2014-09-02

Nå världen för Kristus

Stuart Pilbrow

Foto: Stuart Pillow

Att arbeta med mediamission kan ibland kännas som att verka i ett slags vakuum. Allt är väldigt välplanerat och tillrättalagt. Bibelstudier är förberedda, manus är skrivna och program är producerade. De sänds via radiosändare, internet och mobiltelefoner till en potentiell publik på flera miljoner människor, kanske rent av miljarder. Men den ständiga frågan vi ställer oss är om någon lyssnar?  

Responsen blir värdefull
Det vi ofta saknar – men inte alltid – är den personliga kontakten med människor som tar del av våra program. Det kan uppfattas som om vi ”sitter långt bort” från verkligheten. Det är här all lyssnarrespons blir värdefull. Den skapar en viktig länk mellan oss och alla de personer vi vill dela evangelium med. Mängden respons varierar men uppskattningsvis tar TWR varje år emot omkring 750 000 brev, e-mail, sms och telefonsamtal från människor över hela världen.

Även vi på Norea får en hel del återkoppling från lyssnare till våra olika program. Vår trotjänare Vägen genom Bibeln hörs fortfarande runt om i Sverige och människor ringer till oss, tackar och berättar att de hört programmet för första gången. Även Hannas Café fortsätter att spela en viktig roll för personer som kämpar i liknande situationer som tas upp i programmen.

Responsen blir funktionell
Responsen är inte bara viktig för att arbetet skall upplevas meningsfullt och inspirerande, utan har även en funktionell roll. Det är den som berättar för oss var budskapet når fram, vilka det är som lyssnar och vilken inverkan programmen har. På så sätt får vi hjälp att förstå hur vi kan kommunicera mer effektivt och förse våra lyssnare med program som tillgodoser deras behov.

Men viktigast av allt är att alla vittnesbörd påminner oss, och alla er som får ta del av dem, att Guds ord är sant och välbeprövat. De bekräftar Guds löfte om och om igen: ”så är det med ordet som kommer från min mun: det vänder inte fruktlöst tillbaka utan gör det jag vill och utför mitt uppdrag” (Jesaja 55:11)