska vara längre än de är. För att nå fler människor, skulle vi behöva fler radioapparater så att vi kan skapa lyssnargrupper runt om i Vietnam. För närvarande har vi 6 lyssnargrupper som består av omkring 200 människor”.

Be för att Gud ska välsigna grupperna med den radio de behöver, så att de kan fortsätta att få näring och uppmuntran genom Guds ord.